Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

13. 11. 2023 | tribune.cz


Podle dat Národního screeningového centra ÚZIS došlo v případě karcinomů prsu v uplynulých 20 letech k poklesu mortality o 31 procent. Velkou měrou se na tom podílel mamografický screening, který byl zaveden v roce 2002. Od té doby bylo dle dostupných dat provedeno více než 11 milionů screeningových mamografií, které odhalily téměř 62 000 nádorů. Často v iniciálních stadiích onemocnění, kdy je šance na vyléčení nejvyšší. Vyšší úspěšnosti zatím brání poměrně nízká účast, kdy vyšetření podstupuje v průměru jen zhruba 60 procent cílové populace žen.

Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

Obrázek (nahoře): Národní screeningové centrum

Skutečnost, že existuje příčinná souvislost mezi mamografickým screeningem a poklesem mortality na karcinom prsu, potvrzují četné studie. Jednou z posledních byla například novozélandská studie publikovaná v Journal of Medical Screening [1]. Ta zjistila, že v souvislosti se zavedením programu mamografického screeningu klesla mortalita karcinomu prsu v závislosti na věkové kategorii o 15–34 procent. Dvacetiletá česká zkušenost s mamografickým screeningem přináší obdobné výsledky. Mamografické vyšetření mohou v České republice od roku 2002 podstoupit zdarma v rámci preventivního screeningu všechny ženy starší 45 let. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny jednou za dva roky a provádí je 73 akreditovaných center [2].

Celý článek na webu tribune.cz

Reference

  1. Taylor R, Gregory M, et al. Breast cancer mortality and screening mammography in New Zealand: Incidence-based and aggregate analyses. Journal of Medical Screening 2018. doi: 10.1177/0969141318776039
  2. mamo.cz: Mapa screeningových center

Klíčová slova: zhoubné nádory, incidence, mortalita, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU