Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

9. 9. 2019 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Tomosyntéza prsu se významně neliší od klasické digitální mamografie, bereme-li v úvahu výsledky obou metod jakožto screeningového nástroje pro detekci karcinomu prsu v rámci populačního screeningového programu. Výsledky nejnovější norské studie byly publikovány letos v červnu v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

Ilustrační obrázek: Dr Craig Hacking, Radiopaedia.org. Převzato z případu rID: 65325.

Tomosyntéza prsu neboli 3D mamografie je v posledních několika letech často srovnávána s klasickou digitální („2D“) mamografií. Někteří autoři tvrdí, že tomosyntéza prsu má potenciál překonat limity standardní mamografie. Norští výzkumníci nedávno uskutečnili studii, jejímž cílem bylo porovnat výsledky tomosyntézy prsu s výsledky digitální mamografie v rámci populačního screeningového programu.

Podobně jako v České republice mají 50–69leté ženy v Norsku možnost účastnit se programu mamografického screeningu, a to jednou za dva roky. Výzkumníci oslovili téměř 33 tisíc žen, které se v letech 2016–2017 účastnily screeningového programu v norském Bergenu, s nabídkou účasti v jejich studii. Do analýzy bylo nakonec zařazeno celkem 28 749 žen: 14 380 z nich bylo náhodně zařazeno do skupiny vyšetřované pomocí tomosyntézy prsu, zatímco zbývajících 14 369 účastnic studie podstoupilo klasické vyšetření pomocí digitální mamografie.

Hlavním cílem této studie bylo zjistit, která ze dvou porovnávaných metod (tomosyntéza prsu vs. digitální mamografie) bude mít příznivější procento případů karcinomu prsu detekovaných v rámci screeningu. Karcinom prsu byl přitom definován jako histologicky verifikovaný duktální karcinom in situ, invazivní karcinom prsu či obojí. Výsledky překvapivě ukázaly, že procento případů karcinomu prsu detekovaných v rámci screeningu se mezi oběma skupinami vyšetřených žen nelišily.

Autoři studie v jejím závěru konstatovali, že tomosyntéza prsu se významně neliší od standardní digitální mamografie, bereme-li v úvahu výsledky obou metod jakožto screeningového nástroje pro detekci karcinomu prsu v rámci populačního screeningového programu.

Reference

  1. Hofvind S, Holen ÅS, et al. Two-view digital breast tomosynthesis versus digital mammography in a population-based breast cancer screening programme (To-Be): a randomised, controlled trial. The Lancet Oncology 2019; 20(6):795-805. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30161-5

Klíčová slova: tomosyntéza prsu, digitální mamografie, populační program screeningu karcinomu prsu, karcinom prsu detekovaný v rámci screeningu