Kanaďané vyvíjejí novou metodu pro zpřesnění prognózy rakoviny prsu

21. 4. 2011 | ecancer.org


Výzkumníci z kanadské University of Calgary zkoumají nově navržený nástroj, který by onkologové mohli využívat při prognóze dalšího průběhu onemocnění u pacientek s rakovinou prsu. Bude-li tento nový digitální nástroj uveden do praxe, pacientky se přesněji dozví, do jaké míry je jejich onemocnění abnormální a agresivní – a lékařům usnadní rozhodování o nejvhodnějším způsobu léčby.

Kanaďané vyvíjejí novou metodu pro zpřesnění prognózy rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Dnešní onkologové se při volbě nejlepší léčebné strategie pro rakovinu prsu v časném stadiu rozhodují zejména podle stupně malignity, což je hodnocení patologa založené na tom, jak abnormální rakovinné buňky z pacientčiny tkáně vypadají pod mikroskopem. Stupeň malignity je však do jisté míry subjektivní pojem a různí patologové mohou vyhodnotit tentýž vzorek s různými výsledky. Kanadští výzkumníci jsou proto přesvědčeni, že je zapotřebí navrhnout objektivnější metodu pro hodnocení rakovinné tkáně, která by vedla k přesnějšímu hodnocení rizik a ke správnějšímu rozhodování o léčebné strategii.

Dr. Mauro Tabasco společně se svým výzkumným týmem použil počítačový program, který byl vyvinut na americké University of California, a pomocí fraktální analýzy se dopracoval ke kvantitativnímu vyhodnocení stupně abnormality a agresivity vzorků karcinomu prsu, které byly odebrány biopsií. Výsledkem fraktální analýzy mikrofotografií vzorků karcinomu prsu je numerický popis růstu nádoru, což je reálné číslo mezi 1 a 2. Toto číslo – tzv. fraktální dimenze – představuje objektivní a reprodukovatelné měřítko složitosti architektury tkáně z bioptického vzorku. Čím vyšší je fraktální dimenze, tím je vyšetřovaná tkáň abnormálnější.

Autoři studie ve svém nedávno zveřejněném článku tvrdí, že tato nová metoda analýzy je přesnější a objektivnější než stupeň malignity. „Tato nová technologie nemá nahradit práci patologů – je to jen nový digitální nástroj, který mohou při své práci využívat,“ vysvětluje dr. Tambaco, který pracuje jako medicínský fyzik na lékařské fakultě University of Calgary a také v calgarském Tom Baker Cancer Center.

Výzkumníci chtějí ve studiu této nové digitální metody pokračovat a doufají, že během příštích několika let by se mohla zařadit mezi běžně používané metody v klinické praxi.

Kanadští vědci ve své retrospektivní studii analyzovali vzorky tkáně, které byly odebrány 379 pacientkám s rakovinou prsu, a své výsledky zveřejnili v letošním lednovém vydání odborného časopisu Journal of Translational Medicine [1].

Reference

  1. Tambasco, M., Eliasziw, M., Magliocco, A. M. (2010). Morphologic complexity of epithelial architecture for predicting invasive breast cancer survival Journal of Translational Medicine DOI: 10.1186/1479-5876-8-140

Klíčová slova: fraktální analýza, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU