Jak souvisí tuková tkáň v prsu s rizikem vzniku karcinomu prsu?

26. 10. 2011 | ecancer.org


Je známo, že vysoký podíl husté prsní tkáně, který se zobrazuje na mamogramu, je spojen s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu. Méně jasný je však význam tukové tkáně v prsu. Nová studie, která byla publikována v nejnovějším čísle odborného časopisu Breast Cancer Research [1], odděleně popisuje rizika spjatá s výskytem husté (fibroglandulární) tkáně ve srovnání s řídkou (tukovou) tkání – a ukazuje, že zvýšené riziko představují i rozsáhlé oblasti jednoho či druhého typu tkáně.

Jak souvisí tuková tkáň v prsu s rizikem vzniku karcinomu prsu?

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mamogramy postmenopauzálních pacientek s rakovinou prsu byly porovnány s mamogramy kontrolní skupiny zdravých žen. Ve studii byl využit sofistikovaný počítačový software, který při čtení snímků minimalizoval lidskou chybu (či intuici). Tento software pouze porovnával hustou a řídkou tkáň, a nepokoušel se vyhledávat specifické nepravidelnosti.

Starší ženy a ženy s vyšším BMI mají vyšší podíl tukové tkáně, což není nijak překvapivé zjištění.

Analýza ukázala, že u žen s rakovinou prsu se často vyskytovala rozsáhlejší oblast husté tkáně i rozlehlá oblast tukové tkáně; nejvyšší riziko onemocnění tedy hrozilo ženám, v jejichž prsech se nalézaly rozsáhlé oblasti obou typů tkáně. To však nemusí nutně souviset s velikostí prsů, neboť riziko spojované s množstvím tuku – ačkoli je významné – je nižší než riziko spojené s výskytem fibroglandulární tkáně.

Závěr je tedy takový, že ženám s menším množstvím husté tkáně hrozí menší riziko vzniku onemocnění než těm, které mají stejnou velikost prsů, ale na jejich mamogramu se zobrazuje větší množství fibroglandulární tkáně.

Hlavní autorkou studie je Dr. Carla van Gilsová z University Medical Centre Utrecht, která vysvětlila: „Jak známo, tuková tkáň produkuje některé hormony (např. estrogen), které podporují růst ER pozitivních nádorů prsu. Zdá se však, že riziko vzniku rakoviny prsu je ovlivněno spíše lokální tukovou tkání než celkovým tělesným tukem, který je odhadován pomocí BMI. Při posuzování rizika vzniku karcinomu prsu možná tedy bude nutné brát v úvahu oba typy tkáně.“

Reference

  1. Lokate, M., Peeters, P. H. M., et al. (2011). Mammographic density and breast cancer risk: the role of the fat surrounding the fibroglandular tissue Breast cancer research DOI: 10.1186/bcr3044

Klíčová slova: rakovina prsu, fibroglandulární tkáň, tuková tkáň, denzita prsní tkáně

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU