Depozita vápníku by mohla pomoci při diagnostice rakoviny prsu

15. 9. 2010 | Tisková zpráva British Journal of Cancer


Vědci poprvé prokázali, že depozita vápníku, která jsou v prsech často detekována při screeningových vyšetřeních, by mohla lékařům pomoci v efektivnější diagnostice zhoubného nádoru prsu [1].

Depozita vápníku by mohla pomoci při diagnostice rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V odborném časopise British Journal of Cancer byla nedávno publikována studie, která zkoumala vztah mezi složením těchto depozit v prsní tkání a zhoubností nádoru.

Výzkumníci pomocí infračerveného světla zkoumali chemické složení 236 depozit vápníku – která jsou někdy označována jako „kalcifikace v prsu“ – u 110 pacientek.

Ukázalo se, že depozita z benigní (nenádorové) tkáně měla vyšší obsah uhličitanů ve srovnání s depozity z maligní (nádorové) tkáně, která obsahovala uhličitanů méně. Navíc byla poprvé prokázána přímá souvislost mezi chemickým složením depozit vápníku a pokročilostí rakoviny prsu.

Tyto výsledky naznačují, že by bylo možné vyvinout test na depozita vápníku, který by lékařům při mamografickém screeningu mohl napovědět, zda je nádor benigní, aniž by bylo nutné provádět další vyšetření, jakým je zejména biopsie. U maligních nádorů by navíc lékaři pomocí tohoto testu mohli získat první představu o pokročilosti onemocnění.

Jedním z autorů studie je prof. Nicholas Stone, který k výsledkům výzkumu dodal: „Vyšetřováním kalcifikací pomocí infračerveného světla bychom získli neinvazivní metodu, která by v kombinaci s klasickým mamogramem pomáhala lékařům určit, zda má žena v prsou nějaký agresivní nádor. Díky tomu bychom mnoho žen ušetřili obav z biopsie a pak čekání na výsledek.“

Předchozí studie v této oblasti ukázaly, že depozita vápníku lze studovat prosvícením prsu a následným vyhodnocením změn světla, které jsou způsobeny přítomností a složením kalcifikací.

Kalcifikace v prsu jsou poměrně běžnou záležitostí a s rakovinou často vůbec nesouvisí. Určité rysy těchto kalcifikací mohou indikovat rostoucí nádor v prsu, k objasnění tohoto jevu však bude zapotřebí dalších testů.

Výzkumníci se v této studii zaměřovali na nádory prsu, které již byly diagnostikovány existujícími metodami (mamogram v kombinaci s biopsií). Bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu s větším počtem vzorků, aby bylo možné objasnit, jak přesně kalcifikace ovlivňují rakovinu prsu.

Sara Hiomová z britské organizace Cancer Research UK potvrdila: „Program mamografického screeningu prokazatelně detekuje nádory prsu a zachraňuje životy. Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že screeningové vyšetření by mohl ještě zdokonalit případný test na kalcifikace v prsu, který by lékařům poskytl detailnější informace o nádoru a v některých případech by možná ani nebylo nutné provádět následnou biopsii.“

Reference

  1. Baker R, Rogers KD, Shepherd N, Stone N. New relationships between breast microcalcifications and cancer. British Journal of Cancer 2010; 103(7):1034–1039. doi: 10.1038/sj.bjc.6605873.

Klíčová slova: depozita vápníku, kalcifikace v prsu, rakovina prsu