Dovyšetření mamografické abnormality ve screeningu

8. 2. 2024 | Komise odborníků pro mamární diagnostiku


V České republice zatím neexistoval návod, jak efektivně a spolehlivě dovyšetřit asymptomatické ženy s nálezem mamografické abnormality. Zveřejňujeme proto nejnovější doporučení od Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD).

Dovyšetření mamografické abnormality ve screeningu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Správně indikované a správně provedené dovyšetření mamografické abnormality má zásadní význam pro zlepšení indikátorů kvality screeningového procesu, tj. snížení FAR (RR), snížení počtu benigních biopsií, snížení počtu intervalových karcinomů a minimalizaci užití kategorie BI-RADS 3. Odvíjí se tedy od něj kvalita a efektivita screeningového procesu. Níže uvedený dokument (včetně příloh) obsahuje jednotný postup, na který by se radiologové mohli odkazovat.

Klíčová slova: mamografické abnormality, screeningový proces