Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

karcinomu prsu HBOC syndrom: BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, CDH1, PTEN, TP53 HNPCC (Lynchův syndrom): MLH1, ...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

genetických mutací HBOC syndrom: BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, CDH1, PTEN, TP53 HNPCC (Lynchův syndrom): MLH1, ...


Počet nalezených aktualit: 9

Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

hodlají zabývat tím, zda určité varianty genu BRCA1 mají nějaký dopad na účinnost různých postupů protinádorové léčby. „Z lab...

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

and risk of breast cancer among carriers of BRCA1/2 mutations: retrospective cohort study (GENE-RAD-RISK) BMJ DOI:...

Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

prsu a vaječníků se nachází mutovaná forma genů BRCA1 nebo BRCA2, které za normálních okolností potlačují růst nádorů prsu a vaječník... BRCA1, BRCA2, rakovina prsu, onemocnění srdce, srdeční selhání, infarkt myoka...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

kdy dotyční nejsou nositeli mutace v genech BRCA1 a... a u kterých byly provedeny testy na mutace genů BRCA1 a BRCA2. Vědci nejprve vyloučili rodiny, u kterých byly nalezeny mutované ge... BRCA1, BRCA2, familiární karcinom p...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

proti nádorům, které jsou způsobeny vadnými geny BRCA1 nebo BRCA2. Ženám, které zdědily tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší...

Nová naděje pro ženy s dědičnou formou rakoviny prsu

a všechny byly nosičkami vadných kopií genu BRCA1 nebo BRCA2. Polovině pacientek byly podávány 100mg dávky nového léku zvaného ol...

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny prsu

or ovarian cancer who have tested negative for a BRCA1 or BRCA2 mutation. British Journal of Cancer 2009; 100(2): 421–425. doi: 1...

Prevence rakoviny prsu

prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...

Růžový říjen je tu: Předejděte rakovině prsu nebo vaječníků díky genetickému vyšetření, které může zachránit život

nositelkami nebezpečné genetické predispozice BRCA1 a BRCA2, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu až 10× a rakoviny vaječníků ... onkologických onemocnění patří právě geny BRCA1 nebo BRCA2. Každý 750. člověk v Evropě má v genech tuto mutaci. To znamená po c... prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...