Britští experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje životy

31. 3. 2010 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Mamografický screening zachraňuje životy, navzdory některým „zbytečně diagnostikovaným“ případům. Jinými slovy – na jednu ženu, u které je „zbytečně diagnostikováno“ nádorové onemocnění prsu (které se však během jejího života neprojeví žádnými příznaky ani nezpůsobí její smrt), připadají dvě ženy, které mamografický screening zachrání před úmrtím na rakovinu prsu. Vyplývá to z celé řady studií – mimo jiné i z té, která byla dnes zveřejněna v odborném časopise Journal of Medical Screening [1].

Britští experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje životy

Ilustrační obrázek: marijana1 (Pixabay)

Nedávné kontroverzní debaty o možných rizicích mamografického screeningu přiměly britské badatele, aby znovu prověřili účinnost tohoto programu. Dali si za úkol zjistit, kolik životů screening skutečně zachrání.

Některé zprávy uváděly, že na každý zachráněný život připadá šest „zbytečně diagnostikovaných“ (anglicky overdiagnosed) žen. Anglický výraz overdiagnosis (stále častěji se používá český ekvivalent „zbytečná diagnóza“) označuje nádory, které by nebyly zachyceny ani léčeny, kdyby screeningový program neexistoval – a které by zřejmě ani neznamenaly ohrožení zdraví nebo života.

Britští odborníci na základě nejnovějších statistik došli k závěru, že účastnit se screeningového programu se vyplatí. Stephen Duffy, profesor onkologického screeningu, který působí při britské organizaci Cancer Research UK, vysvětlil: „Naše výsledky ukazují, že přínos screeningu jasně převažuje nad případnými riziky. Naneštěstí dosud bohužel neexistuje bezchybná screeningová metoda, takže některé případy, které jsou při screeningu zachyceny, by nevyžadovaly léčbu. Jenže na každou takovou ‚zbytečnou diagnózu‘ připadají dvě ženy, které by na rakovinu prsu zemřely, kdyby screeningový program neexistoval.“

Prof. Duffy ještě dodal: „Je-li v rámci screeningového programu detekován nádor, lékař musí zvážit celou řadu možností, než zahájí léčbu. Žena by také měla být detailně seznámena s tím, co skutečně znamenají výsledky jejího vyšetření, a měla by dostat možnost prodiskutovat léčebné možnosti s odborníkem.“

Výzkumníci provedli dvě studie. Jedna z nich předpověděla počet žen, které by ve Velké Británii zemřely na rakovinu prsu, kdyby tam neexistoval program mamografického screeningu.

Druhá studie se zabývala počtem úmrtí na rakovinu prsu u 80 000 žen v randomizované švédské studii. Srovnávala přitom ženy, které měly možnost účastnit se screeningu, s těmi, které takovou možnost neměly.

Dr. Lesley Walkerová z Cancer Research UK potvrdila: „Celonárodní program mamografického screeningu prokazatelně zachraňuje životy, proto můžeme jen doporučit ženám, aby se jej pravidelně účastnily. Všechny ženy by měly mít přístup ke kvalitním informacím, aby se mohly správně rozhodnout, zda se účastnit – zejména s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. ‚Zbytečná diagnóza‘ by v tomto případě neměla představovat důvod k obavám. Kromě pravidelné účasti na mamografickém screeningu doporučujeme všem ženám, aby si pravidelně samovyšetřovaly svá prsa a neprodleně navštívily lékaře, pokud si všimnou jakýchkoli neobvyklých změn.“

Reference

  1. Duffy SW, Tabar L, et al. Absolute numbers of lives saved and overdiagnosis in breast cancer screening, from a randomized trial and from the Breast Screening Programme in England. Journal of Medical Screening 2010; 17(1):25-30. doi: 10.1258/jms.2009.009094

Klíčová slova: mamografický screening, overdiagnosis

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU