Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 5

Mýty o rakovině prsu

to pravda. Ačkoli existují ovlivnitelné rizikové faktory, jako například obezita a přemíra stresu, neumí lékaři stále ještě odpovědět na...

Test2

MB) M. Kratochvílová Rizikové faktory v mamografickém screeningu ( PDF soubor 1.1 ...

Datový audit mamografického screeningu v praxi

MB) M. Kratochvílová Rizikové faktory v mamografickém screeningu ( PDF soubor 1.1 ...

(test)

MB) M. Kratochvílová Rizikové faktory v mamografickém screeningu ( PDF soubor 1.1 ...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

BRCA, Lynchův sy atd) Z91.8 – jiné určené rizikové faktory, nezařazené jinde, v osobní anamnéze (po RT hrudníku v mladém věku, ADH, ALH) ...


Počet nalezených aktualit: 17

Prevence nádorových onemocnění

nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové faktory...

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

příčina nádoru prsu není známa. Mezi rizikové faktory patří začátek menstruace před jedenáctým rokem, pozdní nebo žádné těhotenství, ... prsu, rizikové faktory, mamografické ...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

cigaret denně. Autoři brali v úvahu i významné rizikové faktory, které by mohly ovlivnit přežití, jako byla zejména konzumace alkoholu a index ...

Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

lidí středního a vyššího věku, kteří vykazovali rizikové faktory pro tuto skupinu onemocnění. V letech 2003–2009 bylo do studie nabráno celkem 7...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

má obecně špatnou prognózu [5]. Mezi známé rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu se řadí věk, osobní či rodinná anamnéza karcinomu prsu...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

opatření u těch typů rakoviny, kde jsou známy rizikové faktory. To je obzvláště důležité v nejchudších oblastech světa, které čelí rostoucí on...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu p... (BMI) a menopauzální hormonální léčba jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu, zatímco tělesná aktivita naopak působí protektivně. A... rizikové faktory životního stylu, index tělesné hmotnosti, alkoholické nápoje, kouření, nedosta...

Co byste měli vědět o rakovině prsu

dále popisují příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory, vyzdvihují možnosti prevence a význam časného záchytu tohoto onemocnění. V dal...

Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud předpokládalo

záření, kterou dostane srdce, a posoudit další rizikové faktory pro vznik srdečního onemocnění u konkrétní pacientky. Hlavní autorkou studie...

GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

o světovém zdraví, porovnat nemoci, úrazy a rizikové faktory – a v souvislosti s danou lokalitou, časovým obdobím a věkovou skupinou poroz...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

týmu, který zkoumal u dětí a adolescentů rizikové faktory pro vznik benigního (nezhoubného) onemocnění prsu, a to se zvláštním zaměřením ...

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

přestaly menstruovat relativně pozdě. Tyto rizikové faktory se však nedají ovlivnit: žádná žena si nemůže vybrat, zda se v její rodině vysk... prsu, ovlivnitelné rizikové faktory...

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

strava, environmentální rizikové faktory, rakovina...

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

prsu a vyjmenovat prokázané a potenciální rizikové faktory. Výzkumníci zjistili, že ženy, které podle svého vyjádření používaly větší m...

Kniha o rakovině prsu má přispět k odbourání strachu z nemoci

zčásti změnit. Uvádí příčiny vzniku rakoviny, rizikové faktory, způsoby léčby, včetně úskalí ozařování a chemoterapie a vysvětlení moderní bio...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

hradí všechny zdravotní pojišťovny. Mezi rizikové faktory karcinom prsu patří např. včasný nástup menstruace nebo její pozdní ukončení, v...

Rakovina nespí ani v covidové době. Odkládání vyšetření zkracuje životy

screeningu riskují ti, u nichž se vyskytují rizikové faktory...