Jednání Komise pro program screeningu karcinomu prsu: únor 2024

3. 4. 2024 | Národní screeningové centrum


Ve středu 28. února 2024 se v budově MZ ČR v Praze uskutečnilo jednání Komise pro program screeningu karcinomu prsu.

Jednání Komise pro program screeningu karcinomu prsu: únor 2024

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Předmětem tohoto jednání Komise pro program screeningu karcinomu prsu byly zejména následující body:

  • Shrnutí činnosti regionálních koordinátorů screeningu karcinomu prsu. Představení nového formalizovaného postupu provedení kontroly a vyhotovení hodnotící zprávy a formuláře pro zápis kontroly.
  • Představení záměru na tvorbu dokumentu k řešení nejčastějších změn u center s již udělenými statuty. Informování Komise o přípravě nové výzvy k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro mamografický screening od roku 2027.
  • Informování o vydání Doporučeného standardu pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR ve Věstníku 5/2004 MZ ČR.
  • Seznámení Komise s chystanou rozesílkou dopisů pro praktické lékaře o pokrytí cílové populace mamografickým screeningem.

Zápis z jednání komise je k dispozici na Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví (odkaz vede na PDF soubor na webu ppo.mzcr.cz, 299 kB)

Klíčová slova: mamografický screening, Komise pro program screeningu karcinomu prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU