Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

28. 3. 2011 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Podobně jako dnes lidé ohrožení srdeční chorobou kvůli prevenci běžně užívají statiny, budou možná jednou ženy se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu polykat preventivní léky proti tomuto zhoubnému onemocnění. K takovému závěru dospěl mezinárodní panel onkologických expertů [1].

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V nejnovějším vydání odborného časopisu Lancet Oncology se mezinárodní panel špičkových onkologů shodl na tom, že preventivní opatření a důkladnější sledování by mělo být nabídnuto všem ženám, jejichž riziko vzniku rakoviny prsu během příštích deseti let je výrazně vyšší než u ostatní populace.

Mezi nejvýznamnější indikátory pro posouzení rizika vzniku rakoviny prsu patří denzita prsní tkáně, která je vidět na mamogramu (tzn. snímku prsu pořízeném při mamografickém vyšetření). Ženám s vyšší denzitou prsní tkáně hrozí až čtyřikrát vyšší riziko vzniku tohoto zhoubného onemocnění ve srovnání s ženami, jejichž prsní tkáň je řídká.

Tímto způsobem by bylo možno rozpoznat ženy, které jsou ve větší míře ohroženy rakovinou prsu – podobně, jako stanovením hladiny cholesterolu jsou dnes identifikováni lidé se zvýšeným rizikem srdečního onemocnění (a většinou je jim doporučeno preventivní užívání statinů).

Snížení hustoty prsní tkáně by pak mohlo svědčit o odpovědi na léčbu – podobně jako stanovením hladiny lipidů v krvi u kardiaků se zjišťuje, zda se snížilo riziko srdečního onemocnění u pacienta, který užíval statiny.

Předsedou mezinárodního panelu byl profesor Jack Cuzick, odborník na epidemiologii nádorů, který působí na Queen Mary, University of London. Prof. Cuzick vysvětlil: „Existuje řada přesvědčivých důkazů o tom, že některé léky – například tamoxifen – dokážou účinně předcházet vzniku rakoviny prsu u žen, jejichž riziko převyšuje průměr ostatní populace. Bude však potřeba správně definovat skupinu žen, které na tuto léčbu budou dobře reagovat. Tak budeme moci příslušné léky nabídnout ženám, které z nich budou mít pokud možno největší užitek, zatímco vedlejší účinky léčby budou co nejmenší.“

Prof. Cuzick pokračoval: „Zvýšená denzita prsní tkáně se řadí k významným rizikovým faktorům pro rakovinu prsu. První výsledky klinických studií naznačují, že riziko vzniku rakoviny prsu klesá v případech, kde se denzita prsní tkáně snížila účinkem tamoxifenu. Pokud se tato hypotéza potvrdí i v dlouhodobých studiích, mohli bychom zjišťováním denzity prsní tkáně identifikovat rizikové ženy, kterým bychom potom mohli nabídnout preventivní léčbu.“

Pro prevenci rakoviny prsu je zvažována celá řada léků – ať už běžně používaných v klinické praxi (např. v USA jsou schváleny tamoxifen a raloxifen), nebo nových, které se tváří slibně, ale před jejich uvedením do praxe bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu (mezi takové léky se řadí lasofoxifen, arzoxifen a některé inhibitory aromatázy, jako je např. anastrozol a exemestan).

Velké mezinárodní studie již prokázaly, že tamoxifen až o třetinu snižuje riziko vzniku ER-pozitivního karcinomu prsu (nejběžnější typ rakoviny prsu) u žen, které jsou ve zvýšené míře ohroženy tímto onemocněním. Léčba však s sebou může přinášet nežádoucí vedlejší účinky, jako jsou zejména návaly horka, krevní sraženiny, a v některých případech i nádory dělohy.

Prof. Cuzick dodal: „Ačkoli tamoxifen a raloxifen jsou v USA schváleny k užívání jako prevence rakoviny prsu u rizikových žen, víme, že ani jeden z těchto léků není masově rozšířen: jednak kvůli obavám z případných vedlejších účinků, jednak kvůli tomu, že nikdo zatím nedokáže s dostatečnou přesností odhadnout riziko vzniku rakoviny prsu. Doufáme, že v rámci rutinního mamografického screeningu v budoucnosti dokážeme u každé ženy riziko vzniku tohoto onemocnění určit, a na základě zjištěného výsledku pak každé ženě nabídneme konkrétní radu, jak může své riziko snížit – anebo bude moci začít užívat lék, který dokáže tomuto onemocnění zabránit.“

Reference

  1. Cuzick, J., DeCensi, A., Arun, B., Brown, P., Castiglione, M., Dunn, B., Forbes, J., Glaus, A., Howell, A., von Minckwitz, G., Vogel, V., & Zwierzina, H. (2011). Preventive therapy for breast cancer: a consensus statement The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(11)70030-4

Klíčová slova: rakovina prsu, denzita prsní tkáně, prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU