Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Ceny vyšetření

žena mladší 45 let, u níž není výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Patří sem také ženy ve věku nad 45 let, které si přejí preventivní kontrolu v ...

Zhoubné nádory prsu u mužů

Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie 6. 7. 2010: I mužům hrozí rakovina prsu, zejména po...


Počet nalezených aktualit: 44

Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní st... hladinou ženského hormonu estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři mezinárodní studie, která byla právě publikov...

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu... Riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u žen, jejichž příbuznému prvního stupně (otec, bratr, syn) byla dia... riziko vzniku rakoviny prsu, příbuzný prvního stupně, rakovina pros...

Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na ... karcinom prsu, inzulinová rezistence, riziko vzniku rakoviny prsu...

Po zahájení pravidelného cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu

cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu... o tom začít uvažovat, neboť se Vám rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu.“ Dr. Fournierová společně se svými kolegy analyzovala údaje získané z dotaz... v postmenopauze, riziko vzniku rakoviny prsu, tělesná a...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní karcinom p...

Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

ženy, riziko vzniku rakoviny prsu, estradiol, estron, androstendion, dehydroepiandrosteronsulfát (DHEAS), ...

Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu... v nočních směnách mají až o 40–50 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než ženy, které ve směnném provozu nepracují. Dosud není znám mechanismus, j...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

obavám svěří jen zhruba polovina z nich. Jejich riziko vzniku rakoviny prsu se pohybuje mezi 17 a 29 % (u běžné populace toto riziko činí cca 12,5 %). Dalš...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu... nelze vzájemně oddělit (přitom vliv alkoholu na riziko vzniku rakoviny prsu je nezpochybnitelný), částečně tím, že dosavadní studie neprokázaly závislost r... riziko vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onkologická spol...

Diabetičky v postmenopauze jsou více ohroženy rakovinou prsu

diabetes mellitus 2. typu, mají o 27 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Zdá se, že vyšší riziko vzniku rakoviny prsu je omezeno na skupinu post...

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu... zjistit, zda variace v DNA těchto žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu po expozici nízkým dávkám záření. Bylo zjištěno, že nosičkám vadných genů BR...

Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu... zahradě či „jen“ svižnou chůzi – pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tvrdí to alespoň tým evropských vědců, který právě publikoval závěry svého výz... mírou tělesné aktivity měla o 13 % nižší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání se skupinou žen, které se nevěnovaly žádné tělesné aktivitě. U žen ...

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

(nebo též mamografická denzita) značí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu; podle výsledků nejnovějšího výzkumu však pacientkám s rakovinou prsu, které ma...

Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu... před menopauzou nebo po ní – může snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Naopak značný přírůstek na váze představuje zvýšené riziko [1].... si zdravou tělesnou hmotnost, mají snížené riziko vzniku rakoviny prsu. Ačkoli přínos tělesné aktivity v souvislosti s nižším rizikem vzniku tohoto... aktivita, riziko vzniku rakoviny prsu...

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

ve spolupráci se svými kolegy zjistila, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo o 88 % vyšší u žen, které užívaly kombinovanou hormonální terapii po dobu ...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

že dospívající dívky, které již mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu – vzhledem k jejich rodinné anamnéze – by si měly uvědomit, že pokud se budou v...

Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu... 3 až 6 skleniček alkoholu, hrozí mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ať již ženy popíjejí alkohol v mladším či starším dospělém věku, riziko se zvy... dopřávaly po 40. roce věku. Analýza ukázala, že riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u obou skupin žen; jinými slovy, i když žena po 40. roce věku omezí ...

Jak souvisí tuková tkáň v prsu s rizikem vzniku karcinomu prsu?

růst ER pozitivních nádorů prsu. Zdá se však, že riziko vzniku rakoviny prsu je ovlivněno spíše lokální tukovou tkání než celkovým tělesným tukem, který je ...

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

hladinu pohlavních hormonů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u postmenopauzálních žen, je tělesná hmotnost. Píšou to autoři článku, který by...

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

by mělo být nabídnuto všem ženám, jejichž riziko vzniku rakoviny prsu během příštích deseti let je výrazně vyšší než u ostatní populace. Mezi nejv...

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

ženy mladší 55 let, kterým hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ve výzkumech se opakovaně potvrdilo, že tamoxifen dokáže pacientky chránit ...

Rakovina prsu více ohrožuje ženy, které začnou užívat HRT v období nástupu menopauzy

rozsáhlé prospektivní studie bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo jen mírně zvýšené nebo dokonce nebylo nijak ovlivněné u kohorty žen, které...

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

faktory životního stylu tedy nejvíce zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u žen? Podle výsledků této studie je to především hormonální substituční terapi...

Obavy z ozáření v rámci mamografického screeningu nejsou na místě

Riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku ozáření při mamografickém vyšetření je jen nepatrné v porovnání s př... a ušetřila 10 670 let života. „Predikované riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku ozáření z mamografického screeningu je nízké s ohledem na počet indu...

Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu i u žen s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění. Vyplývá to z nejnovějšího výzku... nějaké tělesné aktivity může významně omezit riziko vzniku rakoviny prsu. Tato nejnovější studie znovu zdůraznila, jak velký dopad může mít volba životn...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

dalších genů, které u žen významně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu. Pro potvrzení správnosti nalezených rizikových genů však bude zapotřebí provés...

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

od prenatálního stadia až do dospělosti na riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jejich výzkum bude součástí celoamerického programu, který se zabývá vli...

Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

alkoholu denně, mají zhruba dvojnásobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu lobulárního typu, zatímco riziko vzniku duktálního nádoru není zvýšené. Musíme ...

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

„Čisticí prostředky podle této studie zvyšovaly riziko vzniku rakoviny prsu pouze u těch žen, které byly přesvědčeny, že chemikálie a znečištění životního ...

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

gen BRCA2 u žen znatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, často už v nízkém věku. Nicméně dosud není zcela jasné, jestli tato mutace ohr...

Rybí tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu... omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), snižuje riziko vzniku rakoviny prsu o 32 %. Zdá se, že nižší riziko se v této souvislosti omezuje na invazivní dukt...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Předpokládá se, že tyto mutace způsobují asi 2–5 % všech nádorovýc...

Nová studie potvrdila souvislost IGF-1 s rakovinou prsu

insulin-like growth factor) hrozí vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to ze studie britské organizace Cancer Research UK, která byla právě p... růstového faktoru v krvi hrozí o 28 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, než pětině žen na opačném konci tohoto spektra (tzn. s nejnižší hladinou IGF-1...

Lék proti osteoporóze možná dokáže zabránit vzniku rakoviny prsu

možná navíc dokáže o třetinu či více snížit riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to z výsledků nového výzkumu, který byl právě publikován v odborném ča...

Izolace a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu... stres u laboratorních krys může zvyšovat jejich riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplynulo to z nové americké studie [...

Znovu potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny prsu

o tom, jak životní styl dokáže ovlivnit riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jinými slovy, nyní máme mnohem větší jistotu, že omezením spotřeby alkoh...

Vlašské ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu

ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu...

„Lovci genů“ našli dva nové geny související s rakovinou prsu

zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen. Riziko vzniku rakoviny prsu se dá do jisté míry snížit zdravým životním stylem, ale významnou roli hrají pr...

Červené ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny prsu

ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny prsu... aby porovnali vliv červeného a bílého vína na riziko vzniku rakoviny prsu. Předchozí výzkumy naznačovaly, že konzumace alkoholu obecně sice zvyšuje ri... červené víno, bílé víno, riziko vzniku rakoviny prsu...

Jedna nebo dvě skleničky denně zvyšují u žen riziko několika typů rakoviny

jedna nebo dvě skleničky denně - zvyšují u žen riziko vzniku rakoviny prsu, jater a konečníku, a kuřačkám navíc hrozí vyšší riziko rakoviny úst a krku.&qu...

S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

že užívání hormonální terapie by mohlo zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu. Studii vedl profesor Max Parkin, který působí jako statistik Cancer Re...

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny prsu

rakovinou prsu v jakémkoli věku. Celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu v běžné populaci je 1:9. U studované skupiny toto riziko lehce přesahovalo 1:3....

Prevence rakoviny prsu

žen s genetickou zátěží, která výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Tuto diagnózu si ročně v Česku vyslechne 7800 pacientek. Přibližně 400 z nich ...

Růžový říjen je tu: Předejděte rakovině prsu nebo vaječníků díky genetickému vyšetření, které může zachránit život

predispozice BRCA1 a BRCA2, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu až 10× a rakoviny vaječníků dokonce 30×! Včasná diagnostika závažné genetické z...