Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

21. 3. 2024 | info-zdravi.cz


Cílem screeningu je vyhledávání vážných nemocí u lidí, kteří vůbec netuší, že nějaké onemocnění mají. Odhalení v této fázi umožňuje včasnou a efektivní léčbu, jež často vede k lepším výsledkům a naději na úplné uzdravení. Ministerstvo zdravotnictví proto stále hledá nové cesty jak umožnit pacientům nové formy prevence, za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále spolupracuje s odborníky a zdravotními pojišťovnami.

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Rozhovor s PhDr. Karlem Hejdukem, vedoucím Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, si můžete přečíst na webu info-zdravi.cz.

Bližší informace o konkrétních preventivních programech pak najdete na následujících webových stránkách:

Klíčová slova: screeningové programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom plic

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU