Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

14. 3. 2011 | ecancer.org


Tamoxifen – lék, který některé ženy užívají jako preventivní opatření proti vzniku rakoviny prsu – zachraňuje životy a snižuje náklady na zdravotní péči. K takovému závěru dospěli autoři nové studie, která byla právě publikována v Cancer, recenzovaném časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS) [1].

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ve studii se uvádí, že přínos tamoxifenu – tzn. prevence vzniku karcinomu prsu – dostatečně vyváží vedlejší účinky tohoto léku; tento závěr ovšem platí pouze pro postmenopauzální ženy mladší 55 let, kterým hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu.

Ve výzkumech se opakovaně potvrdilo, že tamoxifen dokáže pacientky chránit před rakovinou prsu ještě dlouhá léta po ukončení léčby. Vědci se nyní pokoušejí definovat skupinu žen, pro které by tento lék mohl fungovat jakožto účinná prevence proti vzniku nádorového onemocnění prsu, aniž by s sebou přinášel závažné vedlejší účinky. Mezi ty se může řadit plicní embolie, rakovina děložní sliznice, hluboká žilní trombóza, katarakta (šedý zákal), ale i návaly horka a předčasná menopauza.

O vyčlenění vhodné skupiny žen, které by mohly užívat tamoxifen jako preventivní opatření, se pokusil dr. Peter Alperin z výzkumné organizace Archimedes, Inc. v kalifornském San Francisku. Dr. Alperin společně se svými kolegy vytvořil matematický model simulující populaci postmenopauzálních žen mladších 55 let, které podstoupily virtuální klinickou studii, v níž byly srovnávány výsledky léčby tamoxifenem s kontrolní (tzn. neléčenou) populací. Model léčby tamoxifenem vytvořili výzkumníci na základě analýzy čtyř randomizovaných, placebem kontrolovaných studií, které se zabývaly onkologickou prevencí. Potom hodnotili účinek, který by tamoxifen měl na riziko vzniku rakoviny prsu během 10 let od ukončení léčby. Incidence rakoviny prsu a údaje o přežití byly převzaty z amerického onkologického registru Surveillance Epidemiology and End Results (SEER), zatímco další faktory (jako např. incidence nenádorových onemocnění, kvalita života a náklady na léčbu) byly převzaty z lékařské literatury.

Výzkumníci došli k závěru, že u postmenopauzálních žen mladších 55 let, jejichž pětileté riziko vzniku rakoviny prsu je 1,66 % a vyšší, je přínos tamoxifenu maximalizován, zatímco jeho vedlejší účinky jsou minimalizovány. „U této specifické skupiny žen platí, že užívání tamoxifenu jakožto prevence rakoviny prsu zachraňuje životy, zatímco vedlejší účinky se vyskytují jen v malé míře,“ vysvětlil dr. Alperin. Dodal také, že tamoxifen v tomto případě šetří náklady na zdravotní péči: „Konkrétně to znamená, že chemoprevencí pomocí tamoxifenu by se dalo zabránit 29 nově diagnostikovaným případům rakoviny prsu a 9 případům úmrtí na toto onemocnění a ušetřit 47 580 USD – přičemž všechna tato čísla jsou přepočtena na 1000 žen léčených v USA.“

Tyto závěry mohou pomoci v rozhodování lékařům, kteří se pro své konkrétní pacientky pokoušejí nalézt optimální způsob prevence rakoviny prsu. U každé ženy ovšem musí přihlédnout k jejímu zdravotnímu stavu a rodinné anamnéze. Matematické modely a analýzy nákladové efektivity, které jsou aplikovány například v této studii, mohou výzkumníci obecně využívat k posuzování různých preventivních strategií a hodnotit jejich dopad na zdraví pacientů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na zdravotní péči.

Reference

  1. Noah-Vanhoucke, J., Green, L. E. (2011). Cost-effectiveness of chemoprevention of breast cancer using tamoxifen in a postmenopausal US population Cancer DOI: 10.1002/cncr.25926

Klíčová slova: tamoxifen, prevence, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU