Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 6

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice

karcinom prsu, screeningový program, ...

Rakovina prsu

prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů Č...

Screeningová vs. diagnostická mamografie

patří také ženy po léčbě po základní léčbě pro karcinom prsu (diagnóza Z85.3). žena by měla mít žádanku na screeningovou mamografii od pra...

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

nádorů prsu u žen Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. V recentn...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

50 let při absenci RA) muž s nádorem prsu karcinom prsu HER2 neg a neg. estrogen a progester. receptorem – do 60 let Vyšetřování ž...

Samoplátkyně ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

preventivní MG u žen se středním rizikem pro karcinom prsu v mezidobí mezi dvěma screeningovými mamografiemi hrazenými ze zdravotního poji...


Počet nalezených aktualit: 99

Mamografický screening

screeningový proces a jeho dopad na úmrtnost na karcinom prsu. Podrobné doporučení pro implementaci screeningových programů v jednotlivých st...

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adres...

Pochod proti rakovině prsu

karcinom prsu, pochod proti rakovině prsu, prevence, mamografické v...

Konference Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeningem?

program dlouhodobě odráží v mortalitě na karcinom prsu, nebo o predikce počtu onkologických pacientek v následujících letech, což umož...

Mamodiagnostici se sešli v Brně již podeváté

u téměř 15 tisíc vyšetřených žen byl odhalen karcinom prsu. Drtivá většina odhalených nádorů byla v době vyšetření v časném stadiu, a prot...

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

screening prokazatelně snižuje úmrtnost na karcinom prsu a jeho přínosy znatelně převažují nad možnými riziky. Prezentace přednáš...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

pak ukazuje zřetelný pokles úmrtnosti na karcinom prsu v populaci českých žen. Pokrytím cílové populace žen ve věku 45–69 let se blí...

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

screening prokazatelně snižuje úmrtnost na karcinom prsu a jeho přínosy znatelně převažují nad možnými riziky. Stáhněte si celou pr...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

u nichž byl někdy v minulosti diagnostikován karcinom prsu, a které tedy musí být sledovány a případně léčeny. Stáhněte si celou prez...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karc...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

polymorphism) charakteristických pro karcinom prsu. Díky tomu je výpočet rizika přesnější než kdy předtím. Na základě svých poz... karcinom prsu, predikce rizika, on-line...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

nádorů jsou karcinom plic (nejčastější), karcinom prsu u žen (druhý nejčastější) a kolorektální karcinom (třetí nejčastější). Karcinom... rakoviny (IARC), GLOBOCAN 2018, karcinom plic, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom j...

Rakovina prsu: závod s časem o prsa

prsu, časná diagnostika, časný karcinom prsu, pokročilý karcinom p...

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

měly o 60 % nižší riziko úmrtí na karcinom prsu po 10 letech od diagnózy (resp. o 47 % nižší riziko úmrtí na karcinom prsu po 2... screening, karcinom prsu, organizovaný program screeningu karcinomu prsu, riziko úmrtí na karcinom pr...

U žen po menopauze je zhubnutí spojeno s nižším rizikem vzniku karcinomu prsu

v době vstupu do studie ve své anamnéze neměly karcinom prsu a měly normální výsledky mamografického vyšetření. V době vstupu do studie – a ...

Rakovina prsu si nevybírá: Bylo mi osm, když mi maminka řekla, že má takovou delší chřipku

ročně jí v ČR onemocní přes 7 tisíc pacientek. Karcinom prsu může mít různé podoby, proto šance na vyléčení vždy záleží na včasné diagnostic... prsu, časná diagnostika, časný karcinom prsu, pokročilý karcinom p...

U rakoviny prsu je důležitá včasná diagnóza, cílená léčba a podpora nejbližších

ročně jí v ČR onemocní přes 7 tisíc pacientek. Karcinom prsu může mít různé podoby, šance na vyléčení vždy záleží na včasné diagnostice a lé...

Konzumace potravin s nízkou výživovou kvalitou je spojena s vyšším rizikem vzniku zhoubného nádoru

zhoubných nádorů, z nichž nejčastější byly karcinom prsu (12 063 případů), karcinom prostaty (6 745 případů) a kolorektální karcinom (5 ...

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu... horizontu vede k poklesu úmrtnosti na karcinom prsu. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Medica... karcinom prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový Z...

„Čím dříve přijdeš, tím víc času dostaneš“

Pro řadu žen s pokročilými stádii se stává karcinom prsu chronickým onemocněním a jejich léčba probíhá podobně jako léčba jiných chronic...

Celosvětový návrat ke kojení by mohl zabránit více než 800 000 úmrtí dětí a 20 000 úmrtí žen na karcinom prsu každoročně

než 800 000 úmrtí dětí a 20 000 úmrtí žen na karcinom prsu... dalo předejít přibližně 20 000 úmrtí na karcinom prsu. Ačkoli kojení je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření pro děti i mat...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

aktivita, karcinom tlustého střeva, karcinom prsu, karcinom endometria, prevence nádorových o...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, mamografický screening, cervi...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

diagnostikován lokalizovaný nebo invazivní karcinom prsu. Pacientky v dotaznících uváděly mj. informaci o tom, zda během svého život...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

karcinom in situ (DCIS), invazivní karcinom prsu, screeningová ...

Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

ženy v průběhu času. Během tohoto období byl karcinom prsu diagnostikován u 48 735 žen ze sledované populace. Dr. Hendersonová vys...

Prospektivní studie potvrdila přínos multigenového testu pro individualizaci léčby karcinomu prsu

18–75 let, u nichž byl diagnostikován invazivní karcinom prsu s negativními axilárními lymfatickými uzlinami, který vykazoval pozitivitu estr... recidivy, karcinom prsu, chemoterapie, analýza exprese 21 ...

Nová metoda predikce zvýšeného rizika pro vznik nefamiliárního karcinomu prsu

léčbu zhoubných nádorů zcela zásadní. Sporadický karcinom prsu je obvykle detekován při mamografickém vyšetření, případně si žena sama nahmatá... karcinom prsu, predikce zvýšeného ri...

Odstartovaly nové preventivní programy

programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes melli...

Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

obrázek: Pixabay (pexels.com) Rakovina prsu (karcinom prsu) je celosvětově druhým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru: každo... strava, olivový olej, karcinom prsu...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, diabetes melli...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

je zaznamenávána o 40 % nižší úmrtnost na karcinom prsu. Několik studií navíc ukázalo, že k významnému snížení mortality tohoto onemocn...

Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

jejich prognóza ve srovnání s pacientkami, které karcinom prsu v rodinné anamnéze nemají? Na tuto otázku se rozhodl odpovědět doc. Ramsey Cut...

Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

ctDNA i u jiných typů zhoubných nádorů, než je karcinom prsu. Reference Olsson E Winter C, George A, et al. Serial monitoring of... karcinom prsu, metastázy, volně cirkulující DNA (cfDNA), cirkulující nádorová DNA (ctDNA)...

Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

nejnižší hladina tohoto hormonu (viz Pozn). Karcinom prsu u mužů je vzácné onemocnění: podle statistik britské organizace Cancer Resear...

Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

onemocnění, tak u žen, v jejichž rodinách se karcinom prsu dosud nevyskytoval (nebo alespoň nebyl zaznamenán): Celoživotní riziko vz...

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

sledování, které bylo ukončeno v roce 2009, byl karcinom prsu diagnostikován u 3506 z těchto žen. Bylo zjištěno, že rodinná anamnéza karcino...

Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

hmotnosti (BMI), byl u 497 žen diagnostikován karcinom prsu; průměrná doba sledování přitom činila 8,2 roku. Při registraci do studie by... karcinom prsu, inzulinová rezistence, riziko vzniku rakoviny ...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

rakovina žaludku, karcinom hrdla děložního a karcinom prsu: u všech těchto nádorů byla jasně prokázána souvislost buď s infekcemi, nebo s ...

Po zahájení pravidelného cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu

činil 8,5 roku; během sledování byl primární karcinom prsu diagnostikován celkem u 2 155 žen zapojených do této studie. Celkové množství r...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

je přínosný – chrání ženy před úmrtím na karcinom prsu – a měl by pokračovat. Za zmínku stojí fakt, že aby se předešlo zkreslení z dův... studie, mamografický screening, karcinom prsu...

Zpochybní kanadská retrostudie současný mammární screening?

studie, mamografický screening, karcinom prsu...

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

se na nalezení dalších rizikových faktorů pro karcinom prsu, na základě toho vytvořit určité podskupiny žen podle daných rizikových faktorů...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

zahrnuto i 938 žen, u nichž nebyl diagnostikován karcinom prsu. V rámci studie bylo zjištěno, že mladé ženy, které v současnosti nebo v min... riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní karcinom ...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

tělesné aktivity, menopauzální hormonální léčba, karcinom prsu, molekulární p...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

přijdou do schránek? V případě vyšetření na karcinom prsu jsou cílovou skupinou pro zvaní ženy ve věku od 45 let do 70 let, i nadále je v...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

jsou předmětem screeningových programů: karcinom prsu (výskyt v roce 2010 v ČR: ženy 6 498 případů) karcinom děložního hrdla (výsky...

Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

karcinomu prsu detekovaných v rámci screeningu. Karcinom prsu byl přitom definován jako histologicky verifikovaný duktální karcinom in situ, ... populační program screeningu karcinomu prsu, karcinom prsu detekovaný v rámci s...

Tamoxifen a jeho analoga snižují incidenci karcinomu prsu u nejrizikovějších žen více než o třetinu

se užívá při léčbě ER-pozitivního karcinom prsu (neboli karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory), zatímco ostatní ...

Nová naděje v léčbě triple-negativního karcinomu prsu

jsou označovány jako G3. Triple negativní karcinom prsu lze léčit jen velmi obtížně, neboť nádor neobsahuje žádný z receptorů (estrogen... karcinom prsu, biomarker MET,...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onkologická s...

Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

trastuzumab, rakovina prsu, HER2-pozitivní karcinom prsu, HER2-negativní karcinom prsu, adjuvantní l...

Dědičná genetická vada ovlivňuje přežití pacientek s rakovinou prsu

jako CHEK2*1100delC, které mají ER-pozitivní karcinom prsu, hrozí vyšší riziko úmrtí na toto onemocnění: jejich desetileté přežití je 62% ... prsu, přežití, genetická vada, ER-pozitivní karcinom prsu...

Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

rakovinou prsu vykazuje stále delší přežití – a karcinom prsu je z tohoto hlediska vhodnější považovat za chronické onemocnění,“ uvedla Erin ...

Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

vyšší je u pacientky riziko recidivy a úmrtí na karcinom prsu – a to i v případě, že se jí dostane optimální léčby v podobě chemoterapie a ho...

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

souvislost mezi denzitou prsní tkáně a úmrtím na karcinom prsu – se shoduje se závěrem z dřívější a rozsahem menší studie, která se zabývala t...

Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

u nichž byl během těhotenství diagnostikován karcinom prsu v časném stadiu. 197 (48 %) z těchto žen podstoupilo během těhotenství chemo...

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

úmrtnost, karcinom prsu, rakovina prsu, mamografický screening, ...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

aktivita, karcinom prsu, rakovina prsu, kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, úm...

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

užíváním hormonální terapie a vyšší úmrtností na karcinom prsu. Dr. Chenová doplnila, že v dřívějších studiích vědci h...

Vědci poodhalili princip metastázování inflamatorního karcinomu prsu

karcinom prsu (iKP) je velmi rychle progredující nádor s vysokou pravděpodobností časného met...

Slibná trojkombinace v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

rakovinou prsu je diagnostikován HER2-pozitivní karcinom prsu, což znamená, že nádor produkuje příliš velké množství proteinu HER2. Trastuzum... karcinom prsu, trastuzumab, docetaxel, pertuzumab, patologická kompletní o...

Tamoxifen prodlužuje život pacientkám s hormonálně senzitivní rakovinou prsu

rakovinou prsu (označovaná též jako ER-pozitivní karcinom prsu) měly nižší riziko úmrtí na rakovinu prsu po dobu nejméně 10 let od zahájení lé... karcinom prsu, tamoxifen,...

Každoroční mamografické vyšetření žen s rodinnou anamnézou rakoviny prsu by pomohlo zachránit mnoho životů

nebo u jejichž jedné příbuzné byl diagnostikován karcinom prsu v mladém věku. Odborníci z britského Programu mamografického screeningu NHS (NH...

Ohlédnutí za dvaceti lety Mamma HELP

HELP, kvalita života, karcinom prsu, podpůrná p...

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

mamografie, karcinom prsu, účast cílové populace, legislativa, úhr...

Vědci purifikovali protein produkovaný genem BRCA2

familiární karcinom prsu, opravný mechanismus ...

Nový molekulární marker možná určí, zda na rakovinu prsu zabere chemoterapie

či stav estrogenních receptorů. ER-pozitivní karcinom prsu znamená, že u nádorových buněk byly zjištěny estrogenní receptory (ER). Tyto re...

Studie potvrdila rizika i přínosy dlouhodobé léčby tamoxifenem

"kontralaterálním") prsu vznikne ER pozitivní karcinom prsu. Zároveň však tyto ženy měly až čtyřikrát vyšší riziko vzniku sekundárního, ER ... ER-pozitivní karcinom prsu,...

Nová naděje pro ženy s dědičnou formou rakoviny prsu

předtím podstoupily chemoterapii pro pokročilý karcinom prsu, a všechny byly nosičkami vadných kopií genu BRCA1 nebo BRCA2. Polovině paci...

Brožurka pro ženy s karcinomem prsu

obrázek: shutterstock.com Publikace „Karcinom prsu: Průvodce pro pacienty – diagnóza a léčba“ se kromě tradičních témat (stručný p... prsu, karcinom prsu, diagnóza, léčba, br...

Model rakoviny prsu ve zkumavce má nahradit pokusy na zvířatech

výzkum, trojrozměrný model, karcinom prsu...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

programy zaměřené na karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla jsou organizovány ve shodě s ...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

Český rozhlas Radiožurnál Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů Č...

Falešný poplach na škodlivost mamografu. Odborník uvádí věci na pravou míru

obrázek: shutterstock.com Rakovina neboli karcinom prsu je strašákem mnoha žen. Mezi příčinami smrti českých žen ve věkovém rozmezí 20-...

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvracejí mýty o mamografii

jedinou ověřenou cestu ke snižování úmrtnosti na karcinom prsu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil za Ministerstvo zdravotnictví podp...

Proč se nemusíte bát mamografu ani ultrazvuku

Karcinom prsu je nejčastějším ženským zhoubným nádorovým onemocněním. Celosvětově ročně onemo...

Stručný pohled na zdraví – a také na karcinom prsu

pohled na zdraví – a také na karcinom prsu... karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, Health at Glance, Organizace ...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

zdravotní pojišťovny. Mezi rizikové faktory karcinom prsu patří např. včasný nástup menstruace nebo její pozdní ukončení, vyšší věk při p...

Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu

jež na začátku léčby teprve stojí. Ukázat, že karcinom prsu je v dnešní době dobře léčitelné onemocnění, pokud se na něj přijde včas díky s...

Proč české ženy odkládají návštěvu lékaře, i když mají příznaky karcinomu prsu?

P. Odkládání návštěvy lékaře při podezření na karcinom prsu u žen v České republice. Klinická onkologie 2021; 34(1): 40-48. doi: 10.... karcinom prsu, příznaky, p...

Nezapomínáte na vyšetření prsou? Víme, kdy se objednat na ultrazvuk a kdy je vhodnější mamograf

obrázek: depositphotos.com Karcinom prsu je bezkonkurenčně nejčastějším nádorovým onemocněním žen a počet pacientek bohu...

Karcinom prsu postihuje i mladší ženy. Může za to odkládání mateřství, říká onkoložka

Karcinom prsu postihuje i mladší ženy. Může za to odkládání mateřství, říká onkoložka... Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen v Česku. Stále častěji se dotý... doktorka oznámila, že se jedná o velmi agresivní karcinom prsu a je nutné co nejdříve zahájit léčbu. Celý článek na webu cnn.ipri... ženy, karcinom prsu,...

20. omyly v mamární diagnostice (Mikulov, 2.–3. 6. 2022)

karcinom prsu, mamodiagnostika, mikrokalcifikace, benigní léze, lobulární karcinom, imp...

Český rozhlas: diskusní pořad na téma „karcinom prsu“ (září 2022)

rozhlas: diskusní pořad na téma „karcinom prsu“ (září 2022...

Růžový říjen je tu: Předejděte rakovině prsu nebo vaječníků díky genetickému vyšetření, které může zachránit život

zvyšuje šanci porazit rakovinu dříve, než se karcinom prsu nebo vaječníků vůbec vyv...

Recidivující a metastazující karcinom prsu (Praha, 13.–14. 6. 2024)

a metastazující karcinom prsu (Praha, 13.–14. 6. 2... tentokrát na téma „Recidivující a metastazující karcinom prsu“. Konference je určena pro lékaře a radiologické asistenty a bude se konat ve č... karcinom prsu, mamární d...

Mamografický screening zachraňuje životy již 20 let

65 let, ale nádor se nevyhýbá ani mladším ženám. Karcinom prsu představuje jedno z nejčastějších onemocnění rakovinou u žen. Dr. Májek z Ná...

Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický scre... screeningem a poklesem mortality na karcinom prsu, potvrzují četné studie. Jednou z posledních byla například novozélandská studi...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom...