Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Mýty o rakovině prsu

styl, vyvážená strava, dostatek pohybu a minimum alkoholu a nikotinu sice vzniku rakoviny prsu nezabrání, jsou však předpokladem cel...


Počet nalezených aktualit: 31

Prevence nádorových onemocnění

šunky, salámy, klobásy apod.) Pokud pijete alkoholické nápoje, omezte jejich množství nejvýše na 2 skleničky denně (muži) nebo 1 s...

Ministr Vojtěch: Češi málo chodí na preventivní prohlídky, nedodržují léčebné postupy

Přispívá k tomu podle něj nadměrná konzumace alkoholu i vysoké procento kuřáků a obézních dětí mezi Čechy....

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

pěti let. Dále také celkově vyšší věk, obezita, alkohol, stres, nevhodná strava, dědičnost, tedy genová mutace, hormonální stimulace, p...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

zejm. tělesná hmotnost, věk menopauzy, konzumace alkoholu a užívání hormonální substituční terapie. Výše zmiňované faktory – jsou-li ...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

zdraví (tělesnou aktivitou, omezením konzumace alkoholu, nekuřáctvím a omezením konzumace červeného masa a masných výrobků), tak může ...

Existuje příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů

příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných ... že existuje příčinná souvislost mezi konzumací alkoholu a vznikem zhoubných nádorů v sedmi různých místech lidského těla: v ústní část... než dosud uznávaná souvislost mezi konzumací alkoholu a vznikem zhoubných nádorů. „Souvislost“ znamená, že existuje nějaký blíže neu... alkohol, zhoubné nádory, příčinná souvi...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

na vliv věku, pohlaví, kouření, konzumace alkoholu, stravy, vzdělání, rasy/etnika a indexu tělesné hmotnosti (BMI). Po adjustaci ...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

ovlivnit přežití, jako byla zejména konzumace alkoholu a index tělesné hmotnosti (BMI). Do roku 2010 zemřelo celkem 6 778 úč...

Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

rizikovým faktorem v tomto ohledu je konzumace alkoholu. Dosavadní epidemiologické údaje poukazují na výrazně nižší incidenci karci...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

reprodukční faktory, hormonální léčba, konzumace alkoholu, obezita (pouze pro postmenopauzální karcinom prsu) a expozice ionizujícímu zá...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

klade důraz na vyvarování se tabáku, alkoholu a nadměrné expozici slunečnímu záření, a připomíná lidem, že by si měli udržov...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

i v dalších oblastech, jako je např. spotřeba alkoholu a sladkých nápojů. Dále je potřeba omezit expozici karcinogenním faktorům v pr...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

(pexels.com) Již delší dobu je prokázáno, že alkohol, postmenopauzální index tělesné hmotnosti (BMI) a menopauzální hormonální léčba... životního stylu, index tělesné hmotnosti, alkoholické nápoje, kouření, nedostatek tělesné aktivity, menopauzální hormonální léčba...

Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

životního stylu, jako je například konzumace alkoholu. Závěr byl takový, že ženy, které pily alkohol, měly zvýšenou hladinu některýc...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

tím, že kouření jde často ruku v ruce s pitím alkoholu a tyto dva faktory od sebe nelze vzájemně oddělit (přitom vliv alkoholu na riz...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti v odborně garantované databázi

snižuje. Nadváha či obezita a vyšší spotřeba alkoholu zase zvyšují riziko vzniku zhoubného nádoru prsu, zatímco kojení toto riziko n...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším vě... dívky, které konzumují alkohol, zřejmě zvyšují své riziko vzniku onemocnění rakovinou prsu v pozdějším věku – ... souvislost mezi množstvím zkonzumovaného alkoholu a zvýšeným rizikem vzniku benigního onemocnění prsu v mladém věku. ... alkoholu, benigní onemocnění prsu, rakovina prsu, teenageři, dospívající dívky...

Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny pr... které si týdně dopřávají 3 až 6 skleniček alkoholu, hrozí mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ať již ženy popíjejí alkohol... studií již potvrdila souvislost konzumace alkoholu se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zatím však nebyl vyčíslen efekt přílež... prsu, konzumace alkohol...

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

ovlivňují hladinu pohlavních hormonů, jsou alkohol a cigarety. Autoři studie se zabývali tím, jak se u sledované populace pos...

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

HRT), tělesná aktivita, nadváha či konzumace alkoholu. Všechny zmíněné faktory byly v předchozích studiích označeny za možné rizikov...

Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

přiměřené tělesné hmotnosti a omezení spotřeby alkoholu mohou snížit riziko karcinomu prsu i u žen, které mají genetickou pred...

Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu... častěji vyskytují u žen, které pravidelně pijí alkohol... jako bylo udávané množství zkonzumovaného alkoholu, rodinná anamnéza závažných chorob, a zda tyto ženy měly či neměly děti. ... alkohol, lobulární nádory prsu, duktální nádory prsu...

Znovu potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny prsu

udržovaly zdravou hmotnost, omezily spotřebu alkoholu, věnovaly se pravidelné tělesné aktivitě a déle kojily své děti. Vědci z Im...

Vlašské ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu

přiměřené tělesné hmotnosti, omezení konzumace alkoholu a pravidelná tělesná ak...

Červené ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny prsu

výzkumy naznačovaly, že konzumace alkoholu obecně sice zvyšuje riziko rakoviny, ale že červené víno možná působí i trochu... alkohol, červené víno, bílé víno, riziko vzniku rakoviny prsu...

Jedna nebo dvě skleničky denně zvyšují u žen riziko několika typů rakoviny

u žen, které si dopřávají jednu až dvě skleničky alkoholu denně, hrozí vyšší riziko vzniku několika typů rakoviny [1].... výzkumu vyplývá, že každodenní holdování alkoholu významně zvyšuje riziko rakoviny prsu, jater a konečníku. U kuřaček je navíc v... alkohol, rakovina prsu, rakovina jater, rakovina...

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR

prevence, zhoubné nádory, kouření, alkohol...

Sklenka pro zdraví může zabít. K rakovině přispívá i jedno pivo nebo víno denně, zjistili onkologové

V Česku přitom podle čerstvých dat spotřeba alkoholu... depositphotos.com O souvislosti konzumace alkoholu a vzniku rakoviny jsou lékaři přesvědčeni už dlouho. V nové studii zveřejněné ... alkohol, zhoubné nádory, rakovina prsu, rakovina tlustého střeva, rakovina kon...