Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

11. 11. 2019 | Medical Tribune


V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Je na čase ho změnit? Medical Tribune se zeptala zakladatele českého screeningového programu prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (Fotografie: IBA LF MU)

Jak se vyvinul pohled lékařů na pacientská sdružení a na spolupráci s nimi za tři desítky let, co se věnujete diagnostice karcinomu prsu?

Všechna velká centra spolupracují s pacientskými organizacemi a je to obrovská podpora pro pacientky, kterým oznamujeme diagnózu karcinomu prsu. Je veliká výhoda, že si pacientky mohou sdělit zkušenosti a že v těchto sdruženích najdou ženy, které si léčbou samy prošly. Velmi úzce a dlouhodobě spolupracujeme zejména s Mamma HELP.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

Klíčová slova: screeningová mamografie, karcinom prsu, účast cílové populace, legislativa, úhrady

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU