Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 6

Indikace k vyšetřením

KOMD pro tuto oblast. Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlá...

Legislativa

dotazníky a informované souhlasy pro pacientky Dotazník anamnestických rizikových faktorů u nádorů prsu ( PDF soubor, 16...

Datový audit mamografického screeningu v praxi

a kol. EVA 35 - záchranný kruh pro mladé pacientky s karcinomem prsu ( PDF soubor 120 kB) M. Standara a...

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

prsu ve velké míře postihuje pacientky v produktivním věku. Typický věk české pacientky s karcinomem prsu sice leží v ...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlá... Pacientky s vysokým ... Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlá... podle charakteru prsní žlázy a věku pacientky (začátek sledování pomocí zobrazovacích metod o 10 let dříve, než byl nejčasně...

Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika

riziko vzniku nádoru prsu a dle jeho hodnoty se pacientky dělí do tří skupin - nízké, střední a vysoké riziko. Dle tohoto rizika jsou pac...


Počet nalezených aktualit: 69

Adresné zvaní na prohlídky

drobný stín na snímku z mamografu. U pacientky, která přišla na preventivní vyšetření prsou, našli lékaři nález včas. V...

7. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“

úspěšnost léčby a naději na úplné vyléčení pacientky. Díky screeningu se významným způsobem daří snižovat relativní podíl rakoviny p...

Konference Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeningem?

navzdory celkově rostoucí incidenci onemocnění. Pacientky, u nichž je zhoubné onemocnění zachyceno v I. stadiu, přežívají dlouhodobě témě...

10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

detekována v časném stadiu, takto detekované pacientky jsou účinně léčeny a jejich relativní pětileté přežití dosahuje téměř 100 %. ...

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

detekována v časném stadiu, takto detekované pacientky jsou efektivně léčeny a jejich relativní pětileté přežití dosahuje téměř 100 %....

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

iMammo je tedy zcela jednoznačný nejen pro pacientky, ale i pro všechny zúčastněné lékaře. V závěru své prezentace prim. Skovajsová ...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

karcinomu prsu jsou vynikající zprávou pro české pacientky; zároveň je však potřeba počítat se zvýšenou zátěží pro zdravotnický systém: ex...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

uzpůsobenou potřebám konkrétního pacienta či pacientky. Ačkoli zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu znamená, že u ženy je vyšší pravdě...

8 příznaků rakoviny prsu, o kterých jste možná nevěděla

prsu je nutné rozpoznat a začít léčit včas. Pacientky s časným karcinomem prsu, u nichž se nádor ještě nerozšířil do okolních tkání, ...

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

Pacientky s karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyš...

Rakovina prsu si nevybírá: Bylo mi osm, když mi maminka řekla, že má takovou delší chřipku

k boji je nesmírně důležité, potvrzují také pacientky Radka, Petra a její partner ... a léčbě přizpůsobené na míru stavu konkrétní pacientky. Moderní léčba rakoviny má ale kromě kvalitního lékařského přístupu i další výz...

U rakoviny prsu je důležitá včasná diagnóza, cílená léčba a podpora nejbližších

a léčbě přizpůsobené na míru stavu konkrétní pacientky. Velmi důležitou roli ve vyléčení ale hraje i psychická podpora nejbližších. Co...

Češky rakovinu prsu tají, chtějí chránit rodinu

Přestože jde mnohdy o nejtěžší životní období, pacientky se podle odborníků snaží být statečné a nezatahovat do toho svou rodinu nebo pa... obrázek: shutterstock.com „Pro české pacientky je typické, že se snaží s nemocí bojovat samy. Tváří se statečně, aby ušetřily ...

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

jak se říká. Lékaři ale tvrdí, že mohou být pacientky klidné a vyšetření podstupovat maj...

Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

této konkrétní studii se jednalo o pacienty či pacientky, u nichž byl diagnostikován zhoubný nádor (ZN) prsu, tlustého střeva a koneč...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou... lokalizovaný nebo invazivní karcinom prsu. Pacientky v dotaznících uváděly mj. informaci o tom, zda během svého života vykouřily ale...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

DCIS v rámci screeningového programu je pro pacientky jednoznačně přínosem.“ Jedná se o vůbec první studii, která se explicitně za...

Prospektivní studie potvrdila přínos multigenového testu pro individualizaci léčby karcinomu prsu

že analýza exprese 21 genů dokáže identifikovat pacientky s karcinomem prsu, které mohou být ušetřeny chemoterapie. Výsledky nejn...

Běžně dostupný hormon možná jednou pomůže zlepšit výsledky léčby rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

a jsou označovány jako ER-pozitivní karcinomy. Pacientky s ER-pozitivním karcinomem prsu jsou léčeny např. tamoxifenem, který blokuje es...

Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto ... nemají po léčbě horší prognózu než ostatní pacientky s rakovinou prsu. Takový je závěr nové rozsáhlé studie, která byla právě publik... nádor,“ vysvětlil doc. Cutress. „Pacientky s rodinnou anamnézou karcinomu prsu se tedy nemusí obávat, že jejich rodinná zá...

Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

jako např. typem zhoubného nádoru či věkem pacientky v době diagnózy. Genetické skóre dokázalo obzvláště dobře předpovědět riziko vz...

Nová vakcína dokáže vyvolat silnou imunitní reakci u pacientek s karcinomem prsu

zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody. Pacientky udávaly pouze méně významné vedlejší účinky, jako byla reakce v místě očkování ...

Co říkají čeští odborníci na „kanadskou studii“?

se na tomto trendu významnou měrou podílí. Pacientky, u nichž byl díky mamografickému vyšetření nalezen zhoubný nádor v počátečním s...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

s triple-negativním karcinomem prsu [viz Pozn.]. Pacientky zahrnuté do studie byly ve věku 20–44 let a byly diagnostikovány v letech 2004...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

Tu hradí zdravotní pojišťovny každoročně, pro pacientky je tedy bezplatná. Na webových stránkách www.cervix.cz jsou zveřejněny jak důle...

Co byste měli vědět o rakovině prsu

poléčebnými účinky a jejich léčbou, péčí o pacientky po ukončení léčby, psychosociálními aspekty a v neposlední řadě i právy pacient...

Slibné výsledky klinické studie nového léku: účinnější léčba rakoviny prsu?

a pevně doufáme, že budou velkým přínosem pro pacientky s rakovinou prsu,“ konstatovala prof. Visvaderová. „ER-pozitivní nádory prsu js...

miRNA řídí boj imunitního systému proti rakovině prsu

proti nádoru. To je pravděpodobně důvod, proč pacientky s tímto typem onemocnění mají obecně lepší prognózu než pacientky s jinými podt...

Z mamogramu lze vyčíst, zda tamoxifen jako léčba skutečně zabírá

metoda by měla lékařům pomoci posoudit, zda u pacientky tamoxifen skutečně zabírá již v rané fázi léčby.... je běžně používaný lék, který obvykle užívají pacientky po dobu pěti let od ukončení léčby rakoviny prsu, aby se předešlo recidivě (náv...

Nová naděje v léčbě triple-negativního karcinomu prsu

bývá často vadný. Studie rovněž ukázala, že pacientky s vysokou hladinou tohoto biomarkeru měly třikrát vyšší riziko recidivy onemo...

Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud předpokládalo

lékaři nyní budou moci předpovědět u každé pacientky s rakovinou prsu, u níž plánují radioterapeutickou léčbu, míru rizika vzniku sr...

Volná nádorová DNA jako biomarker pro vyhodnocení odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem prsu?

zároveň minimalizovat vedlejší účinky na zdraví pacientky.“ „Odumírající rakovinné buňky uvolňují do krevního oběhu fragmenty DNA, kte...

Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

by být prvním krůčkem k dalšímu zlepšení péče o pacientky s rakovinou prsu. Dnes testujeme vzorky tkáně odebrané pacientkám s rakovinou p...

Vyoperovat jen nádor, nebo odstranit celý prs? Američané došli k povzbudivému závěru

analýza ukázala, že pacientky s časným stadiem rakoviny prsu, které podstoupí lumpektomii (chirurgické vyně... obrázek: shutterstock.com Pro pacientky s časným stadiem rakoviny prsu je vhodnou léčebnou metodou lumpektomie v kom...

Dědičná genetická vada ovlivňuje přežití pacientek s rakovinou prsu

jak se bude chovat karcinom prsu u konkrétní pacientky.“ Vědci také předpokládají, že ženy s vadným genem CHEK2 jsou náchylnější i ...

Rakovinu prsu budeme jednou umět diagnostikovat z krve, doufají britští vědci

současné době nejsme schopni monitorovat bývalé pacientky s rakovinou prsu, které podstoupily operaci a léčbu – což je podobné, jako bych...

Jak léčit 10 % špatně léčitelných případů rakoviny prsu? Britové to možná právě odhalili

a tím i k šíření rakoviny a ke kratšímu přežití pacientky. Dr. Alejandra Brunová, hlavní autorka studie, vysvětlila: „Již mnoho let si...

Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

Pacientky s rakovinou prsu, které jsou léčeny antracyklinovými antibiotiky nebo tra...

Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

prsu obézní, mají vyšší riziko úmrtí než pacientky s normální hmotností. Dr. Joseph Sparano, který působí na Albert Einstein Co...

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

od ledna 1996 do prosince 2005. V průměru byly pacientky sledovány po dobu 6,6 roku; za tu dobu bylo ve skupině sledovaných pacientek na...

Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

Pacientky s rakovinou prsu, které v průběhu těhotenství podstoupí chemoterapii, se nemus... medicínský důvod. Naše výsledky naznačují, že pacientky s rakovinou prsu mohou podstoupit léčbu i během těhotenství, a že není potřeba ...

Molekulární „nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny prsu

poskytnout vodítko k odbornému odhadu, které pacientky s rakovinou prsu mají vyšší riziko vzniku metastáz – a tedy i k plánování nejúč...

Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?

prsu diagnostikována dnes. V budoucnosti však pacientky s rakovinou prsu dostanou takovou léčbu, která bude šita přesně na míru "genet...

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

dříve bylo potvrzeno, že pacientky by neměly podstupovat dlouhodobou kombinovanou léčbu estrogenem a pr...

Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

citlivé.“ „Jinými slovy, pokud bude u pacientky prokázána mutovaná forma těchto genů, budu se vážně zamýšlet nad tím, kolik dox...

Slibná trojkombinace v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

a je spojena s vynikající prognózou přežití pacientky. pCR byla zaznamenána téměř u poloviny (45,8 %) pacientek léčených novou trojko...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

obrázek: shutterstock.com Pacientky s rakovinou prsu často chtějí vědět, co by jejich dcery měly dělat, aby snížil...

Tamoxifen prodlužuje život pacientkám s hormonálně senzitivní rakovinou prsu

výsledky 20 klinických studií zaměřených na pacientky s časnou rakovinou prsu, které po dobu pěti let denně užívaly tamoxifen, a poro...

Pacientky s rakovinou prsu mají horší vyhlídky na přežití, pokud je trápí ještě jiné zdravotní problémy

Pacientky s rakovinou prsu mají horší vyhlídky na přežití, pokud je trápí ještě jiné zdra... pacientky s rakovinou prsu, které trpí dalšími zdravotními problémy, umírají častěji než ...

Proč mají chudší ženy horší vyhlídky na přežití rakoviny prsu?

základě návštěvy praktického lékaře, kdy se už u pacientky projevily příznaky onemocnění – ovlivňuje šanci na přežití rakoviny prsu u žen ...

Kanaďané vyvíjejí novou metodu pro zpřesnění prognózy rakoviny prsu

tento nový digitální nástroj uveden do praxe, pacientky se přesněji dozví, do jaké míry je jejich onemocnění abnormální a agresivní – a...

Proč rozvojové země nezvládají léčbu rakoviny prsu?

BHGI. V chudších zemích běžně dochází k tomu, že pacientky se dostaví k lékaři až s pokročilým stadiem onemocnění – ať už kvůli nedostateč...

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

se opakovaně potvrdilo, že tamoxifen dokáže pacientky chránit před rakovinou prsu ještě dlouhá léta po ukončení léčby. Vědci se nyní ...

Každoroční mamografické vyšetření žen s rodinnou anamnézou rakoviny prsu by pomohlo zachránit mnoho životů

skóre vypočítáno riziko úmrtí dané pacientky do 10 let od diagnózy. Výsledky byly porovnány se dvěma externími skupinami žen...

Ohlédnutí za dvaceti lety Mamma HELP

neznámý model, oproti zvyklostem – pacienti i pacientky se scházeli zejména v klubech, vzniklých hlavně díky Lize proti rako...

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

organizacemi a je to obrovská podpora pro pacientky, kterým oznamujeme diagnózu karcinomu prsu. Je veliká výhoda, že si pacientky m...

Geny spojené s agresivní formou rakoviny prsu

s agresivními nádory prsu. Tento objev může pro pacientky v budoucnu znamenat přesnější prognózy a vhodnější léčebné postupy.... nemoci a tedy i efektivnější léčebné postupy pro pacientky s agresivními nádory prsu,“ dodala Parrisová. Reference Parris TZ, Dan...

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

prsu. Závěry mohou být totiž zkresleny tím, že pacientky s rakovinou prsu jsou přesvědčeny o zdravotních rizicích spojených s použí...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

typ léčby by mohl představovat velkou naději pro pacientky, jejichž nádor je způsoben výše zmíněnou genetickou vadou. Bylo fantastické vid...

Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

spolehlivý nástroj, který by odhalil, u které pacientky je rakovina agresivní a bude vyžadovat další léčbu.“ „Věříme, že náš test po...

Lék z mořské houby možná prodlouží přežití pacientek s pokročilým stadiem karcinomu prsu

nebo standardní protinádorová léčba. Všechny pacientky již předtím podstoupily intenzivní léčbu standardními postupy, ale jejich onemo...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

zapojit lékaře praktické, k nimž tyto starší pacientky dochází. Doc. Jaroslava Dušková ze Společnosti českých patologů a Společn...

Denzita prsní tkáně souvisí s recidivou nádorového onemocnění

pro ženy s vyšší denzitou prsní tkáně, zatímco pacientky s nízkou denzitou prsní tkáně možná vůbec nebudou radioterapii potřeb...

Nová naděje pro ženy s dědičnou formou rakoviny prsu

dávkou olaparibu se výrazně zmenšilo, a u jedné pacientky dokonce nádor vymizel úplně. Po dobu průměrně 6 měsíců nádory prsu zastavily sv...

Mamma HELP vydává knížku O mamince, která si ostříhala vlásky

vybraných e-shopech. Cena je 199 Kč. Příběh pacientky a maminky Veroniky Jsou to teď přesně 3 roky. Tři roky nového života. Už vžd...

Klesl počet preventivních vyšetření

z reportáže: Česká televize Pacientky se bojí možné nákazy během vyšetření. Lékaři varují, že u rakoviny prsu je ale ...

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

stádií karcinomu prsu cílené a šetrnější. Pacientky mají nejen velkou šanci na úplné vyléčení, ale mohou žít nadále kvalitní život ...

Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu

bylo minimum zpráv o karcinomu prsu z pohledu pacientky. V Česku nebyly žádné organizace zaměřené na tak mladé pacientky jako já, bylo ... prsu, pacientky, mladé ...

Onkologové: U pacientek převážily obavy z covidu nad strachem z rakoviny

letech vrátil zhoubný nádor prsu. Evidují také pacientky, které přicházejí pozdě s nově diagnostikovaným nádorem či opakovaným onemocněn...