Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD)

Komise odborníků pro mamární diagnostiku je složena ze zástupců těchto odborných organizací:

Současné složení KOMD

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
předseda KOMD
přednosta Radiodiagnostické kliniky VFN,
vedoucí Centra diagnostiky chorob prsu V. Polaka,
vedoucí lékař Mamodiagnostického centra v Berouně

U nemocnice 2
128 08 Praha 2
E-mail: jan.danes@lf1.cuni.cz

 

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
místopředsedkyně KOMD
vedoucí lékařka BREAST UNIT PRAGUE

Konstantinova 1479/1
149 00 Praha 11
E-mail: skovajsova@gmail.com

 

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
vedoucí lékařka MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc
E-mail: dana.houserkova@seznam.cz

 

MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová
MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová
vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Pardubice, s.r.o.
Nábřeží Závodu míru 1962
530 02 Pardubice
E-mail: ivana.hrncirova@eucklinika.cz

 

MUDr. Petr Choc
MUDr. Petr Choc
vedoucí lékař Mediray s.r.o.
Denisovo nábřeží 4
301 00 Plzeň
E-mail: chocpetr@gmail.com

 

MUDr. Iva Mihulová
MUDr. Iva Mihulová
lékařka Fakultní nemocnice Brno – pracoviště Porodnice
Jihlavská 20
625 00 Brno 
E-mail: imihulova@fnbrno.cz

 

MUDr. Lucie Pieranová, MBA
MUDr. Lucie Pieranová, MBA
vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Waltrovka – Radiodiagnostika, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/2
158 00 Praha 5
E-mail: lucie.pieranova@email.cz

 

MUDr. Andrea Trunkátová
MUDr. Andrea Trunkátová
vedoucí lékařka mamografického screeningového centra Nemocnice Blansko, p.o.
Sadová 33
678 31 Blansko
E-mail: trunkatova@nemobk.cz

 

prim. MUDr. Petr Váša
prim. MUDr. Petr Váša
vedoucí lékař Radiodiagnostického oddělení Ústecké polikliniky, s.r.o.
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem 
E-mail: petr.vasa@eucklinika.cz

 

MUDr. Hana Urminská, Ph.D.
MUDr. Hana Urminská, Ph.D.
lékařka Fakultní nemocnice Hradec Králové – Mamologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
E-mail: urminskafn@seznam.cz

 

MUDr. Daniel Zoubek
MUDr. Daniel Zoubek
vedoucí lékař Oddělení mamodiagnostiky Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
E-mail: zoubek@gmail.com

 

MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
vedoucí lékařka Oddělení mammární diagnostiky Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
E-mail: lucia.veverkova@fnol.cz

 

MUDr. Miloslava Hlaváčková
MUDr. Miloslava Hlaváčková
vedoucí lékařka Mamocentra Fakultní nemocnice Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
E-mail: hlavackova@fnplzen.cz

 

MUDr. Monika Procházková
MUDr. Monika Procházková
lékařka Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
E-mail: mprochazkova@mou.cz

 

MUDr. Josef Bárta
MUDr. Josef Bárta
vedoucí lékař Mamodiagnostického centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
E-mail: josef.barta@fnkv.cz

Zápisy z roku 2019

 

Zápisy z roku 2018

 

Zápisy z roku 2017

 

Zápisy z roku 2016

 

Zápisy z roku 2015

 

Zápisy z roku 2014

 

Zápisy z roku 2013

 

Zápisy z roku 2012

 

Zápisy z roku 2011

 

Zápisy z roku 2010

 

Zápisy z roku 2009

 

Zápisy z roku 2008

 

Zápisy z roku 2007

 

Zápisy z roku 2006

 

Zápisy z roku 2005