Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

karcinomu prsu HBOC syndrom: BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, CDH1, PTEN, TP53 HNPCC (Lynchův syndrom): MLH1, MSH2, ...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

mutací HBOC syndrom: BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, CDH1, PTEN, TP53 HNPCC (Lynchův syndrom): MLH1, MSH2, ...


Počet nalezených aktualit: 9

Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

se nachází mutovaná forma genů BRCA1 nebo BRCA2, které za normálních okolností potlačují růst nádorů prsu a vaječník... BRCA2, rakovina prsu, onemocnění srdce, srdeční selhání, infarkt myoka...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

dotyční nejsou nositeli mutace v genech BRCA1 a BRCA2... byly provedeny testy na mutace genů BRCA1 a BRCA2. Vědci nejprve vyloučili rodiny, u kterých byly nalezeny mutované geny BRC... BRCA2, familiární karcinom p...

Vědci purifikovali protein produkovaný genem BRCA2

purifikovali protein produkovaný genem BRCA2... purifikovali protein, který je produkován genem BRCA2, a pomocí tohoto proteinu začali studovat úlohu, jakou zmíněný onkogen hraje př... vysvětlil: „Již delší dobu je známo, že BRCA2 se podílí na opravách poškozené DNA; zatím však nebylo odhaleno, jakým způsobe... BRCA2, familiární karcinom prsu, opravný mechanismus DN...

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

kteří mají ve své genetické výbavě zmutovaný gen BRCA2, mají šanci zhruba 1:15, že se u nich do věku 70 let objeví rakovina prsu. Uvád... obrázek: shutterstock.com Vadný gen BRCA2 u žen znatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, často už v nízkém věku. Nic... BRCA2, rakovina prsu,...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

které jsou způsobeny vadnými geny BRCA1 nebo BRCA2. Ženám, které zdědily tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší riziko vzn...

Nová naděje pro ženy s dědičnou formou rakoviny prsu

byly nosičkami vadných kopií genu BRCA1 nebo BRCA2. Polovině pacientek byly podávány 100mg dávky nového léku zvaného olaparib, zat...

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny prsu

cancer who have tested negative for a BRCA1 or BRCA2 mutation. British Journal of Cancer 2009; 100(2): 421–425. doi: 1...

Prevence rakoviny prsu

prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...

Růžový říjen je tu: Předejděte rakovině prsu nebo vaječníků díky genetickému vyšetření, které může zachránit život

nebezpečné genetické predispozice BRCA1 a BRCA2, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu až 10× a rakoviny vaječníků dokonce ... onemocnění patří právě geny BRCA1 nebo BRCA2. Každý 750. člověk v Evropě má v genech tuto mutaci. To znamená po celý život v... prsu, mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2,...