Fenethyl-isothiokyanát má u myší chemopreventivní účinky, tvrdí Američané

2. 8. 2012 | Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI)


Fenethyl-isothiokyanát (PEITC) – přírodní látka vyskytující se v některých rostlinách – brzdí u myší proces, který u člověka zhruba odpovídá progresi karcinomu prsu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Fenethyl-isothiokyanát má u myší chemopreventivní účinky, tvrdí Američané

Kuličkový model molekuly fenethyl-isothiokyanátu. (Ilustrační obrázek: Amir.ahrls - Vlastní dílo, CC0, Odkaz)

Řada jedlých rostlin obsahuje chemopreventivní látky. Již dříve bylo prokázáno, že chemopreventivní účinek má i PEITC, neboť u myší vyvolává apoptózu buněk zhoubných nádorů tlustého střeva a prostaty.

Účinek PEITC na mamární tumory u myší se rozhodl prozkoumat dr. Shivendra V. Singh z University of Pittsburgh Cancer Institute (Pensylvánie, USA) ve spolupráci se svými kolegy. Po dobu 29 týdnů dostávala jedna skupina myší normální stravu, zatímco druhá skupina myší měla stravu obohacenou PEITC. Vědci následně podrobili odebrané vzorky histopatologické analýze, dále vyhodnotili incidenci mamárních tumorů, jejich velikost, a také míru buněčné proliferace, apoptózy a neoangiogeneze.

Bylo zjištěno, že podávání PEITC po dobu 29 týdnů mělo za následek 56,3% snížení incidence mamárních karcinomů větších než 2 mm. „Ačkoli strava obohacená PEITC neposkytuje úplnou ochranu proti vzniku mamárního karcinomu, naše výsledky jasně ukazují, že u myší konzumujících PEITC byla potlačena progrese karcinomu ve srovnání s kontrolní skupinou myší“, uvádějí autoři výzkumu. PEITC byl navíc dobře snášen.

Protože chemopreventivní studie jsou finančně i časově náročné a vyžadují léta sledování, autoři se shodují, že „pro klinický vývoj slibných chemopreventivních látek využitelných v onkologii je nezbytně nutné odhalovat biomarkery související s expozicí těmto potenciálně účinným látkám.“ V rámci této studie byly identifikovány dva nové biomarkery (ATP syntáza a transthyretin), které možná budou užitečné v budoucích klinických studiích.

Autoři rovněž poukázali na některá omezení této studie. Je třeba vzít v úvahu, že studie byla provedena na modelu, který jen zhruba odpovídá lidskému karcinomu prsu, a účinek PEITC u myší a u člověka může být zcela odlišný; zatím také není jasné, jakým mechanismem dochází k apoptóze nádorových buněk. Případné zavedení PEITC do každodenní klinické praxe je tedy otázkou vzdálené budoucnosti.

Reference

  1. Singh, S. V., Kim, S.-H. et al. (2012). Biomarkers of phenethyl isothiocyanate-mediated mammary cancer chemoprevention in a clinically relevant mouse model Journal DOI: 10.1093/jnci/djs321

Klíčová slova: rakovina prsu, fenethyl-isothiokyanát, PEITC, chemoprevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU