Proč české ženy odkládají návštěvu lékaře, i když mají příznaky karcinomu prsu?

5. 1. 2021 | linkos.cz


V odborném časopise Klinická onkologie vyšel článek zaměřený na důvody, které vedou k odkládání vyhledání lékařské péče u českých žen [1]. Analýza ukázala, že nejčastějším důvodem odložení návštěvy lékaře je nesprávná interpretace symptomů nebo nerozeznání symptomu jako závažného.

Proč české ženy odkládají návštěvu lékaře, i když mají příznaky karcinomu prsu?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři popisují psychologické faktory jako hlavní příčinu odkládání vyhledání lékařské pomoci. Mezi psychologické faktory se řadí strach z toho, co lékař zjistí, strach z potvrzení diagnózy rakoviny, strach z následků tohoto onemocnění, strach z léčebných metod a ze ztráty kontroly nad životem. Některé ženy se obávají, že jim bude odstraněn prs. Strach také bývá spojen s fatalistickým přesvědčením o rakovině.

Celý článek na webu linkos.cz

Reference

  1. Černíková, K.A., Klůzová Kráčmarová, L., Pešoutová, M., Tavel, P. Odkládání návštěvy lékaře při podezření na karcinom prsu u žen v České republice. Klinická onkologie 2021; 34(1): 40-48. doi: 10.1016/10.48095/ccko202140

Klíčová slova: karcinom prsu, příznaky, psychologie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU