Vědci poodhalili princip metastázování inflamatorního karcinomu prsu

13. 2. 2012 | ecancer.org


Inflamatorní karcinom prsu (iKP) je velmi rychle progredující nádor s vysokou pravděpodobností časného metastatického rozsevu a se špatnou prognózou. Snadno se šíří lymfatickými a krevními cévami, výsledné metastázy mohou vést k multiorgánovému selhání. V odborném časopise Cell Communication and Signalling byly právě publikovány výsledky nového výzkumu, které demonstrují, jak buňky iKP využívají IL-8 (který je vylučován monocyty v rámci protizánětlivé reakce) ke zvýšení exprese fibronektinu [1].

Vědci poodhalili princip metastázování inflamatorního karcinomu prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Fibronektin je molekula umožňující buněčnou adhezi, která se za normálních okolností podílí na hojení ran a na migraci buněk v průběhu embryogeneze. Předpokládá se, že nadměrná exprese této molekuly umožňuje metastázování nádorů. Prof. Mona Mohamedová z Káhirské univerzity (Cairo University) vyzkoušela širokou škálu imunoregulačních molekul (cytokinů, chemokinů a růstových faktorů) vylučovaných monocyty, aby zjistila jejich dopad na expresi adhezních molekul (jako je zejm. E-kadherin a fibronektin) na buňkách iKP. Ukázalo se, že v koktejlu látek vylučovaných monocyty výrazně převažovaly IL-8 a MCP-1, jejichž koncentrace byla až desetinásobná v porovnání s ostatními typy imunoregulačních molekul.

Tento koktejl imunoregulačních molekul z monocytů dokázal zvýšit množství fibronektinu produkovaného buňkami iKP, a v trojrozměrném modelu byl pozorován vznik rozvětvených struktur, které jsou typické pro nadměrnou produkci fibronektinu. Dále se potvrdilo, že expresi fibronektinu v buňkách iKP zvyšuje i samotný IL-8. Prof. Mohamedová vysvětlila: „Přídavkem samotného IL-8 k buňkám iKP bylo dosaženo zvýšení hladiny signálních proteinů PI3K a AKT, přičemž tato signální dráha odpovídá za produkci fibronektinu.“

Koktejl látek vylučovaných monocyty neměl vliv na expresi E-kadherinu, což je další adhezní molekula. Prof. Mohamedová ještě dodala: „Z dosavadních poznatků o buněčné adhezi a z našich nejnovějších výsledků můžeme usuzovat na to, že buňky iKP drží pohromadě E-kadherin, ale za větvení a invazi dalších tkání, což je principem metastázování, je zodpovědný fibronektin a IL-8 signální dráha.“

Reference

  1. Mohamed, M. M. (2012). Monocytes conditioned media stimulate fibronectin expression and spreading of inflammatory breast cancer cells in three-dimensional culture: A mechanism mediated by IL-8 signaling pathway Cell Communication and Signalling DOI: doi:10.1186/1478-811X-10-3

Klíčová slova: rakovina prsu, metastázy, imunitní systém, fibronektin