Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

26. 2. 2021 | linkos.cz


Se vstupem ČR do EU v roce 2003 byla i ČR vyzvána k účasti na třídenní instruktážní a harmonizační konferenci Unie pro mezinárodní boj proti rakovině (UICC) v Ženevě zaměřené na tvorbu národních onkologických programů v evropských zemích. V delegaci ČR byli tehdy zástupkyně aparátu Ministerstva zdravotnictví ČR, předseda Ligy proti rakovině prof. Zdeněk Dienstbier a vědecký tajemník výboru České onkologické společnosti ČLS JEP prof. Jan Žaloudík.

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

V následujících dvou letech pak byl formulován poměrně stručný, ale velmi praktický Národní onkologický program ČR, který po jednání s profesory Jiřím Vorlíčkem a Rostislavem Vyzulou v roce 2006 podpořil svým podpisem tehdejší prezident Václav Klaus. Poté se NOP stal obsahem vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších novel a řídily se jím odborné společnosti ČLS JEP, zejména pak Česká onkologická společnost a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky.

Jedním z úkolů Národního onkologického programu ČR bylo „zajistit dlouhodobé fungování a vyhodnocování programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu tlustého střeva a konečníku, podporovat adresné zvaní na tato vyšetření.“ To vše se nakonec podařilo. Patnáct let Národního onkologického programu České republiky bilancuje prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. v editorialu odborného časopisu Klinická onkologie.

Celý článek na webu linkos.cz

Klíčová slova: Národní onkologický program České republiky, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU