Indikace ke SVAB a UVAB

Vakuová biopsie prsní žlázy je diagnostickým výkonem a jejím cílem je zvýšení přesnosti histologické diagnózy odběrem tkáně o větší hmotnosti v případech, kdy standardní core cut biopsie může podhodnotit histologickou diagnózu. Vakuová biopsie může být terapeutickým výkonem v případě odstranění malých benigních ložisek prsní žlázy, nelze ji užít k odstranění malignity. Vakuovou biopsii lze provádět pod kontrolou mamografie (stereotaktická vakuová biopsie, SVAB), pod ultrazvukovou kontrolou (ultrazvuková vakuová biopsie, UVAB, Hand Held mamotomie) a v případech, kdy je léze sledovatelná jen na MR mamografii, tak lze provést vakuovou biopsii pod MR kontrolou. 

Indikace ke SVAB 

 1. Mikrokalcifikace BI RADS 4 (a,b,c) a BI RADS 5. Jedná se o nejčastější indikaci ke stereotaktické vakuové biopsii.
 2. Minimální léze zobrazené na mamografii bez sonografického korelátu, př. malé denzity, distorze žlázy.
 3. Rebiopsie po core cut biopsii u lézí zobrazených na mamografii s nejasnou nebo hraniční histologií (border line lesions) 

Indikace k UVAB

Vakuová biopsie pod ultrazvukovou kontrolou je užívána výrazně méně často než stereotaktická vakuová biopsie.

 1. UVAB je užívaná v případech, kdy radiolog při hodnocení léze nebo neložiskové změny zobrazené na ultrazvuku preferuje odběr většího množství materiálu a má oprávněnou obavu z možného podhodnocení histologie ložiska při standardní core cut biopsii, př. velmi neostře ohraničená ložiska nebo jen podezřelá změna echostruktury či echogenity žlázy. Vždy je ale zapotřebí zvážit přínos biopsie ve vztahu k možným komplikacím jako je krvácení, porušení kontinuity podkožní vrstvy nebo jizvení po odstranění většího množství tkáně.
   
 2. UVAB je metodou volby biopsie minimálních lézí, které je možné vakuovou biopsií odstranit, př. intraduktální nebo intracystické léze.
   
 3. UVAB je možné provést v případě mamograficky podezřelých mikrokalcifikací BI RADS 4 (a,b,c,) a BI RADS 5 jednoznačně viditelných v ultrazvuku, v případech, kdy nelze nebo lze obtížně z technických důvodů provést standardně užívanou SVAB (při uložení mikrokalcifikací v blízkosti kůže, bradavky, v axilárním výběžku žlázy).
   
 4. Rebiopsie po core cut biopsii

Terapeutické využití UVAB, SVAB

Terapeutické odstranění malých benigních lézí nebo prekanceróz (papilomy, ALH, LCIS, ADH). Při úplném odstranění léze na mamografii nebo ultrazvuku je nutné vždy označit místo odběru klipem, což je důležité pro provedení ev. chirurgického výkonu nebo pro následné kontroly zobrazovacími metodami.