Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

16. 8. 2019 | Časopis lékařů českých


Česká populace je výrazně zatížena vysokým výskytem zhoubných nádorů, důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. V nejnovějším čísle Časopisu lékařů českých [1] byly publikovány aktuální výsledky adresného zvaní za období 2014–2017.

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

Ilustrační obrázek: Lum3n.com (pexels.com)

K hodnocení byla využita data zdravotních pojišťoven, na jejichž základě byl za období 2014–2017 vyhodnocen objem zaslaných pozvánek k jednotlivým screeningovým programům a zejména míra účasti po pozvání.

Od ledna 2014 do prosince 2017 bylo rozesláno více než 6 milionů pozvánek na screeningová vyšetření, byly tak osloveny přibližně 3 miliony osob. Míra účasti po prvním pozvání dosahovala u screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla 22,3 %, 21,7 %, respektive 15,5 %. Efekt adresných výzev však výrazně klesá s opakující se pozvánkou ke screeningu u osob, které nereagovaly na předchozí výzvy.

Projekt adresného zvaní přispěl k vyšetření statisíců osob, velký podíl pozvaných se však screeningových programů stále nezúčastnil, je tedy nezbytné pokračovat v podpoře adresného zvaní a zvažovat další způsoby motivace veřejnosti k účasti na screeningových programech.

Reference

  1. Ngo O., Chloupková R., Ambrožová M. a kol.: Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů. Časopis lékařů českých 2019; 158(3–4): 147–150.

Klíčová slova: adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU