Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od zahájení

21. 7. 2011 | Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU)


Organizovaný mamografický screening probíhá v České republice již od roku 2002. Čeho se podařilo dosáhnout od zahájení tohoto preventivního programu? Stručnou zprávu o tom podává článek, který byl nedávno publikován v odborném časopise BMC Public Health [1].

Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od zahájení

Obrázek: IBA MU

Dle doporučení Rady EU (Pozn.) byly v České republice v posledním desetiletí zavedeny organizované programy pro screening tří skupin zhoubných nádorů: rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva a konečníku a rakoviny děložního čípku.

Plošný mamografický screening byl v České republice oficiálně zahájen v září 2002. Již dlouhá léta předtím však fungoval tzv. „skrytý screening“, tzn. preventivní vyšetřování žen v některých mamografických centrech v době neexistence oficiálního screeningu.

V současnosti je program mamografického screeningu v České republice provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel.

V programu mamografického screeningu funguje systém informační podpory, který je klíčovou součástí všech organizovaných screeningových programů. Tento systém zahrnuje:

  1. Národní onkologický registr ČR pro sledování populační zátěže zhoubnými nádory a vlivu screeningových programů,
  2. Národní referenční centrum jako poskytovatele údajů získaných sběrem dokladů plátců zdravotní péče,
  3. specializované databáze jednotlivých screeningových programů, které sbírají údaje o screeningu, diagnostice a konečných diagnózách.

Ačkoli incidence (výskyt) rakoviny prsu v České republice roste, výzkumníci mají dvě dobré zprávy. Zaprvé, čím dál větší procento případů je diagnostikováno v méně pokročilých stadiích. Zadruhé, úmrtnost na rakovinu prsu se podařilo stabilizovat. Tato dvě zdánlivě prostá konstatování lze shrnout následovně: je-li rakovina prsu zachycena včas, lze ji úspěšně léčit – a proto již není takovým strašákem jako kdysi. Velká část bývalých pacientek s rakovinou prsu dnes žije plnohodnotným životem, ačkoli v pravidelných intervalech musí docházet na kontrolní vyšetření.

V letech 2002–2008 bylo v České republice provedeno více než 2 miliony screeningových vyšetření, přičemž účast žen v mamografickém screeningu postupně rostla: v letech 2007–2008 bylo vyšetřeno již 51 % žen z cílové populace (tzn. žen ve věku 45–69 let). Detekční míra nádorů u žen, které se účastnily screeningu poprvé, byla 6,1 / 1000 (tzn. na 1000 vyšetřených žen připadlo 6,1 diagnostikovaných nádorů prsu), zatímco u žen, které se účastnily opakovaně, to bylo jen 3,7 / 1000 – což potvrzuje účinnost tohoto preventivního programu.

Dr. Ondřej Májek z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity k výsledkům programu mamografického screeningu poznamenal: „Během posledních několika let se podařilo významně zvýšit účast žen, na vyšetření jich v současnosti pravidelně dochází přibližně polovina. Výzkum také jednoznačně ukázal, že kvalita mamografického screeningu v České republice je plně srovnatelná s programy v zahraničí. Chceme-li však výrazně snížit úmrtnost na rakovinu prsu, je nezbytné dále zvyšovat účast žen v tomto programu. V zemích západní a severní Evropy, kde na screening dochází 70–90 % žen, se využívá adresného zvaní. Například ve Velké Británii dostávají ženy pravidelně písemné pozvánky, aby se dostavily k mamografickému vyšetření. Věřím, že kdyby se tento systém podařilo zavést i v České republice, bylo by to významným přínosem pro celou společnost.“

Poznámka

  • Ve smyslu doporučení Rady Evropské unie z 2.11.2003 (2003/878/EC) mají členské státy unie implementovat populační programy prevence zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících diagnostických procedurách a konečných diagnózách. Na základě těchto dat má být monitorován screeningový proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti.

Reference

  1. Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L. (2011). Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme BMC Public Health DOI: 10.1186/1471-2458-11-288

Klíčová slova: mamografický screening, pokrytí cílové populace, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU