Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Rakovina prsu

mortality). Obrázek: Incidence a mortalita karcinomu prsu v ČR. V grafu jsou zobrazeny základní epidemiologické údaje o...

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

www.svod.cz [2]. Incidence a mortalita nádorů prsu u žen Karcinom prsu je po jiných kožních nád...


Počet nalezených aktualit: 27

7. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“

navzdory rostoucí incidenci onemocnění zůstává mortalita na stejné úrovni. Daří se i zvyšovat účast klientek v programu – pokrytí cílové...

Konference Datový audit mamografického screeningu poosmé: jak zatočit s „šedým“ screeningem?

úkor těch pokročilých a díky tomu zároveň klesá mortalita, a to navzdory celkově rostoucí incidenci onemocnění. Pacientky, u nichž je zho...

Mamodiagnostici se sešli v Brně již podeváté

prsu v ČR. Zatímco incidence neustále stoupá, mortalita stagnuje či mírně klesá; znamená to, že podíl pacientek umírajících na zhoubný ...

10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

epidemiologii onemocnění: incidence roste, mortalita je stabilní, což svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokroči...

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

navzdory tomu, že incidence roste či stagnuje, mortalita viditelně klesá, což svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokro...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

vynikajících výsledků: věkově standardizovaná mortalita (ASR-W) je čtvrtá nejnižší v Evropě [2]. Kvalita a bezpečnost screeningového ...

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

centra. Rostoucí incidence a klesající mortalita C50 vedou k prudkému nárůstu prevalence, což je obecně známý fakt. Z dat Národn...

Patnáct let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evropy

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

mortalita karcinomu prsu, screening karcinomu prsu, mamografický screening, Health at a ...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

1 z 8 mužů a 1 z 11 žen. Incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) zhoubných nádorů přitom celosvětově rychle rostou. „Rostoucí onko...

Mamografický screening snižuje úmrtnost na karcinom prsu

rámci studie byla srovnávána kumulovaná mortalita karcinomu prsu u žen, které byly diagnostikovány buď před zahájením screen... prsu, mortalita, screeningová mamografie, Nový Z...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

klinické vyšetření prsu, samovyšetření prsu, mortalita karcinomu...

Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu? (a nepřestaneme ji využívat po vydání „aktuální“ kanadské studie)

studie hovoří o ještě větším praktickém přínosu: mortalita se u pozvaných žen snižuje o 25 % (dle incidenčních studií) nebo o 31 % (dle st...

Znepokojivý trend: celosvětový výskyt rakoviny prsu stále roste

rakoviny prsu zvýšila o více než 20 %, zatímco mortalita (úmrtnost) vzrostla o 14 %. Rakovina prsu je navíc nejčastější příčinou na nádo... rakoviny (IARC), GLOBOCAN 2012, incidence, mortalita, prevalence, celosvětová onkologická zátěž, rakovina prsu, rakovina děložního č...

Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

vysvětlila prof. Loiblová. „Morbidita a mortalita novorozenců přímo souvisí s gestačním stářím při porodu. To je důležitý klinick...

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

Bellis Nikola Samková. Obrázek 1: Mortalita zhoubných nádorů prsu (C50) u žen v mezinárodním srovnání. Zdroj: Epidemi... mortalita, úmrtnost, karcinom prsu, rakovina prsu, mamografický screening, p...

První celosvětová analýza incidence a mortality rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku odhaduje na 2 miliony nových případů ročně

srovnání s rozvinutými zeměmi, a vysoká je zde i mortalita (68 000 úmrtí v roce 2010). Naproti tomu celosvětový nárůst úmrtnosti na rak... prsu, rakovina děložního čípku, incidence, mortalita, rozvojové země, screeningové pr...

Proč rozvojové země nezvládají léčbu rakoviny prsu?

nízkou prioritu. Očekává se, že incidence a mortalita nádorových onemocnění v letech 2002–2020 na celém světě vzroste o 50 %. K nejvý...

Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

(křivka mortality). Obrázek: Incidence a mortalita karcinomu prsu v ČR. V grafu jsou zobrazeny základní epidemiologické údaje o...

Devatenáct let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době pandemie

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

Dvacet let mamografického screeningu v ČR: preventivní program zachraňuje životy

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy... letech klesla o více než 30 procent a jeho mortalita dokonce téměř o 45 procent. „Dlouhodobě dochází ke zřetelnému poklesu incidence... prevence, screeningové programy, mortalita zhoubných ...

21 let mamografického screeningu v ČR: srovnatelné výsledky s vyspělými evropskými zeměmi

karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screenin...

Úmrtnost na karcinom prsu je o třetinu nižší. Pomohl mamografický screening

programu mamografického screeningu klesla mortalita karcinomu prsu v závislosti na věkové kategorii o 15–34 procent. Dvacetiletá če... nádory, incidence, mortalita, onkologická ...