Vyhledávání

Počet nalezených screeningových center: 13


Počet nalezených stránek: 16

Co byste měla vědět

na mamografické vyšetření. Co je mamografie a jak se provádí. Potřebná doporučení pro péči o zdraví prsů. ...

Preventivní samovyšetření prsu

má i přes možnosti, které nám nabízí mamografie a ultrazvuk, svoji pevnou a nezastupitelnou pozici. Sebepoznání žlázy, které si...

Kdy mamograf, kdy ultrazvuk?

naděje. Rakovinu prsu lze objevit včas pomocí mamografie (mamograf) a ultrasonografie (ultrazvuk, sono). Mamograf je přístroj, který ...

Mamografické vyšetření: Jak probíhá prohlídka prsů?

probíhá vleže, je celkově pohodlnější než mamografie. Lékař si Vaše prsy prohlédne, případně vyšetří pohmatem. Pak nanese na kůži Va...

Jak se objednat?

hrazeno preventivní ultrazvukové vyšetření (bez mamografie), a to i od 45. roku věku. Na rozdíl od mamografie totiž nebylo u ul...

Ceny vyšetření

kontrolu v mezidobí, tedy po roce mezi dvěma mamografiemi. Takto je možné provádět jak ultrazvuková, tak mamografická vyšet...

Mamografické vyšetření: Nejčastější otázky a odpovědi

nebo že riziko rakoviny prsu je podstatně vyšší. Mamografie v pravidelných intervalech, někdy doplněná ultrazvukovým vyšetřením, je i zde v...

Mýty o rakovině prsu

Pokud jde o senzitivitu neboli citlivost mamografie v záchytu rakoviny prsu, je úspěšnost až 98 % v tukovém typu prsu. U žen s výra...

Screeningová vs. diagnostická mamografie

vs. diagnostická mamografie... vs. diagnostická mamografie... vs. diagnostická mamografie... screeningovou a diagnostickou mamografií? Kdy je mamografie hrazena ze zdravotního pojištění? Tato stránka by Vám měla podat jasné vysvětl...

Legislativa

radiologické standardy a indikační kritéria – Mamografie ( PDF soubor, 1.2 MB) Věstník MZ ČR č. 4/2010 obsahující Doporučený standard ...

Doporučení pro ženy od 45. roku věku: mamografický screening

mohou být ultrazvukové vyšetření, kontrolní mamografie nebo biopsie (odběr vzorku z podezřelé tkáně v prsu). I zde platí, že by se žen...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

prsů 1x měsíčně Screeningová mamografie od 45 let věku ve dvouletém intervalu 2. ženy s rizikem vzniku zhoubného n...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

rezonance prsu (MR mamografie – MRM) je kontrastní dynamické vyšetření. Základem této vyšetřovací techniky js...

Indikace ke SVAB a UVAB

Vakuovou biopsii lze provádět pod kontrolou mamografie (stereotaktická vakuová biopsie, SVAB), pod ultrazvukovou kontrolou (...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH) Vykazujeme: u typic...

Samoplátkyně ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

věkovou hranici 40 let a od případné předchozí mamografie uplynul alespoň kalendářní rok. (např. preventivní MG u žen se středním rizikem...


Počet nalezených aktualit: 49

Až 40 % žen nechodí na mamograf, 1900 ročně umírá! Jak probíhá vyšetření krok za krokem?

mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Onkologové v Brně mají nový mamograf. „Rozsvítí“ nádor a přesněji jej identifikuje

mamografie, Masarykův onkologický ústav, mamografický scr...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

lékaři měli klientkám srozumitelně vysvětlit, že mamografie sice je dosud nejspolehlivější metodou odhalování zhoubných nádorů, ale ani ta ...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

ale přesvědčují čtenářky o škodlivosti mamografie, o existenci náhradních a údajně „mnohem lepších“ metod. Není však jednoduché p...

16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

doplňovat ultrazvukové vyšetření u screeningové mamografie [5]. V dalším doporučení se uvádí, že v případě pochybností je u denzních prsů ...

Brožurka „Řeším svou bulku v prsu“

v době pravidelné preventivní (screeningové) mamografie, na kterou mají všechny ženy v České republice nárok jednou za dva roky od 45 l...

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

souvislost s tamním programem screeningové mamografie. V rámci studie byla srovnávána kumulovaná mortalita karcinomu prsu u žen, k... prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový ...

Bojíte se mamografu? Překonejte nejčastější mýty

mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Komu slouží šíření lží o mamografii? Její přínos je nezpochybnitelný

v preinvazivním stadiu, je kvalitní screeningová mamografie. Celý rozhovor na webu ... mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

například na screening karcinomu prsu pomocí mamografie chodí v průměru více než 65 procent žen. Při prevenci není podle onkoložky Petr...

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci... Mamografie, tedy rentgenové vyšetření prsu sloužící k odhalení prvních stadií rakoviny prs... mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

(DCIS), invazivní karcinom prsu, screeningová mamografie...

Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

souvislost mezi falešně pozitivními výsledky mamografie a následnými případy karcinomu prsu. V rámci této studie byla používána klasifi... mamografie, falešně pozitivní výsledek, riziko vzniku karcinomu prs...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

prsu. Screening karcinomu prsu a mamografie Po důkladném přezkoumání všech dosud publikovaných vědeckých prací zabývajíc... karcinomu prsu, mamografie, nové technologie, klinické vyšetření prsu, samovyšetření prsu, mortalita karci...

Co říkají čeští odborníci na „kanadskou studii“?

nedokonalou vyšetřovací metodu). Skutečný přínos mamografie tedy tato studie ani nemohla stanovit. „Kanadská studie“ byla prováděna na o...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

výzkumníkům se nepodařilo doložit přínos mamografie při snižování úmrtnosti na zhoubné onemocnění prsu. Při třináctiletém sledování...

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

tématem byly falešně pozitivní výsledky mamografie, které v drtivé většině případů vyvolávají v ženách úzkost a neopodstatněnou ob...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

vychází, má vždy určité zpoždění. Screeningová mamografie by měla být prováděna u ženy s obvyklým rizikem ve dvouročních interva...

Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsl... prsu se významně neliší od klasické digitální mamografie, bereme-li v úvahu výsledky obou metod jakožto screeningového nástroje pro dete... rID: 65325. Tomosyntéza prsu neboli 3D mamografie je v posledních několika letech často srovnávána s klasickou digitální („2D“) m... prsu, digitální mamografie, populační program screeningu karcinomu prsu, karcinom prsu detekovaný v rámci ...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Brito... následná léčba. Opakovaně bylo prokázáno, že mamografie zachraňuje životy žen z cílové populace programu mamografického screeningu (Poz...

Jaké jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých intervalech?

jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých inte... přínosy a rizika různé frekvence screeningové mamografie ve vztahu k věku, denzitě prsní tkáně a postmenopauzálnímu užívání hormonální t... žen ve věkové kategorii 50–74 let byla prováděna mamografie ve dvouletých intervalech namísto dříve doporučovaných jedno- až dvouletých int... mamografie, screeningový interval, věk, denzita prsní tkáně, hormonální terapi...

Nevěřte reklamám na internetu

– nevěřte reklamám na internetu, které od mamografie a tradičních metod zrazují. A jděte na vyšetření včas....

Na ultrazvuku není vidět všechno

i biopsii z prsu. Teprve zde mi vysvětlili, že mamografie je zcela bezpečná a že některé známky karcinomů se dají zjistit pouze tímto vyš...

Přišla jsem včas, chemoterapie nebyla nutná

obrázek: shutterstock.com Po zhodnocení mamografie mě lékař screeningového centra ujistil, že hmatné ložisko vpravo je nezhoubné. ...

Už vám bylo 45 let? Nezapomeňte na preventivní mamografické vyšetření

MBA, DBA (Fotografie: EUC Klinika Kladno) Mamografie je efektivní a zcela bezpečná metoda vyšetření prsů. Jejím hlavním cílem je vča... mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

jiné ozařovací procedury (např. fluoroskopie, mamografie nebo CT vyšetření) hrozí o 43 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu ve srovnání s...

Dcera mi zachránila život

„Mami, neboj. To dáš!“ Souhlasila jsem. Mamografie proběhla pohodově, vyšetření bylo hned hotové a vůbec to nebolelo. Za pár minut...

Intervalové nádory jsou agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém vyšetření

v období mezi dvěma screeningovými mamografiemi – tzv. intervalové nádory – mají většinou horší prognózu než případy rakoviny... interval, intervalové nádory, mamografie, rakovina...

Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

karcinomů a na vykazování screeningové mamografie po vyléčené malignitě. Na závěr dr. Klimeš zmínil novou metodiku sběru dat do N...

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

mamografie, karcinom prsu, účast cílové populace, legislativa, úhr...

U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

účinnost mamografie při detekci nádorů prsu u žen ve věku 40-49 let je podle studie publikované v o... z uvedených faktorů je však za horší výsledky mamografie u mladších žen zodpovědný více? Odpověď na tuto otázku se snažil přinést tým ze...

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu

mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu... obrázek: Elías Alarcón (Pixabay) Mamografie se u žen pod 40 let všeobecně nedoporučuje, což však neznamená, že ji nepodst... mamografie, ženy mladší 40 le...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Dane...

Falešný poplach na škodlivost mamografu. Odborník uvádí věci na pravou míru

Mamografie a ultrazvuk jsou dvě základní zobrazovací metody vyšetření prsů. Poslední dobou...

Rakovina prsu není pouze strašák žen, postihuje také muže

prsu, muži, prevence, screening, mamografie...

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvracejí mýty o mamografii

se po internetu o mamografickém vyšetření. Právě mamografie je totiž v rámci screeningu nádorů prsu nejúčinnější metoda. Zhoubný nádor prsu... z internetu však mohou ženy nabýt dojmu, že mamografie je zbytečná nebo dokonce škodlivá a že ji lze nahradit samovyšetřením nebo ultr... mamografie, mýty, screening, rakovina ...

Proč se nemusíte bát mamografu ani ultrazvuku

mamografie, ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Lékařská poradna: rakovina prsu a prevence

mamografie, ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie... účasti žen ve screeningu na alespoň 80 %. Je mamografie skutečně tak ojedinělá metoda pro záchyt rakoviny prsu a nemusíme se obávat dáv... mamografie, ultrazvuk, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

mamografie, screeningové vyšetření, prevence, rakovina prs...

Nové Národní radiologické standardy a indikační kritéria pro mamografii

radiologické standardy a indikační kritéria – Mamografie... podmínkách provádění diagnostické a screeningové mamografie některé odlišnosti oproti předchozím Národním radiologickým standardům a také o... radiologické standardy, mamografie...

Nezapomínáte na vyšetření prsou? Víme, kdy se objednat na ultrazvuk a kdy je vhodnější mamograf

dvě základní metody, a to ultrasonografie a mamografie. Jaký je mezi nimi rozdíl, na jakém principu fungují, pro koho jsou vhodné a kd... mamografie, rakovina prsu,...

Propad v prevencích je znatelný, snad se podaří dohnat

mamografie, cervikovaginální screeningová cytologie, screeningový test na okultní krvá...

Devatenáct let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době pandemie

tomosynthesis, někdy též označována jako „3D mamografie“) místo digitální mamografie. Nakonec prof. Daneš shrnul možné dopady aktuali...

Rakovina prsu ohrožuje i mladé. Nejen samovyšetření může zachránit život

prsu, mamografie, samovyšetření, onkologická pre...