Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Datový audit mamografického screeningu v praxi

doporučené postupy (KDP) pro screening karcinomu prsu ( PDF soubor, 542 kB) J. Daneš Nový Národní rad...

(test)

doporučené postupy (KDP) pro screening karcinomu prsu ( PDF soubor, 542 kB) J. Daneš Nový Národní rad...


Počet nalezených aktualit: 15

ECIBC vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC), screening karcinomu prsu,...

Mamografický screening

naleznete v sekci Legislativa. Populační screening karcinomu prsu je součástí Doporučení Rady Evropské unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 o scree...

16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

studie a další) opakovaně potvrdily, že screening karcinomu prsu jednoznačně snižuje úmrtnost na tento zhoubný nádor (viz také článek Znovu potv...

Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

posledních několika let opakovaně prokázala, že screening karcinomu prsu jednoznačně snižuje úmrtnost na toto one... karcinomu prsu, screening karcinomu prsu, mamografický screening, Health at a Glance ...

Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

nádorů se postupně zlepšuje, například na screening karcinomu prsu pomocí mamografie chodí v průměru více než 65 procent žen. Při prevenci není po...

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

dnešního dne byly populační programy pro screening karcinomu prsu zavedeny v 25 zemích EU, pro screening karcinomu děložního hrdla v 22 zemích EU... screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního karcinomu, Evro...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

klinické vyšetření prsu a samovyšetření prsu. Screening karcinomu prsu a mamografie Po důkladném přezkoumání všech dosud publikovaných vědeckých pr... screening karcinomu prsu, mamografie, nové technologie, klinické vyšetření prsu, samovyšetření prsu, mor...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

tomu situace u nás? V ČR probíhá organizovaný screening karcinomu prsu od roku 2002. Invazivní nádory prsu jsou ve screeningu detekovány u tří čtvr...

Zpochybní kanadská retrostudie současný mammární screening?

[1), podle níž se prý ukázalo, že mammografický screening karcinomu prsu není pro ženy nijak přínosný. Takovéto prosté konstatování může zajisté budit z...

Jak zvýšit zájem občanů o účast v onkologickém screeningu?

screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního karcinomu, mamo...

Ženy na prevenci rakoviny prsu skoro nechodí. Nepodceňujme to, říká lékař

se prudce snížil počet žen docházejících na screening karcinomu prsu. Ročně přitom na tuto rakovinu umírá asi 1 600 žen, takže by se to nemělo podce... žen má v současnosti zájem o screening karcinomu prsu? Po vyhlášení mimořádných opatření spadl počet žen, které chodí na prevenci,...

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvracejí mýty o mamografii

uvedl, že v České republice probíhá organizovaný screening karcinomu prsu od roku 2002 a u téměř tří čtvrtin pacientek jsou invazivní nádory detekovány v...

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

fungování a vyhodnocování programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu tlustého střeva a konečníku, podporovat ...

Dvacet let mamografického screeningu v ČR: preventivní program zachraňuje životy

doporučené postupy (KDP) pro screening karcinomu prsu ( PDF soubor, 542 kB) J. Daneš Nový Národní radiologický stan...

Novelizace doporučeného standardu pro screening karcinomu prsu a diagnostickou mamografii

doporučeného standardu pro screening karcinomu prsu a diagnostickou...