Novelizace doporučeného standardu pro screening karcinomu prsu a diagnostickou mamografii

30. 4. 2024 | Národní screeningové centrum


Dne 29. dubna 2024 byl ve Věstníku č. 5/2024 MZ ČR vydán novelizovaný „Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice“.

Novelizace doporučeného standardu pro screening karcinomu prsu a diagnostickou mamografii

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Dokument s názvem „Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice“ stanovuje systém organizace řízení screeningového programu, provádění screeningu a diagnostické mamografie, zásady provádění a vykazování výkonů, hodnocení pracovišť a screeningového programu ČR, přičemž vychází z:

  1. Národního radiologického standardu a Indikačních kritérií – mamografie (podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění) [1],
  2. doporučení expertů Evropské komise v rámci projektu European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) [2].

Tento doporučený standard je součást screeningového programu karcinomu prsu ve smyslu § 113c odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) [3]. Novelizovaný standard nahrazuje „Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice“, který byl vydán ve Věstníku č. 4/2010 MZ ČR.

Související odkazy

  1. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (odkaz vede na web zakonyprolidi.cz)
  2. European guidelines on breast cancer screening and diagnosis (odkaz vede na ec.europa.eu)
  3. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (odkaz vede na web zakonyprolidi.cz)

Klíčová slova: screeningová mamografie, diagnostická mamografie, doporučený standard

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU