Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 28

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice

program screeningu karcinomu prsu v České r... program screeningu karcinomu prsu v České r... prsu, screeningový program, ...

Poradna - poděkování za váš dotaz

by vás také zajímat: Co je mamografický screening? Preventivní mamografické vyšetření, které pomáhá předcházet rakovině prsu. ...

Kontakt

a e-mailové kontakty na jednotlivá screeningová pracoviště najdete na mapě nebo v seznamu. S konkrétními dotazy týkaj...

Rakovina prsu

mamografií a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem z...

Co byste měla vědět

screening znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé ...

Preventivní samovyšetření prsu

měla patřit k preventivním programu každé ženy. Screeningový (preventivní) program pro vyhledávání malých nádorových ložisek v prsu je v ...

Kdy mamograf, kdy ultrazvuk?

vznikají. Vyšetření se provádí ve speciálních screeningových centrech. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyše...

Mamografické vyšetření: Jak probíhá prohlídka prsů?

věcí zopakovat a shrnout: Mamologické nebo screeningové centrum je místo, kde pracují lékaři a asistenti, kteří vyšetření prsu umějí...

Jak se objednat?

všemi zdravotními pojišťovnami v ČR plně hrazeno screeningové mamografické vyšetření jednou za dva roky. K tomuto vyšetření je potřeba mít...

Ceny vyšetření

„samoplátkyně“ se rozumí žena, která nespadá do screeningového programu – obvykle tedy žena mladší 45 let, u níž není výrazně zvýšené riz...

Mamografické vyšetření: Nejčastější otázky a odpovědi

zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní (screeningovou) mamografii nárok každá žena od 45. roku věku, a to ve dvouletých inter...

Mýty o rakovině prsu

zhoubného nádoru. Mýtus č. 5: Pravidelný screening vystavuje prsa radiaci, tudíž paradoxně pomáhá vzniku rakoviny. Mýtus č. 6: Č...

Screeningová vs. diagnostická mamografie

Screeningová vs. diagnostická m... Screeningová vs. diagnostická m... Screeningová vs. diagnostická m... jsou rozdíly mezi screeningovou a diagnostickou mamografií? Kdy je mamografie hrazena ze zdravotního p...

Indikace k vyšetřením

Je určena všem odborníkům zainteresovaným ve screeningu a diagnostice nádorů prsu a obsahuje především doporučení KOMD pro tuto oblast...

Sběr dat

sběru dat mamografického screeningu Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (...

Legislativa

současnosti je mamografický screening provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je p...

Metodické pokyny

návody a doporučení AMA-CZ a KOMD jsou určeny screeningovým mamografickým centrům. Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZ...

Datový audit mamografického screeningu v praxi

audit mamografického screeningu v... audit mamografického screeningu v... audit mamografického screeningu 2019 (17. ročník, 15. 11. 2019) Reportáž V tab...

Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ)

se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu, podporuje rozvoj programů k prevenci, dia...

Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD)

Trunkátová vedoucí lékařka mamografického screeningového centra Nemocnice Blansko, p.o. Sadová 33 678 31 B...

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

3a), a to zejména díky programu organizovaného screeningu, který byl v ČR oficiálně zahájen na podzim roku 2002. To je velmi pozitivní t...

Koordinátoři mamografického screeningu

mamografického screening... mamografického screening... mamografického screening... mamografického screeningu jsou přední odborníci v diagnostice chorob prsu, členové Komise odborníků pro ...

Doporučení pro ženy do 45. roku věku: prevence

pojišťovny standardně nehradí, vyšetření ve screeningových centrech si tedy musí zaplatit. Některé pojišťovny v rámci bonusových prog...

Doporučení pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening

pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening... pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening... vyšetřování prsů v rámci mamografického screeningu. Vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech. Výsledkem by měla být info...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

8 %: Samovyšetření prsů 1x měsíčně Screeningová mamografie od 45 let věku ve dvouletém intervalu 2. ženy s rizikem vzn...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

ani mamografii ani sonografii, s výjimkou screeningu vysoce rizikových žen je vždy doplňující nadřazenou metodou. Až na výjimečné, ...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů... KOMD k vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů (s platností od 1. 11. 2019)... SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJE...

Samoplátkyně ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vy... ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vy... rizikem pro karcinom prsu v mezidobí mezi dvěma screeningovými mamografiemi hrazenými ze zdravotního pojištění). Klientka si sama žádá ...


Počet nalezených aktualit: 121

Prevence nádorových onemocnění

V případě rakoviny prsu se jedná o mamografický screening. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45 let. Vyš...

ECIBC vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

vydala nová doporučení k mamografickému screening... prsu (ECIBC) 17 nových doporučení týkajících se screeningu a diagnostiky karcinomu prsu. Veřejnost, lékaři i političtí činitelé se tak ny... karcinomu prsu, měly účastnit pravidelných screeningových vyšetření pomocí mamografu, jaké jsou nejvhodnější způsoby zvaní žen ke ... komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC), screening karcinomu prsu,...

Až 40 % žen nechodí na mamograf, 1900 ročně umírá! Jak probíhá vyšetření krok za krokem?

je tedy mezi námi velký počet těch, které na screeningové mamografické vyšetření z jakéhokoliv důvodu (časový, strach či neinformo... screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Mamografický screening

screening... Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového on... obrázek: shutterstock.com Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéri... screening, Česká republika, akreditovaná screeningová cen...

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adresné z...

Kampaň proti rakovině

screening, který může odhalit rakovinu, chodí díky zvacím dopisům víc lidí než loni. Podl... zájem je o mamografická vyšetření (mamografický screening), výrazně vzrostl i počet provedených screeningových kolonoskopií (kolo... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 20... bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u ... onemocnění. Podle předběžných dat se v rámci screeningu loni podařilo včas odhalit karcinom u 602 pacientů. Drtivá většina těchto nále... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

děložního čípku, žen i mužů se týká kolorektální screening odhalující nádory tlustého střeva a kone... faktorem je věk. Rakovina roste s věkem, proto screeningový program probíhá v ČR od 45. roku jednou za dva roky,“ vysvětluje Jan Daneš z... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

7. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“

ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v... nesoucí název „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Letošní konference se konala 27. listopadu 2009 v Brně a mezi hosty ... poděkováním všem, kteří se mamografického screeningu účastní, a označila jej za vzor dvěma mladším, teprve se rozbíhajícím screenin... audit, mamografický screening,...

Konference Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeningem?

Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeni... bilancování průběhu mamografického screeningu se stalo již tradiční příležitostí k setkání pracovníků mamografických center ... a péče v české onkologii. Organizovaný screening zhoubných nádorů prsu běží v ČR již od roku 2002. Za tu dobu se podařilo mnohé:... audit, mamografický screening,...

Mamodiagnostici se sešli v Brně již podeváté

ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Na tomto každoročním setkání, které je určeno lékařům a radiologick... poukázal na unikátnost českého mamografického screeningu, který je vzorovým příkladem auditovaného organizovaného preventivního progra... audit, mamografický screening,...

10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a ne... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal 30. listopadu 2012 v brněnském hotelu International. Na tom... která zazněla během setkání. Mamografický screeningový program funguje v ČR již 10 let. Tento program je plně organizovaný, s jas... audit, mamografický screening,...

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní... Brně opět setkali zástupci center mamografického screeningu, Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), Asociace mamodiagnostiků Čes... která zazněla během setkání. Mamografický screeningový program funguje v ČR nepřetržitě již od roku 2002, tedy již 11 let. Tento ... audit, mamografický screening,...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se již tradičně konal koncem listopadu v Brně. Přednáškový sál hotelu... let existuje organizovaný program mamografického screeningu a že se jedná o iniciativu „zdola“, tedy z popudu lékařů, nikoli z nařízení vl... audit, mamografický screening,...

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské sta... konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Jejího třináctého ročníku se zúčastnilo více než 160 lékařů, radiolo... každého akreditovaného centra mamografického screeningu se dostavil alespoň jeden zástupce, většinu posluchačů tvořili lékaři. Přijeli... audit, mamografický screening,...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Akce se zúčastnilo 170 mamodiagnostiků, radiologických asistentů, se... v akreditovaných centrech mamografického screeningu. Stejně jako v roce 2015 byla i letošní konference rozdělena do dvou dnů: č... audit, mamografický screening,...

Patnáct let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evropy

let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evrop... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal 1. prosince 2017 v brněnském hotelu International. Na tomto ... v akreditovaných centrech mamografického screeningu. V následujících bodech jsou shrnuta nejdůležitější fakta, která zazněla během... audit, mamografický screening,...

16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Akce se zúčastnilo více než 150 mamodiagnostiků, radiologických asis... v akreditovaných centrech mamografického screeningu. V následujících bodech jsou shrnuta nejvýznamnější fakta, která zazněla během... audit, mamografický screening,...

Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu pr... šíří zvěsti o údajné neúčinnosti mamografického screeningu, které se však ani zdaleka nezakládají na pravdě a už vůbec ne na „tvrdých dat... přednášce nazvané „Aktuální výsledky programu screeningu karcinomu prsu v ČR“, která zazněla na 42. brněnských onkologických dnech, kom... karcinomu prsu, screening karcinomu prsu, mamografický screening, Health at a Glance ...

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

nedovedeme zabránit. Včasnou diagnostikou a díky screeningové mamografii můžeme objevit nádor v počátečním stadiu a zajistit velmi vysokou...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte... pojištění u nás už několik let fungují tři screeningové programy pro dospělé od určitého věku, které mají za cíl právě včasné odhale... screening, cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děl...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

podobné informace mohly být využívány k návrhu screeningových vyšetření na karcinom prsu, která by byla šita na míru konkrétní ženě, a t...

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie... karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyšší přínos z následné léčby tohoto zhoubného nádoru než pacien... se rozhodly účastnit organizovaného programu screeningu karcinomu prsu a u nichž bylo toto onemocnění diagnostikováno, měly o 60 % niž... screening, karcinom prsu, organizovaný program screeningu karcinomu prsu, riziko úmrtí na...

Brožurka „Řeším svou bulku v prsu“

roli i později, v době pravidelné preventivní (screeningové) mamografie, na kterou mají všechny ženy v České republice nárok jednou za d... prsu, mamografický screening, prevence,...

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

screening snižuje úmrtnost na karcinom p... toho, že zavedení programu mamografického screeningu v dlouhodobém horizontu vede k poklesu úmrtnosti na karcinom prsu. Výsledky vý... vyvrátil příčinnou souvislost s tamním programem screeningové mamografie. V rámci studie byla srovnávána kumulovaná mortalita karc... of Medical Screening... prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový Z...

Bojíte se mamografu? Překonejte nejčastější mýty

screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Komu slouží šíření lží o mamografii? Její přínos je nezpochybnitelný

a dokonce i v preinvazivním stadiu, je kvalitní screeningová mamografie. Celý rozhovor na webu n... screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

nádorů se postupně zlepšuje, například na screening karcinomu prsu pomocí mamografie chodí v průměru více než 65 procent žen. Při p...

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

údajně náklady srovnatelné s náklady na současné screeningové testy na jednotlivé typy zhoubných nádorů (např. kolonoskopie prováděná za ú...

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných ... Doporučení Rady EU ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů [2] poukázala na povzbudivý trend v zavádění národních progra... Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky těchto zhoubných nádorů většina členských zemí EU zavedla organi... screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního k...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

vyšší mírou tělesné aktivity se častěji účastní screeningu karcinomu prostaty, čímž se zvyšuje detekční míra karcinomu prostaty v této sk...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborn... prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, ma...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu... hlasitě debatuje o tom, zda je mamografický screening opravdu přínosem pro vyšetřované ženy, a objevily se různé dohady na téma, jaký... in situ (DCIS), invazivní karcinom prsu, screeningová ...

Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

Hendersonová uvedla, že v USA podstupuje screeningovou mamografii v 1–2letých intervalech přibližně 67 % žen starších 40 let. Před... screeningová mamografie, falešně pozitivní výsledek, riziko vzniku karcinomu prsu...

Odstartovaly nové preventivní programy

Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných scre... Svatopluk Němeček. Návrh devíti nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (ost... screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální ka...

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

na článek „Mamární screening:... nádorů prsu začnou převažovat negativa mamárního screeningu a že by bylo třeba připravit se na to, že éra preventivního vyšetření na mamog... 3.0, Odkaz) O převaze přínosů mamografického screeningu nad jeho riziky se naposledy vyjádřil expertní panel svolaný Mezinárodní agent... screening, přínosy, rizika, o...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

připravují nové screeningové programy pro prevenci ... chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, tře... společnosti navrhují v tuto chvíli devět dalších screeningů. Například na časný záchyt výdutě břišní aorty, rakoviny prostaty, zlomeniny z... screeningové programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální ka...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky... přínosy a nežádoucí účinky různých metod screeningu karcinomu... významnou aktualizaci „příručky“ IARC o screeningu karcinomu prsu z roku 2002 [2], a to zejména s přihlédnutím k nedávnému vývoj... screening karcinomu prsu, mamografie, nové technologie, klinické vyšetření prsu, samo...

Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu ... obrázek: Pixabay (pexels.com) Genetický screening vede ke zlepšení přesnosti analýzy rizik, což by se mohlo v účinnější prevenci ... screening, prevence, rakovina prsu, polygenní rizikové skóre, jednonukleotidové pol...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

také účast v organizovaných programech screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu hrdla d...

Co říkají čeští odborníci na „kanadskou studii“?

audit mamografického screeningu v praxi 2013 (Fotografie: IBA MU) „Kanadská studie“ byla provedena v lete... studie, mamografický screening, rakovina...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)... Přinášíme reakci těch, kteří se mamografickým screeningem a jeho datovou podporou zabývají v České rep... Ph.D. (Fotografie: IBA ;MU) Mamografický screening byl již před více než deseti lety doporučen pracovní skupinou Mezinárodní agent... studie, mamografický screening, karcinom...

Zpochybní kanadská retrostudie současný mammární screening?

kanadská retrostudie současný mammární screening... [1), podle níž se prý ukázalo, že mammografický screening karcinomu prsu není pro ženy nijak přínosný. Takovéto prosté konstatování může ... and mortality of the Canadian National Breast Screening Study : randomised screening trial („25-leté sledování incidence a mortality ka... studie, mamografický screening, karcinom...

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v ... skupina pro mamografický screening (GISMa) a italské Národní centrum pro monitoring screeningu (ONS) ve sp... nazvaný „European estimates of the mammography screening balance sheet of benefits and harms: challenges for communication and... screening, přínosy, rizika, o...

Mamografické vyšetření je zbytečné, tvrdí kanadská studie. Co na to říkají čeští odborníci?

zdůrazňují nutnost preventivního mamografického screeningu. Nová kanadská studie však jeho význam pop... docenta Ladislava Duška je nutno při hodnocení screeningu přihlédnout ke stavu populace. V ČR se po roce 1989 změnilo reprodukční chová... studie, mamografický screening, rakovina...

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 20... důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto ... objem zaslaných pozvánek k jednotlivým screeningovým programům a zejména míra účasti po pozvání. Od ledna 2014 do prosince 20... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

a finančně nenáročných přístupů k detekci a screeningu zhoubných nádorů. Typickým příkladem je cervikální screening založený na vizuá...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

analýzách dat z norského programu mamografického screeningu [2, 3] bylo zjištěno, že vysoký BMI, alkohol, tělesná (ne)aktivita a užívání m...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

zvaní občanů do programů screeningu zhoubných ... adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017 Průběžné výsledky projektu, počty pozvaných ... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na scree... oslovovaných pojištěnců za leden již pozvánku ke screeningovému vyšetření od své pojišťovny obdržela, některé z nich totiž začaly dopisy r... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Mini... UK). Fotografie: IBA MU Seminář nazvaný „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občan... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 201... spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů... pozorovat i u tří diagnóz, které jsou předmětem screeningových programů: karcinom prsu (výskyt v roce 2010 v ČR: ženy 6 498 příp... zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

bereme-li v úvahu výsledky obou metod jakožto screeningového nástroje pro detekci karcinomu prsu v rámci populačního screeningového pro... digitální mamografie v rámci populačního screeningového programu. Podobně jako v České republice mají 50–69leté ženy v Norsku m... prsu, digitální mamografie, populační program screeningu karcinomu prsu, karcinom prsu detekovaný v rámci s...

Přežití onkologických pacientů v České republice se výrazně prodloužilo

výsledků stojí organizovaný mamografický screening. Podobně u mužů se lékaři zaměřují na prevenci rakoviny prostaty. Pětileté přež...

Znepokojivý trend: celosvětový výskyt rakoviny prsu stále roste

projektu IARC zaměřeného na cervikální screening ve venkovských oblastech Indie. „Existují jednoduché a finančně nenáročné scree...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

a účinných zdravotnických intervencí, zejména screeningu zhoubných nádorů Panel expertů OECD ve zprávě konstatuje, že Česká onkologi...

Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

byly převzaty z místních registrů mamografického screeningu. Všechny účastnice studie (tedy případy i kontroly) vyplnily dotazník na té...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

historicky první britskou studii mamografického screeningu u žen ve věkové skupině do 40 let, které měly vyšší riziko vzniku rakovinu prs... prsu, rodinná anamnéza, mamografický screening...

Jaké jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých intervalech?

jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých inter... ve věku 50–74 let, které chodí na screeningovou mamografii jednou za dva roky, mají podobné riziko odhalení karcinomu prsu ... nádoru (OD je 2,39) – opět ve srovnání se screeningovou mamografií prováděnou v jednoletých intervalech. Výsledky studie dále uk... screeningová mamografie, screeningový interval, věk, denzita prsní tkáně, hormonální tera...

Nevěřte reklamám na internetu

době jsem na doporučení kamarádky konečně šla do screeningového centra, podstoupila jsem mamografii, následně sono a biopsii. Nález byl ja...

Nejhorší bylo čekání na výsledek

rozhodla a domluvila jsem si vyšetření prsu ve screeningovém centru. Chci mít jistotu, že nemám v prsu nádor. Když jsem řekla do telefo...

Na ultrazvuku není vidět všechno

mé dcery, jsem se rozhodla přece jen zajít do screeningového centra na mamografii. Byl pro mě velký šok, když mi lékařka centra ihned p...

Přišla jsem včas, chemoterapie nebyla nutná

zhodnocení mamografie mě lékař screeningového centra ujistil, že hmatné ložisko vpravo je nezhoubné. Na levé straně však...

Už vám bylo 45 let? Nezapomeňte na preventivní mamografické vyšetření

je tedy mezi námi velký počet těch, které na screeningové mamografické vyšetření z jakéhokoliv důvodu (časový, strach či neinformo... screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Rakovinu prsu budeme jednou umět diagnostikovat z krve, doufají britští vědci

se právě rozbíhá na největší britské klinice screeningu rakoviny prsu, londýnské Charing Cross Hospital. Výzkumníci budou odebírat ... test, rakovina prsu, mamografický screening...

Mamografický screening prokazatelně zachraňuje lidské životy, shodují se lékaři

screening prokazatelně zachraňuje lidské životy, shodují se léka... rakoviny prsu, pak přínosy mamografického screeningu jednoznačně převažují nad potenciálními riziky. K takovému závěru dospěli vědc... čísle odborného časopisu Journal of Medical Screening, ukazují, že na každých 1000 žen ve věku od 50 do cca 68–69 let, které každé dv... screening, přínos, zbytečná dia...

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

České republice je zaveden celoplošný screening nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Především u nádorů prsu a děložního h... Ministerstvo zdravotnictví ČR „Screeningový program karcinomu prsu v ČR v posledních letech dosahuje pokrytí více než 60... karcinom prsu, rakovina prsu, mamografický screening,...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

pokrokům v léčbě rakoviny a ve screeningu nádorových onemocnění žijí dnes onkologičtí pacienti mnohem déle – a proto se ...

První celosvětová analýza incidence a mortality rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku odhaduje na 2 miliony nových případů ročně

(zvláště pak v těch, kde fungují efektivní screeningové programy) došlo k významnému poklesu výskytu i úmrtnosti na toto onemo... čípku, incidence, mortalita, rozvojové země, screeningové ...

Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od zahájení

screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od z... mamografický screening probíhá v České republice již od roku 2002. Čeho se podařilo dosáhnout od zaháj... desetiletí zavedeny organizované programy pro screening tří skupin zhoubných nádorů: rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva a konečn... screening, pokrytí cílové populace, rakovina pr...

Jednou jsi dole, jednou nahoře...

Ve 45 letech jsem šla poprvé na mamografický screening. Neměla jsem žádný problém, jen jsem si chtěla odškrtnout další prevenci, která...

Dcera mi zachránila život

a raději jsme zašly na ultrazvukové vyšetření do screeningového ...

Chirurg nic nepoznal – jak to?

tužší. Praktik mě ihned odeslal na vyšetření do screeningového mamografického centra. Bez dalšího odkladu mě vyšetřili mamografem. Paní d...

Proč mají chudší ženy horší vyhlídky na přežití rakoviny prsu?

i diagnózy – buď prostřednictvím mamografického screeningu nebo na základě návštěvy praktického lékaře, kdy se už u pacientky projevily p...

Intervalové nádory jsou agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém vyšetření

agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém ... jsou diagnostikovány v intervalu mezi dvěma screeningovými vyšetřeními na mamografu, jsou s největší pravděpodobností agresivní, rych... které jsou diagnostikovány v období mezi dvěma screeningovými mamografiemi – tzv. intervalové nádory – mají většinou horší prognózu než ... screeningový interval, intervalové nádory, mamografie, rakovina pr...

Proč rozvojové země nezvládají léčbu rakoviny prsu?

přispívá i to, že programy mamografického screeningu mají ve středněpříjmových zemích nízkou prioritu. Očekává se, že incidence ...

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

Doufáme, že v rámci rutinního mamografického screeningu v budoucnosti dokážeme u každé ženy riziko vzniku tohoto onemocnění určit, a n...

Pro chudší země nemusí být populační screening rakoviny prsu nejlepší volbou

chudší země nemusí být populační screening rakoviny prsu nejlepší v... countries), aby zavedly populační mamografický screening. V odborném časopise The Lancet Oncology však nedávno vyšel článek, jehož autor... prsu nejvyšší, jsou programy mamografického screeningu neodmyslitelnou součástí zdravotní péče. Není však zcela jasné, jak významnou ... screening, země s nízkými a středními příjmy, rakovina prsu...

Každoroční mamografické vyšetření žen s rodinnou anamnézou rakoviny prsu by pomohlo zachránit mnoho životů

Odborníci z britského Programu mamografického screeningu NHS (NHS Breast Screening Programme, NHSBSP) navrhují, aby tyto ženy měly mo...

Obavy z ozáření v rámci mamografického screeningu nejsou na místě

z ozáření v rámci mamografického screeningu nejsou na... vyšetření, zvláště pak v rámci pravidelného screeningu. Naše studie ale dokazuje, že riziko vzniku rakoviny v souvislosti s rutinním ... mamografický screening...

Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen... ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal v pátek 15. listopadu 2019 v Brně. Setkání se zúčastnilo tém... v akreditovaných centrech mamografického screeningu. V následujících bodech jsou shrnuta nejvýznamnější fakta, která zazněla během... audit, mamografický screening,...

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

zvažují změny ve screeningu karcinomu... republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Je na čase ho změnit? Medical Tribune se zeptala zakladatele č... screeningová mamografie, karcinom prsu, účast cílové populace, legislativa, úhra...

Depozita vápníku by mohla pomoci při diagnostice rakoviny prsu

která jsou v prsech často detekována při screeningových vyšetřeních, by mohla lékařům pomoci v efektivnější diagnostice zhoubného ... vápníku, který by lékařům při mamografickém screeningu mohl napovědět, zda je nádor benigní, aniž by bylo nutné provádět další vyšetř...

Dechová zkouška možná pomůže odhalit rakovinu

kterých již byla diagnostikována rakovina pomocí screeningu či biopsie. Bude proto zapotřebí dalšího výzkumu, aby se potvrdilo, zda decho...

U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

shutterstock.com Úspěšnost mamografického screeningu ve smyslu velikosti nádorů, získané délky života a mortality bývá obvykle nižš... nádoru, rakovina prsu, mamografický screening...

Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

k výsledkům výzkumu podotkla: „Mamografický screening je neuvěřitelně efektivní, co se týče odhalení DCIS. Zatím však nemáme spolehli...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

organizuje tři preventivní programy, takzvané screeningy, kdy mají lidé ve vybraných věkových skupinách vyšetření plně hrazeno pojišťov... screening, cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné nádo...

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu... je naopak o použitelnosti tohoto vyšetření ve screeningu známo poměrně málo. A jak ukázala studie publikovaná autorským kolektivem z Un... od 18 do 39 let. Autoři analyzovali data jak ze screeningových, tak i diagnostických mamogramů. U žen do 25 let nebyly zaznamenány žád... screeningová mamografie, ženy mladší 40 let...

Britští experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje životy

experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje ... screening zachraňuje životy, navzdory některým „zbytečně diagnostikovaným“ případům. Jiný... debaty o možných rizicích mamografického screeningu přiměly britské badatele, aby znovu prověřili účinnost tohoto programu. Dali s... screening,...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde... úrovni a má také zavedeny tři preventivní screeningové programy pro záchyt zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Přes... biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové programy sice mají za sebou různou dobu fungování a cestu k termínu „orga... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, zhoubné ná...

Denzita prsní tkáně souvisí s recidivou nádorového onemocnění

Stephen Duffy, britský odborník na screening nádorových onemocnění, k výsledkům výzkumu poznamenal: „Výsledky jsou to ...

Znovu potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny prsu

se ženy pravidelně účastnit mamografického screeningu a dávat si pozor na jakékoli příznaky, které by mohly signalizovat rakovinu pr...

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

screening zachraňuje životy, zdůrazňují odbo... experti na onkologický screening znovu zdůraznili přínos mamografického screeningu. Nedávno totiž byla publi... rakoviny prsu diagnostikovaných v rámci běžného screeningu nejspíše neohrozí život ženy, a proto není potřeba nasazovat žádnou léčbu. ... prsu, mamografický screening, prevence,...

Vlašské ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu

nad 50 let, proto je velmi důležité chodit na screening. Své riziko můžete snížit také změnou životního stylu, jako je udržování přiměř...

S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

prsu zvýšil o 24 %, což je zřejmě důsledkem screeningového programu, který zachytil více nádorů. Ženy začaly hromadně upouštět od ...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screening... onkologické screeningy hrazené ze zdravotního pojištění chodí jen zhruba polovina těch, kteří by je p... obrázek: shutterstock.com Screeningové programy zaměřené na karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom dělož... screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního k...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

republika je pokrytá 70 screeningovými centry s kvalitními přístroji i radiology, kteří odečítají snímky. A ukazu... mamografií a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem z... screening, rakovina prsu, prevence,...

Falešný poplach na škodlivost mamografu. Odborník uvádí věci na pravou míru

mamodiagnostiků České republiky a vedoucí lékař screeningového pracoviště Mediray s.r.o., MUDr. Petr Ch... Povzbuzující však je, že se za 15 let fungování screeningového programu v ČR podařilo zachránit přibližně 29 000 žen před úmrtím na tuto ... screening, rakovina prsu, prevence,...

Podpora ženy ze strany rodiny v rámci prevence rakoviny prsu je důležitá, říká Dana Houserková z Mammacentra Olomouc

obrázek: shutterstock.com Nejen o screeningovém centru, ale také o tom, jakou roli hraje v tomto fenoménu rodina ženy nebo ... prsu, prevence, screening,...

Prý „škodlivý“ mamograf? Je to jen další internetová fáma

zhoubný nádor prsu právě při preventivním screeningu (v 55 letech, jednalo se o poměrně agresivní typ nádoru v časném stadiu), tout...

„Pravidelné prohlídky by neměly zanedbávat ani mladé ženy,“ říká profesor Daneš

stále zlepšující se diagnostice a mamografickému screeningu. Celý článek na webu li...

Nakažených po Velikonocích nepřibylo. Je na čase začít věnovat pozornost i jiným zdravotním problémům

Dušek. Zároveň poukazuje na dosavadní úspěch screeningových programů rakoviny tlustého střeva, prsu a děložního čípku. „Jsem rád za in... screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, koro...

Ženy na prevenci rakoviny prsu skoro nechodí. Nepodceňujme to, říká lékař

se prudce snížil počet žen docházejících na screening karcinomu prsu. Ročně přitom na tuto rakovinu umírá asi 1 600 žen, takže by se ... žen má v současnosti zájem o screening karcinomu prsu? Po vyhlášení mimořádných opatření spadl počet žen, které cho...

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamografii

screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamog... screeningové centrum, které je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky pod ... případech rozhodující,“ uvedl vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR Karel Hejduk. Ty nejškodlivější mýty o mamografii odborně k... mýty, screening, rakovina...

Proč se nemusíte bát mamografu ani ultrazvuku

Jana Bošková, mamodiagnostička plzeňského screeningového pracoviště Mediray. Celý článek na webu proze... ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Lékařská poradna: rakovina prsu a prevence

ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

MAMMACENTRUM Olomouc, které je specializováno na screening nádorů p... MUDr. Dany Houserkové, Ph.D. Jak úspěšný je screening rakoviny prsu v ČR? Úspěchem mamografického screeningu v ČR je pokles úmrt... ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Žena kvůli covidu odložila vyšetření prsu, našli jí rakovinu. Lékaři: Nezanedbávejte prevenci

vlně pandemie koronaviru v Česku klesl počet screeningových vyšetření prsu. Některá screeningová vyšetření 3 týdny neprováděla kvůli n... na tom, že v první vlně pandemie na jaře se buď screeningová vyšetření neprováděla, nebo poklesla, protože centra neměla dostatek ochrann... screening, rakovina prsu,...

Stručný pohled na zdraví – a také na karcinom prsu

věnována třem diagnózám, u nichž v ČR probíhají screeningové programy – tedy karcinomu prsu, děložního hrdla a kolor...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

ale všechny země, které provozují mamografický screening. Už je to naštěstí za námi,“ říká MUDr. Dana Houserková z olomouckého Mammacent... Milan Plodek (Český rozhlas Olomouc) Cílem screeningového mamografického testu je, aby se u ženy, která nemá žádné příznaky onemocně... screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Ultrasonografia prsníkov: atlas od MUDr. Emila Tvrdíka, Ph.D.

v českých akreditovaných centrech mamografického screeningu. Reference Tvrdík E. Ultrasonografia prsníkov. DANSTA Vydavateľstvo, ...

Rakovina nespí ani v covidové době. Odkládání vyšetření zkracuje životy

neznamená, že ostatní choroby spí. Odsouvání screeningových vyšetření a léčby se přitom může velmi vymstít u onkologických pacientů, u... výkonů, uzavírání ambulancí či posouvání screeningových vyšetření zhoršuje přístup pacientů k péči, na straně druhé ovšem mnozí v ... screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...

Nádor, který narostl a nešel už operovat. Může za to odklad kvůli covidu

screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné ná...