Samoplátkyně ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

Samoplátkyně v preventivním vyšetřování - příklady

Klientka platí v těchto případech:

 • Klientka si sama žádá preventivní MG vyšetření prsů, splňuje minimální věkovou hranici 40 let a od případné předchozí mamografie uplynul alespoň kalendářní rok. (např. preventivní MG u žen se středním rizikem pro karcinom prsu v mezidobí mezi dvěma screeningovými mamografiemi hrazenými ze zdravotního pojištění).
 • Klientka si sama žádá UZ vyšetření prsů do 45 let věku, nebo sama či na základě doporučení radiologa žádá UZ vyšetření mezi dvěma screeningovými mamografickými kontrolami (př. u denzního typu prsu u ženy se středním rizikem pro ca prsu).
 • Klientka si nezajistí žádanku na MG nebo UZ vyšetření prsů od svého lékaře

Klientka (pacientka) neplatí např. v těchto případech:

 • Klientka přišla na běžnou screeningovou MG po 2 letech od předchozí screeningové MG - čas se načítá od předchozí screeningové MG ( pozn. - zcela výjimečně se čas načítá od poslední diagnostické MG - to v případě, že screeningová MG vychází časově dříve než 12 měsíců po diagnostické MG).
 • Je indikována diagnostická MG pro hmatnou lézi v prsu, podezřelou ze zhoubného tumoru prsu (MKN dg. např. N63, N61).
 • Klientka patří do skupiny vysoce rizikových žen:
  1. riziko pro karcinom prsu stanovené genetikem je 20 a více procent
  2. má histologicky prokázanou atypickou hyperplázii nebo LCIS prsu
  3. prodělala radioterapii hrudníku v mladém věku (do 30. roku věku) a je minimálně 8 let od ukončení radioterapie