Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 4

Ceny vyšetření

je všemi zdravotními pojišťovnami v ČR hrazena screeningová mamografie, včetně doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech – je tedy pro klientku...

Screeningová vs. diagnostická mamografie

stránka by Vám měla podat jasné vysvětlení. Screeningová mamografie – hrazená ze zdravotního pojištění Screeningová mamografie je rentgenové vyše...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

8 %: Samovyšetření prsů 1x měsíčně Screeningová mamografie od 45 let věku ve dvouletém intervalu 2. ženy s rizikem vzniku zhoubného n...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH) Vykazujeme: u typic...


Počet nalezených aktualit: 9

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový ...

Komu slouží šíření lží o mamografii? Její přínos je nezpochybnitelný

a dokonce i v preinvazivním stadiu, je kvalitní screeningová mamografie. Celý rozhovor na webu ...

Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

in situ (DCIS), invazivní karcinom prsu, screeningová mamografie...

Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

screeningová mamografie, falešně pozitivní výsledek, riziko vzniku karcinomu prs...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

dopisů vychází, má vždy určité zpoždění. Screeningová mamografie by měla být prováděna u ženy s obvyklým rizikem ve dvouročních interva...

Jaké jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých intervalech?

screeningová mamografie, screeningový interval, věk, denzita prsní tkáně, hormonální terapi...

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

screeningová mamografie, karcinom prsu, účast cílové populace, legislativa, úhr...

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu

Screeningová mamografie má u žen mladších 40 let nízkou výpovědní hodnotu... screeningová mamografie, ženy mladší 40 le...

Propad v prevencích je znatelný, snad se podaří dohnat

screeningová mamografie, cervikovaginální screeningová cytologie, screeningový test na okultní krvá...