Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 9

Poradna - poděkování za váš dotaz

by vás také zajímat: Co je mamografický screening? Preventivní mamografické vyšetření, které pomáhá předcházet rakovině prsu. ...

Rakovina prsu

s preventivní mamografií a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem z...

Co byste měla vědět

Mamografický screening znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé ...

Kdy mamograf, kdy ultrazvuk?

V mnoha zemích světa byl proto zaveden mamografický screening – preventivní program, který již od roku 2002 oficiálně probíhá i v České repub...

Sběr dat

pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice v podobě vyhovující mezinárodním doporučením. Program by...

Legislativa

současnosti je mamografický screening provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je p...

Datový audit mamografického screeningu v praxi

277 kB) J. Žaloudík Mamografický screening v kontextu nových strategií EU a ČR ( PDF soubor, 1.1 MB...

(test)

277 kB) J. Žaloudík Mamografický screening v kontextu nových strategií EU a ČR ( PDF soubor, 1.1 MB...

Doporučení pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening

pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening... pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening...


Počet nalezených aktualit: 89

Prevence nádorových onemocnění

stadiu. V případě rakoviny prsu se jedná o mamografický screening. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45 let. Vyš...

Mamografický screening

Mamografický screening... tlustého střeva a konečníku. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocně... mamografický screening, Česká republika, akreditovaná screeningová cen...

Onkologové v Brně mají nový mamograf. „Rozsvítí“ nádor a přesněji jej identifikuje

mamografie, Masarykův onkologický ústav, mamografický screening...

Kampaň proti rakovině

zájem je o mamografická vyšetření (mamografický screening), výrazně vzrostl i počet provedených screeningových kolonoskopií (kolo... mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Adresné zvaní na prohlídky

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zv...

Mamodiagnostici se sešli v Brně již podeváté

2010. Prof. Daneš připomněl, že organizovaný mamografický screening probíhá v ČR již od roku 2002, kdy byla jasně definována pravidla a pojme... audit, mamografický screening,...

10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

fakta, která zazněla během setkání. Mamografický screeningový program funguje v ČR již 10 let. Tento program je plně organizovaný, s jas... audit, mamografický screening,...

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

fakta, která zazněla během setkání. Mamografický screeningový program funguje v ČR nepřetržitě již od roku 2002, tedy již 11 let. Tento ... audit, mamografický screening,...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

konec organizovaných screeningových programů. Mamografický screening v České republice v roce 2013 V následujících bodech jsou shrnuta nejd... audit, mamografický screening,...

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Účelem tohoto pravidelného setkávání je zhodnocení práce akreditov... jsou zájemcům opět k dispozici ke stažení. Mamografický screening v České republice v roce 2014 V následujících bodech jsou shrnuta nejd... audit, mamografický screening,...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto každoročního setkání je nejen zhodnocení činnosti akred... jsou opět k dispozici ke stažení. Mamografický screening v České republice v roce 2015 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

Patnáct let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evropy

fakta, která zazněla během setkání. Mamografický screening v České republice v roce 2016 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto tradičního setkání je nejen zhodnocení práce akredito... fakta, která zazněla během setkání. Mamografický screening v České republice v roce 2017 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu pr... karcinomu prsu, screening karcinomu prsu, mamografický screening, Health at a Glance...

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, karcinom prsu, karcinom děl...

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie... Naše nejnovější studie však ukázala, že mamografický screening hraje velmi významnou roli v tom smyslu, že ženy, které se jej účastní, mají mn... mamografický screening, karcinom prsu, organizovaný program screeningu karcinomu prsu, riziko úmrtí na...

Brožurka „Řeším svou bulku v prsu“

prsu, mamografický screening, prevence,...

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom p...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu... zemích hlasitě debatuje o tom, zda je mamografický screening opravdu přínosem pro vyšetřované ženy, a objevily se různé dohady na téma, jaký...

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

mamografický screening, přínosy, rizika, o...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

že existuje dostatečné množství důkazů o tom, že mamografický screening opravdu snižuje mortalitu karcinomu prsu u žen ve věku 50–69 let, a že tento př...

Co říkají čeští odborníci na „kanadskou studii“?

na rakovinu prsu v naší zemi znatelně klesá; mamografický screening se na tomto trendu významnou měrou podílí. Pacientky, u nichž byl díky mamog... studie, mamografický screening, rakovina...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

Ondřej Májek, Ph.D. (Fotografie: IBA ;MU) Mamografický screening byl již před více než deseti lety doporučen pracovní skupinou Mezinárodní agent... studie, mamografický screening, karcinom...

Zpochybní kanadská retrostudie současný mammární screening?

studie, mamografický screening, karcinom...

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

skupina pro mamografický screening (GISMa) a italské Národní centrum pro monitoring screeningu (ONS) ve sp... alternativa k mamografickému screeningu. Mamografický screening prokazatelně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu. Přínosy a rizika scre... mamografický screening, přínosy, rizika, o...

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Přežití onkologických pacientů v České republice se výrazně prodloužilo

Za zlepšením výsledků stojí organizovaný mamografický screening. Podobně u mužů se lékaři zaměřují na prevenci rakoviny prostaty. Pětileté přež...

Mamografický screening prokazatelně zachraňuje lidské životy, shodují se lékaři

Mamografický screening prokazatelně zachraňuje lidské životy, shodují se léka... mnoha milionů žen a znovu se potvrdilo, že mamografický screening má skutečně takový přínos, jaký byl očekáván v průzkumných studiích, které se u... mamografický screening, přínos, zbytečná dia...

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

úmrtnost, karcinom prsu, rakovina prsu, mamografický screening,...

Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od zahájení

Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od z... mamografický screening probíhá v České republice již od roku 2002. Čeho se podařilo dosáhnout od zaháj... konečníku a rakoviny děložního čípku. Plošný mamografický screening byl v České republice oficiálně zahájen v září 2002. Již dlouhá léta předtím vš... mamografický screening, pokrytí cílové populace, rakovina pr...

Jednou jsi dole, jednou nahoře...

o svoje zdraví. Ve 45 letech jsem šla poprvé na mamografický screening. Neměla jsem žádný problém, jen jsem si chtěla odškrtnout další prevenci, která...

Proč mají chudší ženy horší vyhlídky na přežití rakoviny prsu?

lepší. Vynikající zprávou je nyní i to, že mamografický screening může pomoci smazat rozdíly v přežití rakoviny prsu mezi ženami z různých socioe...

Pro chudší země nemusí být populační screening rakoviny prsu nejlepší volbou

middle-income countries), aby zavedly populační mamografický screening. V odborném časopise The Lancet Oncology však nedávno vyšel článek, jehož autor... analýza, jejíž autoři došli k závěru, že mamografický screening v Indii není nákladově efektivní, neboť incidence rakoviny prsu (a tedy i výtě... mamografický screening, země s nízkými a středními příjmy, rakovina prsu...

Každoroční mamografické vyšetření žen s rodinnou anamnézou rakoviny prsu by pomohlo zachránit mnoho životů

nádory prsu u žen, které podstupovaly každoroční mamografický screening, byly výrazně menší, byla u nich nižší pravděpodobnost metastáz do lymfatic...

Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem této tradiční akce je zhodnocení práce akreditovaných center m... fakta, která zazněla během setkání. Mamografický screening v České republice v roce 2018 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

nádoru, rakovina prsu, mamografický screening...

Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

London, která k výsledkům výzkumu podotkla: „Mamografický screening je neuvěřitelně efektivní, co se týče odhalení DCIS. Zatím však nemáme spolehli...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné nádo...

Britští experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje životy

experti trvají na svém: mamografický screening zachraňuje ... Mamografický screening zachraňuje životy, navzdory některým „zbytečně diagnostikovaným“ případům. Jiný... mamografický screening,...

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, zhoubné ná...

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odbo... Julietta Patnicková, která potvrdila: "Mamografický screening každoročně zachrání v Anglii život zhruba 1400 ženám, neboť rakovina prsu je u ... prsu, mamografický screening, prevence,...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

hrdla, screening kolorektálního karcinomu, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

s preventivní mamografií a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem z... mamografický screening, rakovina prsu, prevence,...

Nakažených po Velikonocích nepřibylo. Je na čase začít věnovat pozornost i jiným zdravotním problémům

mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, koro...

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvracejí mýty o mamografii

komise na základě vědeckých důkazů doporučila mamografický screening jako jedinou ověřenou cestu ke snižování úmrtnosti na karcinom prsu. Ministr zd...

Žena kvůli covidu odložila vyšetření prsu, našli jí rakovinu. Lékaři: Nezanedbávejte prevenci

starší ženy nad 50 let, bohužel právě u nich je mamografický screening velmi efektivní. Některá centra zaznamenala kvůli zanedbané prevenci vznik nádo... mamografický screening, rakovina prsu,...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

republiku, ale všechny země, které provozují mamografický screening. Už je to naštěstí za námi,“ říká MUDr. Dana Houserková z olomouckého Mammacent...

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

onkologický program České republiky, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Covid zasadil ránu léčbě rakoviny. Lidé chodí s pokročilejšími nádory, vyléčených bude méně

nádory, preventivní prohlídky, mamografický screening, cervikální screening, COVID-19, k...

Onkologové: U pacientek převážily obavy z covidu nad strachem z rakoviny

prevence, zhoubné nádory, mamografický screening, cervikální s...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Pokrok v léčbě rakoviny. Za deset let se naděje na přežití zhoubných nádorů zvětšila i o třetinu

nádory, přežití, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Žádanky na mamografii jinde nemají, říká Jan Daneš

mamografický screening, onkologická prevence, rakovina ...

Rakovina prsu: prevence, rizika a léčba

prevence, mamografický screening, rakovina...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scr...

Devatenáct let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době pandemie

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Hlavním obsahem přednášek bylo již tradičně souhrnné hodnocení Národ... poznatky, které zazněly během setkání. Mamografický screening v České republice v roce 2020 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prev...

Zanedbaná prevence rakoviny prsu

prsu, mamografický screening,...

Prevence rakoviny prsu

prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...

Dvacet let mamografického screeningu v ČR: preventivní program zachraňuje životy

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto každoročního setkání je zhodnocení činnosti akreditov... centrech mamografického screeningu. Mamografický screening v České republice v roce 2021 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

Nárůst počtu onkologických pacientů

prsu, mamografický screening,...

Mamografický screening zachraňuje životy již 20 let

Mamografický screening zachraňuje životy již 20 le... Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc n... mamografický screening, rakovina prsu,...

21 let mamografického screeningu v ČR: srovnatelné výsledky s vyspělými evropskými zeměmi

asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Účelem tohoto pravidelného setkávání je zhodnocení práce akreditov... poznatky, které zazněly během setkání. Mamografický screening v České republice v roce 2022 Program mamografického screeningu funguje v... audit, mamografický screening,...

Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening... o 31 procent. Velkou měrou se na tom podílel mamografický screening, který byl zaveden v roce 2002. Od té doby bylo dle dostupných dat provedeno ví...

Preventivní screeningová vyšetření

Česku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění: mamografický screening, cervikální screening a kolorektální screening. Videoreportáž najdete na web...