Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

8. 12. 2015 | Tisková zpráva Queen Mary University of London


Včasné odhalení a léčba rané formy karcinomu prsu může předejít následnému vzniku invazivního nádoru. Takový je závěr studie z anglické Queen Mary University of London (QMUL), která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

Ilustrační obrázek: Dr Garth Kruger, Radiopaedia.org. Převzato z případu rID: 23840

Duktální karcinom in situ (DCIS) je velmi časná forma karcinomu prsu, kdy jsou nádorové buňky přítomny v mlékovodech, ale ještě nestačily proniknout do okolní tkáně prsu. Jen ve Velké Británii je každoročně DCIS diagnostikován u přibližně 4 800 žen (viz Pozn. překl.) a hlavní léčebnou metodou je chirurgický zákrok, po kterém následuje radioterapie.

V posledních několika letech zvláště laická veřejnost v západoevropských zemích hlasitě debatuje o tom, zda je mamografický screening opravdu přínosem pro vyšetřované ženy, a objevily se různé dohady na téma, jaký význam má screening při diagnostice a léčbě DCIS. Zvláště diskutovanou otázkou bylo, do jaké míry může diagnostika a léčba DCIS zabránit vzniku invazivního nádoru prsu v budoucnu.

Výzkumníci z Queen Mary University of London analyzovali údaje z 84 screeningových center v Anglii, Walesu a Severním Irsku o 5 243 658 ženách ve věku 50–64 let, které se v období od dubna 2003 do března 2007 zúčastnily programu mamografického screeningu.

Byla zjištěna vzájemná souvislost mezi detekcí DCIS v rámci screeningu a snížením výskytu invazivního karcinomu prsu v intervalu tří následujících let. Konkrétně to znamenalo, že v 90 % screeningových center na každé tři případy DCIS zjištěné v rámci screeningu připadlo v následujících třech letech o jeden zjištěný případ invazivního karcinomu prsu méně.

Hlavním autorem studie byl prof. Stephen Duffy z QMUL, který konstatoval: „V poslední době se vedou polemiky o tom, zda se z duktálního karcinomu situ vůbec někdy stane invazivní nádor. Naše studie je první svého druhu, která se opírá o údaje ze screeningového programu. Její výsledky poukazují na to, že pokud by duktální karcinomy in situ nebyly léčeny, značný podíl by se jich zvrhl v invazivní nádory, a proto se vyplatí DCIS detekovat a léčit včas. Můžeme ujistit veřejnost, že detekce DCIS v rámci screeningového programu je pro pacientky jednoznačně přínosem.“

Jedná se o vůbec první studii, která se explicitně zabývá souvislostí mezi detekcí DCIS prostřednictvím mamografického screeningu a následnou incidencí invazivního karcinomu prsu v rámci Programu mamografického screeningu NHS (NHS Breast Screening Programme, britský národní program mamografického screeningu).

Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že detekce a následná léčba duktálních karcinomů in situ (DCIS) se celkově vyplatí kvůli prevenci vzniku invazivních nádorů. Autoři studie však uvádějí, že nelze s jistotou určit, co by se stalo u každé konkrétní pacientky s DCIS, kdyby její onemocnění nebylo léčeno. Je tomu tak proto, že z každého zúčastněného centra byla hodnocena souhrnná data, nikoli údaje o individuálních pacientkách.

Poznámka překladatele

  1. V České republice je DCIS každoročně diagnostikován u několika stovek žen.

Reference

  1. Duffy SW, Dibden A, et al. Screen detection of ductal carcinoma in situ and subsequent incidence of invasive interval breast cancers: a retrospective population-based study. The Lancet Oncology 2016. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00446-5

Klíčová slova: duktální karcinom in situ (DCIS), invazivní karcinom prsu, screeningová mamografie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU