Intervalové nádory jsou agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém vyšetření

3. 5. 2011 | ecancer.org


Zhoubné nádory prsu, které jsou diagnostikovány v intervalu mezi dvěma screeningovými vyšetřeními na mamografu, jsou s největší pravděpodobností agresivní, rychle rostoucí nádory. Tento poznatek byl právě publikován v nejnovějším vydání odborného časopisu Journal of the National Cancer Institute [1].

Intervalové nádory jsou agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém vyšetření

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Již v dřívějších studiích bylo prokázáno, že zhoubné nádory prsu, které jsou diagnostikovány v období mezi dvěma screeningovými mamografiemi – tzv. intervalové nádory – mají většinou horší prognózu než případy rakoviny prsu, které jsou zachyceny v rámci rutinního screeningu. Nejnovější studie se pokusila zachytit rozdíly mezi „skutečnými“ intervalovými nádory (tzn. těmi, které skutečně nebylo možno detekovat na posledním mamogramu) a „přehlédnutými“ intervalovými nádory (tzn. těmi, které na posledním mamogramu nebyly detekovány kvůli technické chybě nebo kvůli špatné interpretaci snímku).

Vědecký tým pod vedením dr. Anny M. Chiarelliové z kanadského Cancer Care Ontario analyzoval údaje z ontarijského programu mamografického screeningu (Ontario Breast Cancer Screening Program), které se týkaly 288 žen s pravými intervalovými nádory a 87 žen s přehlédnutými intervalovými nádory. Oba typy intervalových nádorů pak byly porovnány se zhoubnými nádory prsu 450 žen, u nichž bylo onemocnění diagnostikováno při běžném screeningovém vyšetření; tyto ženy byly přibližně ve stejném věku, ze stejného screeningového centra, a od jejich posledního mamogramu uplynula přibližně stejná doba jako u žen s intervalovými nádory.

Analýza údajů a jejich následné porovnání potvrdilo očekávání vědců, že pravé i přehlédnuté intervalové nádory byly v pokročilejším stadiu (stage) a měly vyšší histopatologický stupeň diferenciace (grade) než nádory detekované při běžném screeningovém vyšetření. U pravých intervalových nádorů však byl navíc zjištěn vyšší podíl ER-negativních a PR-negativních karcinomů, vysoký mitotický index (vyjadřující rychlost dělení rakovinných buněk), a méně obvyklý histologický nález (typ nádoru a uspořádání rakovinných buněk).

V závěru svého článku autoři uvedli: „Výsledky naší studie poukazují na to, že bude nezbytné vyvinout dokonalejší zobrazovací metody, které budou schopny detekovat některé typy karcinomu prsu; dále bude potřeba zvolit odlišný přístup k časné detekci rychle rostoucích nádorů.“

Reference

  1. Kirsh, V. A., Chiarelli, A. M., et al. (2011). Tumor characteristics associated with mammographic detection of breast cancer in the Ontario Breast Screening Program Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djr138

Klíčová slova: screeningový interval, intervalové nádory, mamografie, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU