Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

23. 5. 2018 | ÚZIS ČR


Po internetu se nezřídka šíří zvěsti o údajné neúčinnosti mamografického screeningu, které se však ani zdaleka nezakládají na pravdě a už vůbec ne na „tvrdých datech“. Řada vědeckých studií z posledních několika let opakovaně prokázala, že screening karcinomu prsu jednoznačně snižuje úmrtnost na toto onemocnění.

Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

Obrázek: OECD Health Statistics 2017

V přednášce nazvané „Aktuální výsledky programu screeningu karcinomu prsu v ČR“, která zazněla na 42. brněnských onkologických dnech, komentoval současnou situaci RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Dr. Májek se dlouhodobě zabývá vyhodnocováním efektivity screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a podle jeho sdělení účinnost mamografického screeningu opakovaně potvrzují randomizované [1] i observační studie [2]. Jednoznačně se ve prospěch tohoto screeningového programu vyjádřil i panel expertů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) [3]. V nejnovější studii prováděné na území Anglie a Walesu byl pozorován dokonce 21% pokles mortality karcinomu prsu v souvislosti s populačním screeningovým programem [4].

Data z Národního onkologického registru potvrzují, že v období 2005–2015 let došlo nejen k nárůstu incidence, ale zejména k výraznému poklesu mortality karcinomu prsu [5]. Organizovaný program screeningu karcinomu prsu funguje v České republice od roku 2002, epidemiologické údaje z posledních let tak lze považovat za důkaz jeho účinnosti. Na úspěch programu mamografického screeningu v ČR poukazuje i publikace Health at a Glance 2017, která se mj. zmiňuje o výrazném zlepšení 5letého přežití pacientek s karcinomem prsu a poklesu úmrtnosti o více než 20 % během posledních deseti let [6].

Analýza časových trendů pomocí tzv. joinpoint regrese navíc ukázala, že v období s organizovaným mamografickým screeningem se v České republice zpomalil nárůst incidence, ale zrychlil pokles mortality. V ČR se dlouhodobě zvyšuje podíl zhoubných nádorů prsu diagnostikovaných v klinickém stadiu I, kde je relativní 5leté přežití takřka 100%.

V posledních třech letech, pro něž jsou k dispozici data (2014–2016), dosahuje pokrytí cílové populace mamografického screeningu v České republice přibližně 61 % a navzdory adresnému zvaní tento podíl zatím dále neroste. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dosahuje Česká republika v tomto ohledu docela slušného výsledku, nicméně stále se ani zdaleka nevyrovná např. Anglii či Švédsku, kde pokrytí cílové populace přesahuje 80 % [7].

Kvalita a bezpečnost screeningového programu je v České republice pečlivě monitorována na jednotlivých akreditovaných centrech pomocí standardizovaných indikátorů kvality.

Všechny dosavadní vědecké důkazy tedy hovoří ve prospěch screeningu karcinomu prsu a je na rozhodnutí každé ženy, zda uvěří fámám šířícím se po internetu, nebo výsledkům podloženým odbornými studiemi.

Reference

  1. Marmot MG, Altman DG, Cameron DA, Dewar JA, Thompson SG, Wilcox M. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent reviewBritish Journal of Cancer 2013; 108(11): 2205–2240.
  2. Broeders M, Moss S, Nyström L, Njor S, Jonsson H, Paap E, Massat N, Duffy S, Lynge E, Paci E; EUROSCREEN Working Group. The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Europe: a review of observational studies. Journal of Medical Screening 2012; 19(Suppl 1):14-25.
  3. Lauby-Secretan B, Loomis D, Straif K. Breast-Cancer Screening – Viewpoint of the IARC Working Group. New England Journal of Medicine 2015; 373(15): 1479.
  4. Johns LE, Swerdlow AJ, Moss SM. Effect of population breast screening on breast cancer mortality to 2005 in England and Wales: A nested case-control study within a cohort of one million women. Journal of Medical Screening 2018; 25(2): 76-81.
  5. Dušek L, Mužík J, Kubásek M, Koptíková J, Žaloudík J, Vyzula, R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861.
  6. OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
  7. Cancer Screening in the European Union, Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening. 2017.

Aktuální výsledky programu screeningu karcinomu prsu v ČR

Klíčová slova: mortalita karcinomu prsu, screening karcinomu prsu, mamografický screening, Health at a Glance 2017

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU