Geny spojené s agresivní formou rakoviny prsu

18. 8. 2010 | ecancer.org


Vědci z univerzity v Göteborgu identifikovali 12 genů, které mohou být spojeny s agresivními nádory prsu. Tento objev může pro pacientky v budoucnu znamenat přesnější prognózy a vhodnější léčebné postupy.

Geny spojené s agresivní formou rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Clinical Cancer Research a jsou založeny na analýze nádorů prsu od 97 pacientek. Polovina z nich zemřela do osmi let od diagnózy, ostatní měly dobu přežití delší [1].

Nádory prsu se skládají z velmi různorodé směsi buněk, které se výrazně liší svou genetickou výbavou (DNA) i biologickými vlastnostmi. Ke zkoumání DNA a RNA nádorových buněk autoři použili microarray techniky, což jim umožnilo porovnat genetické změny a klinické parametry, jako jsou např. vlastnosti nádoru a odpověď na léčbu.

„Dokázali jsme identifikovat celkem dvanáct genů, jejichž míra exprese je spojena s agresivní formou rakoviny prsu,“ řekla Toshima Parrisová, první autorka článku a PhD studentka onkologie. „Změny v těchto genech byly výraznější u pacientek, které zemřely během osmi let od diagnózy nemoci.“

Produkty tří z těchto dvanácti genů byly nalezeny u agresivních nádorů v mnohem vyšších koncentracích než u těch méně agresivních, zatímco u devíti zbývajících tomu bylo naopak.

Tato zjištění naznačují, že aktivita zmíněných genů působí na rozvoj nádoru tím, že ovlivňuje růst migraci a vývoj buněk. Podle Parrisové by tak mělo být v budoucnu možné testovat přítomnost příslušných markerů v krvi pacientek a zjistit tak, jestli mohou profitovat z určitého typu léčby, která bude ovlivňovat aktivitu daných genů.

„Doufáme, že diagnostika zaměřená na tyto geny v raném stadiu bude znamenat mnohem přesnější prognózy nemoci a tedy i efektivnější léčebné postupy pro pacientky s agresivními nádory prsu,“ dodala Parrisová.

Reference

  1. Parris TZ, Danielsson A, et al. Clinical implications of gene dosage and gene expression patterns in diploid breast carcinoma. Clinical Cancer Research 2010; 16(15):3860-3874. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-0889.

Klíčová slova: genetika, rakovina prsu