Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

20. 5. 2015 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Ženy s rakovinou prsu, v jejichž rodinné anamnéze se toto onemocnění vyskytlo, nemají po léčbě horší prognózu než ostatní pacientky s rakovinou prsu. Takový je závěr nové rozsáhlé studie, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Surgery [1].

Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

Ilustrační obrázek: Alexander Dummer (pexels.com)

Podle expertních odhadů se přibližně na čtvrtině případů karcinomu prsu ve vyspělých zemích podílejí dědičné faktory. Ženy s rakovinou prsu v rodinné anamnéze se mnohdy obávají nejhoršího, ale pokud je onemocnění diagnostikováno i u nich, jaká je jejich prognóza ve srovnání s pacientkami, které karcinom prsu v rodinné anamnéze nemají?

Na tuto otázku se rozhodl odpovědět doc. Ramsey Cutress z britské Southamptonské univerzity (University of Southampton). Se svým expertním týmem provedl analýzu dat ze studie POSH [2], do níž bylo zařazeno 2850 žen ve věku do 41 let, u kterých byl diagnostikován karcinom prsu a které byly léčeny ve Velké Británii. V rámci studie byly po dobu 15 let zaznamenávány některé osobní údaje o pacientkách, o jejich zhoubném nádoru, o léčbě, a v neposlední řadě o rodinné anamnéze karcinomu prsu a vaječníků.

Bylo zjištěno, že mezi pacientkami s rodinnou anamnézou karcinomu prsu a pacientkami, v jejichž rodinách se karcinom prsu nevyskytl, nejsou statisticky významné rozdíly v míře recidivy onemocnění.

„Léčba karcinomu prsu u takto mladých pacientek má prakticky stejnou míru úspěšnosti u obou skupin žen – ať už měly či neměly v rodině tento zhoubný nádor,“ vysvětlil doc. Cutress. „Pacientky s rodinnou anamnézou karcinomu prsu se tedy nemusí obávat, že jejich rodinná zátěž by negativně ovlivnila výsledek léčby.“

Britští experti se nyní hodlají zabývat tím, zda určité varianty genu BRCA1 mají nějaký dopad na účinnost různých postupů protinádorové léčby. „Z laboratorních experimentů i z pozorování na lidech vzešlo několik důkazů, že zvláště nosičky vadného genu BRCA1 by mohly lépe odpovídat na některé typy chemoterapie,“ objastnila prof. Diana Ecclessová, která je hlavní řešitelkou studie POSH. „Bude-li výsledek optimističtější, než by se u těchto pacientek dalo předpokládat, možná se u nich budou dát lépe plánovat preventivní chirurgické zákroky.“

Reference

  1. Eccles BK, Copson ER, Cutress RI et al. Family history and outcome of young patients with breast cancer in the UK (POSH study). British Journal of Surgery 2015 May 20. doi: 10.1002/bjs.9816.
  2. A Prospective study of Outcomes in Sporadic versus Hereditary breast cancer (University of Southampton)

Klíčová slova: rakovina prsu, rodinná anamnéza, prognóza

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU