Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 11

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice

prsu, screeningový program, prevence...

Rakovina prsu

České republice v letech 1977–2018. Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u to...

Prevence rakoviny prsu ve vysílání České televize

Prevence rakoviny prsu ve vysílání České tele... Prevence rakoviny prsu ve vysílání ČT... Prevence rakoviny prsu ve vysílání České tele... v roce 2022 4. 10. 2022: Prevence rakoviny prsu 13. 5. 2022: Zanedbaná prevence rakoviny ...

Co byste měla vědět

vyšetření prsu. Nejčastěji se používá z důvodu prevence u zdravé ženy, tehdy se nazývá screeningová (skríningová) mamografie. Prsy se o...

Jak se objednat?

mohou v rámci svých benefičních programů z fondů prevence částečně nebo zcela zpětně uhradit vyšetření u samoplát...

Ceny vyšetření

mamografii, při dalších návštěvách v rámci prevence se pak přistupuje ke klientce individuálně, obvykle se dává přednost ultra...

Mýty o rakovině prsu

rakovině prsu zatím není ani známá žádná účinná prevence. Zdravý životní styl, vyvážená strava, dostatek pohybu a minimum alkoholu a nik...

Test2

v roce 2022 4. 10. 2022: Prevence rakoviny prsu 13. 5. 2022: Zanedbaná prevence rakoviny ...

Doporučení pro ženy do 45. roku věku: prevence

pro ženy do 45. roku věku: prevence... pro ženy do 45. roku věku: prevence...


Počet nalezených aktualit: 127

Prevence nádorových onemocnění

Prevence nádorových o... prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci r... krevní tlak, cukrovka a obezita. Sekundární prevence Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vy... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové fa...

Rakovina se týká více než půl milionu Čechů, naděje na uzdravení se zvyšuje, náklady rostou

Národní onkologický registr, onkologická prevence, časný záchyt, zhoubné nád...

Kampaň proti rakovině

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kt... alarmující čísla jasně dokladují potřebu účinné prevence nádorových onemocnění. Podle předběžných dat se v rámci screeningu loni podařil... screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

Pochod proti rakovině prsu

prsu, pochod proti rakovině prsu, prevence, mamografické ...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ná...

7. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“

které by měly být seznámeny s problematikou prevence a motivovány k další účasti ve screeningovém programu. Ten předpokládá pravidel...

Konference Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeningem?

jehož data jsou naprosto klíčová pro hodnocení prevence, diagnostiky a péče v české onkologii. Organizovaný screening zhoubných nádo...

10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

CZ.1.06/3.2.01/07.06904, nazvaný „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“. Zdravotní pojišť...

Patnáct let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evropy

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ [3]. Nutným předpokladem další optimalizace programu mamografického scr...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

lékaře, aby s ním probraly možnosti screeningu a prevence, zatímco jiným bude stačit rada ohledně životního stylu a strav...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

onkologické zátěže, a že klíčovou roli bude hrát prevence,“ konstatoval dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Chceme-li v celosvětovém měř...

Tisíce žen ročně onemocní rakovinou prsu. Prevence může zachránit životy

žen ročně onemocní rakovinou prsu. Prevence může zachránit ži... akce „Růžový říjen“ se právě na význam prevence tohoto onemocnění snaží upo... prsu, mamografický screening, prevence...

Brožurka „Řeším svou bulku v prsu“

prsu, mamografický screening, prevence,...

Bojíte se mamografu? Překonejte nejčastější mýty

screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

váhu a jak by měla vypadat účinná onkologická prevence... styl, onkologická prevence...

Rakovina prsu je u mladých žen vzácná, o to však nebezpečnější. O životě a smrti často rozhoduje jen včasná diagnóza

z reportáže: Český rozhlas „Efekt prevence byl v poslední době zpochybňován, nárůst onkologických diagnóz je epidemický a ...

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

aktivita není jen účinnou formou prevence vzniku zhoubných nádorů. Přibývá důkazů [2], že tělesná aktivita významně pomáh... aktivita, prevence nádorových onemocnění, Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), Světový den boje...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

mohla stát důležitým nástrojem onkologické prevence. Výzkumníci dali dohromady údaje z 12 různých studií, v... střeva, karcinom prsu, karcinom endometria, prevence nádorových o...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

prevence si už u nás začíná získávat svoji image, říká docent Ladislav Dušek, ředitel Ús... prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla...

Odstartovaly nové preventivní programy

plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvl... nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p... programy, prevence, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, osteoporóza, d...

Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

screening, prevence, rakovina prsu, polygenní rizikové skóre, jednonukleotidové pol...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

o odhalení příčin vzniku onemocnění a od samotné prevence zhoubných nádorů.“ V uplynulých 50 letech mezinárodního epidemiologického vý...

Nová vakcína dokáže vyvolat silnou imunitní reakci u pacientek s karcinomem prsu

nichž bylo onemocnění diagnostikováno, nebo jako prevence recidivy onemocnění, nebo dokonce jako preventivní opatření u rizikových pacie...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence,“ vysvětlil dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Pokud by se všichni evropští o... zdravotnická organizace (WHO), Evropská komise, prevence nádorových o...

Nedejte rakovině prsu šanci: Vyšetření podle věku, které by měla podstoupit každá žena

prsu, prevence, mamografické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, samovyš...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

země: opakovaně se ukazuje, že ačkoli prevence funguje, osvětové kampaně samy o sobě nestačí. Významnou roli při snižování exp... rakoviny (IARC), World Cancer Report 2014, prevence nádorových onemocnění, včasná diagnostika, celosvětová onkologická zátěž...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

začaly zvát v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do... screeningu). Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - screeningové programy je spoluf... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

RNDr. Pavel Poc, významný protagonista prevence nádorových onemocnění v EU, který je mimo jiné iniciátorem a spoluautorem Prohl... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na ... proto připravilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“. Projekt se sklád... screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Co byste měli vědět o rakovině prsu

prsu a rizikové faktory, vyzdvihují možnosti prevence a význam časného záchytu tohoto onemocnění. V dalších kapitolách jsou popsány n... rakovina prsu, prevence, diagnostika, léčba, prognostické faktory, prediktivní faktory, psychosociální ...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

především na následující oblasti. Podpora prevence a zdravého životního stylu V České republice došlo v posledních deseti...

Z mamogramu lze vyčíst, zda tamoxifen jako léčba skutečně zabírá

skutečně zabere a bude tedy fungovat jako prevence recidivy onemocnění. A právě na to se zaměřili švédští vědci. Výzkumný tým hle...

Už vám bylo 45 let? Nezapomeňte na preventivní mamografické vyšetření

screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Rakovinu prsu budeme jednou umět diagnostikovat z krve, doufají britští vědci

v prsu. Na začátku října, tradičního „měsíce prevence rakoviny prsu“ (Breast Cancer Awareness Month), to oznámili britští vědc...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti v odborně garantované databázi

nejvýznamnějších projektů onkologické prevence a představuje největší centrální databázi vědeckých důkazů o vzájemné spojitost...

Fenethyl-isothiokyanát má u myší chemopreventivní účinky, tvrdí Američané

prsu, fenethyl-isothiokyanát, PEITC, chemoprevence...

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

patříme k zemím s nejnižší mortalitou. V oblasti prevence karcinomu prsu tak rozhodně jdeme správným směrem,“ uvedl ministr zdrav... prsu, rakovina prsu, mamografický screening, prevence...

Mamografický screening v Česku: zhodnocení po sedmi letech od zahájení

státy unie implementovat populační programy prevence zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Rada dopor...

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

bude vypadat prevence rakoviny prsu v... a raloxifen jsou v USA schváleny k užívání jako prevence rakoviny prsu u rizikových žen, víme, že ani jeden z těchto léků není masově ro... prsu, denzita prsní tkáně, prevence...

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

jako prevence vzniku rakoviny... studii se uvádí, že přínos tamoxifenu – tzn. prevence vzniku karcinomu prsu – dostatečně vyváží vedlejší účinky tohoto léku; tento zá... prevence, rakovina...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

proti rakovině, tělesná aktivita, onkologická prevence, Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agentura pro výzkum rakov...

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

znovu pozměnit doporučení v oblasti onkologické prevence. Výsledky pocházejí z Výzkumného centra pro rakovinu prsu a životní prostř...

Zdravá strava pomáhá proti rakovině prsu. Potvrdil to desítky let trvající výzkum

výhod správného jídelníčku je mnoho, od prevence srdečních chorob a cukrovky až po redukci nadváhy. Nově se ale ukázalo, že stra...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

cervikální screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné ...

Bude možné ženy očkovat proti rakovině prsu?

Prevence rakoviny prsu má možná před sebou světlé zítřky. Proti nemoci, kterou onemocní ...

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

prsu, mamografický screening, prevence,...

„Lovci genů“ našli dva nové geny související s rakovinou prsu

by tak mohli lépe rozhodovat o možnostech prevence, diagnózy a léčby u žen, které jsou náchylnější k rakovině prsu. Studii řídil ...

Kniha o rakovině prsu má přispět k odbourání strachu z nemoci

rakovina prsu, prevence, diagnostika, léčba, prognostické faktory, prediktivní faktory, psychosociální ...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

České republice v letech 1977–2016. Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u to... screening, rakovina prsu, prevence,...

Falešný poplach na škodlivost mamografu. Odborník uvádí věci na pravou míru

odhalení karcinomu prsu je zcela zásadní správná prevence. Celý článek na webu vi... screening, rakovina prsu, prevence,...

Roste zájem o vyšetření mamografem

vyšetření, rakovina prsu, prevence...

Podpora ženy ze strany rodiny v rámci prevence rakoviny prsu je důležitá, říká Dana Houserková z Mammacentra Olomouc

ženy ze strany rodiny v rámci prevence rakoviny prsu je důležitá, říká Dana Houserková z Mammacentra Olomou... republice každou devátou ženu, přičemž právě prevence a pravidelné vyšetření je tou nejdůležitější věcí, jakou pro sebe žena v tomto ... prsu, prevence, screening,...

Prý „škodlivý“ mamograf? Je to jen další internetová fáma

ženám od 45 roků 1× za dva roky v rámci prevence rakoviny prsu. V mém případě byl mamograf jednoznačně příno...

Klesl počet preventivních vyšetření

vyšetření, rakovina prsu, prevence...

Rakovina prsu: Stále více žen se vyléčí, přibývá ale mladších pacientek

zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Prevence, moderní lékařské postupy a inovativní léky pomáhají prodloužit život a zlepšit... prsu, samovyšetření, prevence, mamografie,...

Nakažených po Velikonocích nepřibylo. Je na čase začít věnovat pozornost i jiným zdravotním problémům

screening, cervikální screening, onkologická prevence, koronavirus,...

Návrat zdravotnictví do běžného režimu

vyšetření, rakovina prsu, prevence...

Ministr Vojtěch: nepodceňujme prevenci

vyšetření, rakovina prsu, prevence...

Nádory zůstávají, viry přicházejí a odcházejí. Strašit lidi je potřeba, říká onkoložka Prausová

prevence rakoviny během pandemie koronaviru bylo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vá... programy, onkologická prevence,...

Proč se nemusíte bát mamografu ani ultrazvuku

ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Lékařská poradna: rakovina prsu a prevence

poradna: rakovina prsu a prevence... rakovina prsu i na to, jaké jsou možnosti účinné prevence a léčby, odpovídal MUDr. Petr Váša, primář EUC Mamocentra Ústí nad Labem. ... ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Příběhy žen, které se setkaly s rakovinou prsu

Prevence rakoviny prsu a samovyšetření je stálým redakčním tématem webu zena-in.cz. Na v...

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Žena kvůli covidu odložila vyšetření prsu, našli jí rakovinu. Lékaři: Nezanedbávejte prevenci

kvůli nedostatku ochranných pomůcek, jinde se prevence zastavily kvůli strachu žen na vyšetření přijít. Bály se zejména starší ženy na... screening, rakovina prsu, prevence...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

screeningové vyšetření, prevence, rakovina...

Nebezpečné odkládání preventivních prohlídek

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Odkládání preventivních kontrol

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozdě

Prevence rakoviny klesla loni až o čtvrtinu. Pacienti chodí k lékaři pozd... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR

prevence, zhoubné nádory, kouření, alk...

Ultrazvuk jako doplněk k mamografu? Není vhodný pro každou ženu

Prevence rakoviny prsu je v České republice na velmi vysoké úrovni. Screeningová centra ...

Onkologové: U pacientek převážily obavy z covidu nad strachem z rakoviny

prevence, zhoubné nádory, mamografický screening, cervikální scre...

Vraťte se k preventivním prohlídkám, apelují lékaři

Lékaři proto teď apelují, aby se lidé na prevence do ordinací vrátili. Celý článek na webu rozh... prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči

prevence, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální scre...

Česko umí bojovat s rakovinou. Ve srovnání skončilo na osmém místě, zaostává ale psychologická péče

nádory, onkologičtí pacienti, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Neodkládejte onkologická vyšetření, nabádá lékař. Bojuje za plošný screening

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screen... primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdra... deníku, která se věnovala ekonomice prevence, to 22. července řekl Adam Vojtěch. Celý článek na webu zdrav... nádory plic, onkologická prevence, screeningové ...

Žádanky na mamografii jinde nemají, říká Jan Daneš

screening, onkologická prevence, rakovina...

Preventivní onkologické prohlídky

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku

samospasitelné. Klíčová je proto i primární prevence a pravidelné návštěvy praktického lékaře, který může zachytit první symptomy on... českého zdravotnictví na téma ekonomika prevence. Celý článek na webu zd... nádory, onkologická prevence, screeningové ...

Rakovina prsu: prevence, rizika a léčba

prsu: prevence, rizika a... prevence, mamografický screening, rakovina ...

Lidé kvůli covidu odkládali vyšetření, ztratili čas na boj s rakovinou

nádory, onkologická prevence, screeningové programy, mamografický screening, cervikální screening, kol...

Nezapomínáte na vyšetření prsou? Víme, kdy se objednat na ultrazvuk a kdy je vhodnější mamograf

s touto zákeřnou nemocí je samozřejmě důsledná prevence. Její nezastupitelnou součástí jsou, kromě pravidelného domácího samovyš... mamografie, rakovina prsu, prevence...

Devatenáct let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době pandemie

let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době ... se nejen českého zdravotnictví, ale také prevence, diagnostiky a léčby různých typů onemocnění, včetně karcinomu prsu. Příští ...

Češi ignorují prevenci, rakoviny bude přibývat, varuje šéfka onkologů

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Víc lidí s rakovinou přichází pozdě, návštěvu lékaře odkládali kvůli covidu

screening, kolorektální screening, onkologická prevence...

Zanedbaná prevence rakoviny prsu

prevence rakoviny... prsu, mamografický screening, prevence...

Rakovina prsu ohrožuje i mladé. Nejen samovyšetření může zachránit život

prsu, mamografie, samovyšetření, onkologická prevence...

Český rozhlas: diskusní pořad na téma „karcinom prsu“ (září 2022)

prsu, prevence, samovyšetření, ultrazvuk, mamograf, diagnóza, léč...

Prevence rakoviny prsu

Prevence rakoviny... prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...

Nárůst počtu onkologických pacientů

prsu, mamografický screening, prevence...

Onkologický profil ČR: Úmrtnost máme stále vyšší, než je průměr EU

nádory, incidence, mortalita, onkologická prevence...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných n...

Mamografický screening zachraňuje životy již 20 let

obrázek: depositphotos.com „Podpora prevence je zásadní prioritou Ministerstva zdravotnictví. Výborné výsledky mamog... screening, rakovina prsu, prevence...

Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

nádory, incidence, mortalita, onkologická prevence...

Preventivní screeningová vyšetření

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence onkologických onemocnění

Prevence onkologických ... programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

programy, onkologická prevence, zhoubné ...

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené programy

Prevence nádorových onemocnění: novinky roku 2024 a zavedené prog... nové cesty jak umožnit pacientům nové formy prevence, za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále... webových stránkách: www.mamo.cz (prevence rakoviny prsu) www.cervix.cz (prevence rakoviny děložního čí... programy, prevence zhoubných nádorů, kolorektální karcinom, karcinom děložního hrdla, karcinom prs...