Jak léčit 10 % špatně léčitelných případů rakoviny prsu? Britové to možná právě odhalili

11. 9. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Britští vědci odhalili způsob, jakým protein označovaný jako TGFβ podporuje růst zhoubných nádorů prsu: v nádorech s nízkou koncentrací proteinu klaudinu přispívá TGFβ ke zvyšování počtu nádorových kmenových buněk. Týká se to zhruba 10 % všech případů rakoviny prsu.

Jak léčit 10 % špatně léčitelných případů rakoviny prsu? Britové to možná právě odhalili

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

U této skupiny pacientek je pozorováno kratší přežití a zatím pro ně neexistuje žádná cílená léčba. Výsledky nejnovějšího výzkumu však přinesly naději, že v současné době vyvíjené léky, které by fungovaly jako inhibitory TGFβ (zkratka TGF pochází z anglického výrazu transforming growth factor pro „transformující růstový faktor“), by se možná daly využít při léčbě těchto pacientek.

Studie byla právě publikována v odborném časopise Nature Communications [1].

Letos v dubnu stejný vědecký tým z britského Cambridge Research Institute publikoval přelomovou studii, podle níž není rakovina prsu jedno jediné, nýbrž deset různých onemocnění, které se od sebe vzájemně liší svým „genetickým otiskem“ (genetic fingerprint) [2] (viz také: Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?).

V nejnovější studii navázali britští vědci na své dřívější poznatky a vůbec poprvé se zabývali tím, jak se skupiny genů aktivovaných proteinem TGFβ vzájemně liší mezi deseti podtypy rakoviny prsu.

Bylo zjištěno, že u nádorů s nízkou koncentrací proteinu klaudinu TGFβ aktivuje specifickou skupinu genů, které přispívají k množení nádorových kmenových buněk – a tím i k šíření rakoviny a ke kratšímu přežití pacientky.

Dr. Alejandra Brunová, hlavní autorka studie, vysvětlila: „Již mnoho let si vědci lámou hlavu nad tím, jak může TGFβ v některých případech podporovat a v jiných naopak zpomalovat růst zhoubných nádorů. Teprve nyní – díky tomu, že jsme porozuměli rozdílům mezi jednotlivými genetickými podtypy rakoviny prsu – jsme dokázali identifikovat jeden ze specifických mechanismů, které toto rozdílné chování způsobují.“

Prof. Carlos Caldas, koordinátor studie, doplnil: „Tato studie poukazuje na úlohu TGFβ v jednom konkrétním podtypu karcinomu prsu, který představuje až 10 % všech diagnostikovaných případů rakoviny prsu. V současné době prochází klinickými studiemi několik slibně vypadajících léků namířených právě proti TGFβ, což by v blízké budoucnosti mohlo znamenat skutečnou naději v léčbě této skupiny žen. Logicky navazujícím krokem v tomto výzkumu bude návrh a realizace klinických studií na skutečných pacientkách.“

Reference

  1. Bruna, A., Greenwood, W., et al. (2012). TGFβ induces the formation of tumour-initiating cells in claudinlow breast cancer Nature Communication DOI: 10.1038/ncomms2039
  2. Curtis, C., Shah, S. P., et al. (2012). The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature DOI: 10.1038/nature10983

Klíčová slova: rakovina prsu, klaudin, transformující růstový faktor (TGF)