Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo nový seznam poskytovatelů mamárního screeningu

1. 2. 2022 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Od 1. ledna 2022 došlo k zásadním změnám organizace screeningu karcinomu prsu v České republice. Ve Věstníku č. 14/2021 MZ ČR byla publikována „Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu“. Na základě této výzvy se musela všechna dosavadní screeningová pracoviště přihlásit. Na konci ledna pak ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo nový seznam poskytovatelů mamárního screeningu.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo nový seznam poskytovatelů mamárního screeningu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Podle zákona č. 371/2021 Sb. musí poskytovatelé mamárního screeningu mít „status screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu“, který je udělován na dobu pěti let. Na tuto skutečnost upozorňoval již v listopadu 2021 prof. Daneš v rámci konference Datový audit mamografického screeningu v praxi. Stáhněte si celou prezentaci prof. Daneše na toto téma ( PDF soubor, 356 kB).

Výzva byla publikována ve Věstníku č. 14/2021 MZ ČR ( PDF soubor, 8.8 MB) na str. 188–195.

Nový seznam poskytovatelů mamárního screeningu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví 31. ledna 2022.

Klíčová slova: legislativa, mamografický screening, akreditovaná pracoviště

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU