Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

14. 7. 2009 | Cancer Research UK


Britští experti na onkologický screening znovu zdůraznili přínos mamografického screeningu. Nedávno totiž byla publikována studie, že až jedna třetina případů rakoviny prsu, které jsou diagnostikovány v rámci mamografického screeningu, možná nevyžaduje žádnou léčbu.

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

Ilustrační obrázek: Michelle Maria from Pixabay

Dánští výzkumníci z Nordic Cochrane Centre ve své studii tvrdí, že až třetina případů rakoviny prsu diagnostikovaných v rámci běžného screeningu nejspíše neohrozí život ženy, a proto není potřeba nasazovat žádnou léčbu.

Některé nádory prsu rostou pomalu, jsou v klidovém stavu nebo se dokonce zmenšují - a léčba žen s takovými typy nádorů je podle dánské studie nadbytečná. V současné době je však nemožné předvídat, které nádory jsou agresivní a které naopak nejsou tolik nebezpečné: proto lékaři nabízejí léčbu všem ženám, u kterých byla rakovina prsu diagnostikována.

Vědci zkoumali trendy výskytu rakoviny prsu v pěti zemích, kde funguje program mamografického screeningu (Velká Británie, Kanada, Austrálie, Švédsko a Norsko) a srovnávali výskyt tohoto onemocnění před a po zavedení tohoto screeningového programu

Ve své analýze, která byla publikována v odborném časopise British Medical Journal, Dánové dospěli k závěru, že zhruba třetina případů rakoviny prsu diagnostikovaných v rámci mamografického screeningu je léčena zbytečně.

Jenže odborníci na onkologický screening s těmito závěry nesouhlasí. Profesor Stephen Duffy, který působí při britské organizaci Cancer Research UK jako expert na screeningové programy, prohlásil, že výsledky této studie jej nepřesvědčily. "Existují jiné studie, které analyzovaly výskyt rakoviny prsu mnohem důkladněji, a procento overdiagnosis (viz Pozn. překl.) v nich bylo daleko nižší. Výsledky této studie podle nás nejsou věrohodné. Ženy by neměly být odrazovány od mamografického screeningu, který ve Velké Británii zachrání více než 1 000 životů ročně."

V čele britských onkologických screeningových programů (NHS Cancer Screening Programmes) stojí Profesorka Julietta Patnicková, která potvrdila: "Mamografický screening každoročně zachrání v Anglii život zhruba 1400 ženám, neboť rakovina prsu je u nich diagnostikována včas." Prof. Patnicková dále zdůraznila, že včasná diagnostika zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby a jen díky screeningu mohou být zhoubné nádory odhaleny mnohem dříve, než by se začaly projevovat nějakými příznaky. Včas odhalený zhoubný nádor navíc není ani zdaleka tak nebezpečný jako pokročilé onemocnění. Některé ženy tak mohou kvůli mamografickému screeningu podstupovat "nadbytečnou" léčbu; screeningový program má však zcela nezpochybnitelný přínos pro ostatní ženy, neboť u nich zachytí nádory, které by možná jinak prošly bez povšimnutí, než by se dostaly do pokročilého stadia.

Dr. Laura Bellová z Cancer Research UK ještě upřesnila: "Počet žen, které každoročně umírají na rakovinu prsu, ve Velké Británii poprvé po 40 letech klesl pod 12 000. Je to zejména zásluhou celonárodního programu mamografického screeningu (National Breast Screening Programme), který každoročně zachrání život více než 1 000 ženám. Mamografický screening je velmi účinnou metodou, jak diagnostikovat časné stadium onemocnění, což v praxi znamená, že léčba je účinnější. Vyzýváme proto všechny ženy, aby se mamografického screeningu účastnily pokaždé, když obdrží pozvánku. Ženy však musí být řádně informovány o přínosech i možných rizicích mamografického screeningu, a toho se v Británii snažíme dosáhnout prostřednictvím ministerstva zdravotnictví."

Poznámka překladatele

  • Anglický výraz overdiagnosis (stále častěji se používá český ekvivalent „zbytečná diagnóza“) označuje nádory, které by nebyly zachyceny ani léčeny, kdyby screeningový program neexistoval – a které by se zřejmě neprojevily žádnými příznaky, ani by v největší pravděpodobností neznamenaly ohrožení zdraví nebo života.

Klíčová slova: rakovina prsu, mamografický screening, prevence, overdiagnosis

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU