Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Co byste měla vědět

cysty, hormonální zduření ve žláze nebo také nezhoubné nádory. V každém případě je však nutné nový hmatný nález vyšetřit mamografem nebo ultr...

Zhoubné nádory prsu u mužů

Zhoubné nádory prsu u... Zhoubné nádory prsu u... Zhoubné nádory prsu u...


Počet nalezených aktualit: 25

Prevence nádorových onemocnění

zhoubné nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové fakt...

Rakovina se týká více než půl milionu Čechů, naděje na uzdravení se zvyšuje, náklady rostou

registr, onkologická prevence, časný záchyt, zhoubné nádory...

Kampaň proti rakovině

screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné nádory...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné nádory...

Adresné zvaní na prohlídky

screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné nádory...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné nádory...

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

je jedním z předpokladů pro snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v budoucnu. Dr. Joshua Cohen a jeho kolegové vyvinuli krevní test, který vy... časná detekce, cirkulující proteinové markery, zhoubné nádory (ZN): ZN vaječníku, ZN jater, ZN žaludku, ZN slinivky břišní, ZN jícnu, ZN tlus...

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

(pexels.com) Konkrétně se jedná o zhoubné nádory žaludku, jater, žlučníku, slinivky břišní, vaječníku a štítné žlázy, dále pak m... hmotnost, nadváha, obezita, zhoubné nádory (ZN): ZN žaludku, ZN jater, ZN žlučníku, ZN slinivky břišní, ZN vaječníku, meni...

Nejnovější výzkum potvrdil souvislost mezi obezitou a 11 typy zhoubných nádorů

adenokarcinom jícnu, mnohočetný myelom, zhoubné nádory žaludku, tlustého střeva, konečníku, žlučových cest, slinivky, prsu, děložní sl...

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

pro zdraví a bezpečnost potravin, konstatoval: „Zhoubné nádory prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku si každoročně vyžádají život...

Existuje příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů

způsobil alkohol přibližně půl milionu úmrtí na zhoubné nádory, což je 5,8 % ze všech úmrtí na zhoubné nádory v celosvětovém měřítku. Jak se d... zhoubné nádory, příčinná sou...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

7 typů zhoubných nádorů – konkrétně se jednalo o zhoubné nádory jícnu, jater, plic, ledvin, žaludku, děložní sliznice a myeloidní leukémie. Měl...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

kouřit, měly nižší úmrtnost na karcinom prsu a zhoubné nádory dýchacích cest ve srovnání s ženami, které kouřit nepřestaly. „Odvykání kouř...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

[3, 4], druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory u žen ve vysokopříjmových zemích a nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory...

Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

případě některých onemocnění, jako jsou zejména zhoubné nádory, se hladina cfDNA v krvi může zvýšit. U onkologických pacientů navíc cirkul...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

předcházet nádorovým onemocněním a včas zachytit zhoubné nádory či chorobné změny, ze kterých se nádory mohou vyvinout. Z přehledu Vámi čer...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

karcinomu prsu z jedné dřívější studie. Zhoubné nádory detekované u vyšetřených žen byly výrazně menší než u 1401 žen, jejichž nádory ...

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

aktivita prokazatelně snižuje úmrtnost na zhoubné nádory prsu a tlustého střeva, zatímco u ostatních typů rakoviny zatím nebyl shrom...

Intervalové nádory jsou agresivnější než ty, které jsou odhaleny při screeningovém vyšetření

Zhoubné nádory prsu, které jsou diagnostikovány v intervalu mezi dvěma screeningovými vyš... v dřívějších studiích bylo prokázáno, že zhoubné nádory prsu, které jsou diagnostikovány v období mezi dvěma screeningovými mamo...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

miliony lidí onemocněly či dokonce umíraly na zhoubné nádory a jiná chronická onemocnění. Prevalence těchto neinfekčních onemocnění je na pr...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

prsu u těchto mladých žen a možná i jiné zhoubné nádory v jejich rodinách. Vliv genů BRCA1 a BRCA2 na vznik rakoviny prsu byl o...

Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

screening, kolorektální screening, prevence, zhoubné nádory...

Mamografický screening zachraňuje životy, zdůrazňují odborníci

úspěšné léčby a jen díky screeningu mohou být zhoubné nádory odhaleny mnohem dříve, než by se začaly projevovat nějakými příznaky. Včas odha...