Vyoperovat jen nádor, nebo odstranit celý prs? Američané došli k povzbudivému závěru

28. 1. 2013 | Tisková zpráva časopisu Cancer


Nová analýza ukázala, že pacientky s časným stadiem rakoviny prsu, které podstoupí lumpektomii (chirurgické vynětí nádoru z prsu) a následné ozařování, mají lepší šanci na přežití, než kdyby jim byla provedena mastektomie (odoperování celého prsu). Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Cancer, který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS). Záchovná operace prsu je podle tohoto výzkumu bezpečná i u pacientek s agresivní formou rakoviny, je-li onemocnění odhaleno včas [1].

Vyoperovat jen nádor, nebo odstranit celý prs? Američané došli k povzbudivému závěru

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Pro pacientky s časným stadiem rakoviny prsu je vhodnou léčebnou metodou lumpektomie v kombinaci s ozařováním; v posledních několika letech však v USA roste počet žen, které i v případě nálezu malého nádoru raději podstoupí mastektomii. V některých skupinách obyvatelstva – zvláště pak u mladých žen či u těch, které žijí v městských oblastech a mají vyšší socioekonomický status – je tento trend výraznější kvůli jejich přesvědčení, že léčebné výsledky budou zřejmě lepší u mastektomie v porovnání s lumpektomií.

Dr. Shelley Hwangová, která působí na Duke Cancer Institute v Severní Karolíně (USA), se společně se svými kolegy zabývala otázkou, zda jsou u některých skupin žen skutečně pozorovány lepší léčebné výsledky po mastektomii v porovnání s lumpektomií a následným ozařováním. Výzkumníci vyhodnotili údaje o všech ženách, u nichž byla v Kalifornii v letech 1994–2004 diagnostikována rakovina prsu v časném stadiu (tzn. ve stadiu I nebo II) a které byly léčeny buď mastektomií, nebo lumpektomií s následným ozařováním. V rámci studie bylo sledováno celkem 112 154 případů až do roku 2009 a v potaz byly vzaty i rozdíly mezi různými věkovými skupinami žen a mezi různými typy nádorů.

„Během prvních tří let po chirurgickém výkonu byla pozorována vyšší úmrtnost na srdeční choroby i jiná onemocnění u žen, které podstoupily mastektomii, což může znamenat, že druhá skupina žen (tedy těch, kterým byla provedena lumpektomie a následně byly léčeny ozařováním) byla obecně zdravější,“ vysvětlila dr. Hwangová. Po celé sledované období byla vyšší pravděpodobnost přežití pozorována u žen léčených lumpektomií a ozařováním v porovnání s ženami léčenými mastektomií. Tento závěr platil pro všechny věkové skupiny a pro všechny typy nádorů, přičemž nejlepší výsledky byly pozorovány u žen starších 50 let s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Tyto ženy, které byly léčeny lumpektomií a ozařováním, měly o 14 % nižší riziko úmrtí na rakovinu prsu než ženy ze stejné věkové skupiny a se stejným typem nádoru, které podstoupily mastektomii.

„Závěry této studie by měly ujistit veřejnost, že u všech věkových skupin a u všech typů nádorů je lumpektomie i nadále vynikající léčebnou metodou pro ženy, u nichž byla diagnostikována rakovina prsu v časném stadiu,“ zdůraznila dr. Hwangová.

Reference

  1. Hwang, E. S., Lichtensztajn, D. Y. et al. (2013). Survival after lumpectomy and mastectomy for early stage invasive breast cancer: The effect of age and hormone receptor status Cancer DOI: 10.1002/cncr.27795

Klíčová slova: lumpektomie, mastektomie, záchovná operace prsu, přežití, rakovina prsu