Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu

5. 5. 2010 | Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity


Mnoho studií se již zabývalo úspěšností mamografického vyšetření při detekci nádorů prsu u žen nad 40 let. U žen mladších je naopak o použitelnosti tohoto vyšetření ve screeningu známo poměrně málo. A jak ukázala studie publikovaná autorským kolektivem z University of North Carolina, výsledky zde nejsou příliš dobré; často jsou třeba další vyšetření a celková míra detekce rakoviny je nižší [1].

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu

Ilustrační obrázek: Elías Alarcón (Pixabay)

Mamografie se u žen pod 40 let všeobecně nedoporučuje, což však neznamená, že ji nepodstupují. Do zmíněné studie tak mohlo být zahrnuto 117 738 žen, které absolvovaly svou první mamografii ve věku od 18 do 39 let. Autoři analyzovali data jak ze screeningových, tak i diagnostických mamogramů.

U žen do 25 let nebyly zaznamenány žádné případy nádorového onemocnění prsu. U více než 73 tisíc žen ve věku mezi 35 a 39 roky pak byla zjištěna velmi nízká výpovědní hodnota vyšetření (sensitivita, specificita) a vysoká míra potřeby dalších vyšetření. Detekční míra rakoviny prsu byla v této skupině 1,6 případů na 1 000 žen. Diagnostická mamografie měla výpovědní hodnotu lepší a detekční míra byla 14,3 případů na 1 000 žen z této věkové skupiny.

Autoři tato zjištění uzavírají s tím, že ve skupině 10 000 žen ve věku 35–39 let, která podstoupí screeningovou mamografii, by 1 266 z nich muselo absolvovat opakované vyšetření, našlo by se 16 případů rakoviny prsu a 1 250 žen by tak podstoupilo celou proceduru naprosto zbytečně. Zdůrazňují také, že i ženy, u nichž se v rodině rakovina prsu vyskytla, měly stejnou míru detekce a falešně pozitivních výsledků jako ženy bez této zátěže.

Výsledky studie tak podle autorů podporují nutnost vážné diskuze nad vhodností mamografie u žen bez jakýchkoliv symptomů.

Reference

  1. Yankaskas, Haneuse S, et al. Performance of first mammography examination in women younger than 40 years. Journal of the National Cancer Institute 2010; 102(10):692–701. doi: 10.1093/jnci/djq090

Klíčová slova: screeningová mamografie, ženy mladší 40 let

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU