Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

12. 6. 2018 | Journal of Medical Screening


Studie z Nového Zélandu je nejnovějším dokladem toho, že zavedení programu mamografického screeningu v dlouhodobém horizontu vede k poklesu úmrtnosti na karcinom prsu. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Medical Screening [1].

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Tým expertů ze School of Public Health and Community Medicine při University of New South Wales v australském Sydney a z BreastScreen Aotearoa v novozélandském Wellingtonu podrobně zkoumal trendy mortality karcinomu prsu u novozélandských žen, aby buď potvrdil nebo vyvrátil příčinnou souvislost s tamním programem screeningové mamografie.

V rámci studie byla srovnávána kumulovaná mortalita karcinomu prsu u žen, které byly diagnostikovány buď před zahájením screeningového programu nebo až poté. Zkoumány byly věkové skupiny 50–64 let (od roku 2001), 45–49 let a 65–69 let (od roku 2006). Trendy a rozdíly v souhrnné mortalitě invazivního karcinomu prsu v letech 1975–2013 byly hodnoceny ve vztahu k zavedení programu mamografického screeningu.

Bylo zjištěno, že v důsledku zavedení programu mamografického screeningu mortalita karcinomu prsu u žen diagnostikovaných v předmětných obdobích klesla o 15 % u žen ve věkové skupině 45–69 let a o 17 % u žen ve věkové skupině 50–64 let. Při srovnání období 2005–2013 a 1992–1998 bylo zjištěno, že souhrnná mortalita klesla o 34 % u žen ve věku 50–64 let, o 28 % u žen ve věku 45–49 let a o 25 % u žen ve věku 65–74 let.

Autoři studie dospěli k závěru, že pokles mortality, který je u novozélandských žen pozorován od zavedení programu screeningové mamografie, je konzistentní s dalšími observačními epidemiologickými i randomizovanými studiemi screeningové mamografie uskutečněnými v různých populacích.

Reference

  1. Taylor R, Gregory M, Sexton K, Wharton J, Sharma N, Amoyal G, Morrell S. Breast cancer mortality and screening mammography in New Zealand: Incidence-based and aggregate analyses. Journal of Medical Screening 2018. doi: 10.1177/0969141318776039

Klíčová slova: karcinom prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový Zéland

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU