Pacientky s rakovinou prsu mají horší vyhlídky na přežití, pokud je trápí ještě jiné zdravotní problémy

1. 7. 2011 | ecancer.org


Starší pacientky s rakovinou prsu, které trpí dalšími zdravotními problémy, umírají častěji než pacientky s rakovinou prsu bez přidružených problémů. K takovému závěru došli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Pacientky s rakovinou prsu mají horší vyhlídky na přežití, pokud je trápí ještě jiné zdravotní problémy

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mezi zmiňované další zdravotní problémy – tzv. „komorbidity“ – se řadí infarkt myokardu a jiné kardiovaskulární potíže, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), diabetes a některá další onemocnění.

Již dřívější studie prokázaly, že u pacientek s rakovinou prsu komorbidity obecně souvisí s kratší celkovou dobou přežití a s vyšší úmrtností. Dr. Jennifer L. Patnaiková, která působí na americké University of Colorado Denver, se v rámci této studie společně se svými kolegy zaměřila na vzájemnou souvislost mezi každým z 13 vybraných onemocnění a přežitím pacientek s rakovinou prsu.

S využitím americké onkologické databáze Surveillance, Epidemiology, and End Results vědci identifikovali celkem 64 034 žen ve věku od 66 let výše, u nichž byla v letech 1992–2000 diagnostikována rakovina prsu.

42 % z těchto žen mělo ve své anamnéze jedno nebo více z 13 následujících onemocnění: cévní mozková příhoda, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), chronické selhání ledvin, srdeční selhání, demence, diabetes, onemocnění jater, infarkt myokardu, ochrnutí, ischemická choroba dolních končetin (ICHDK), dřívější zhoubný nádor, revmatoidní artritida, nebo vředy.

Vědci zjistili, že každé z těchto onemocnění souvisí s vyšší celkovou úmrtností (v úvahu se brala smrt z jakékoli příčiny, nádorové onemocnění nevyjímaje) a s nižší celkovou dobou přežití. Když se výzkumníci zaměřili na jednotlivé komorbidity u pacientek ve věku 66–74 let, zjistili, že u pacientek s nádorem ve stadiu I a s další komorbiditou je doba přežití stejná nebo dokonce kratší než u pacientek s nádorem ve stadiu II a bez komorbidit.

V závěru svého článku autoři zdůraznili, že komorbidity jsou významným faktorem pro predikci přežití u pacientek s rakovinou prsu. Dále napsali, že „důraz na správnou léčbu komorbidit společně s účinnou léčbou nádorového onemocnění zřejmě může prodloužit celkovou dobu přežití u starších pacientek s rakovinou prsu.“

Dr. Worta McCaskill-Stevensová a dr. Jeff Abrams z amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) v úvodníku k tomuto článku poukázali na význam studia starší populace pacientek s rakovinou prsu, které představují velký podíl žen s tímto onemocněním, a které často trpí dalšími zdravotními problémy.

Napsali také, že závěry této studie „jsou provokativní a že zdravotní péče poskytovaná pacientkám s rakovinou prsu a s komorbiditami by měla být individualizovaná, a jejich zdravotní problémy by měl ošetřující onkolog konzultovat s ošetřujícím praktickým lékařem.“

Reference

  1. Patnaik, J. L., Byers, T., et al. (2011). The influence of comorbidities on overall survival among older women diagnosed with breast cancer Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djr188

Klíčová slova: rakovina prsu, komorbidity, úmrtnost, přežití