Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?

18. 4. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Vědci z britské neziskové organizace Cancer Research UK ve spolupráci se svými zahraničními kolegy publikovali v prestižním odborném časopise Nature výsledky rozsáhlé studie, která by mohla v budoucnu vnést dramatické změny do diagnostiky a léčby rakoviny prsu: onemocnění bylo překlasifikováno do 10 zcela nových kategorií, které se zakládají na tzv. „genetickém otisku“ (genetic fingerprint) nádoru.

Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Na základě těchto nových podtypů onemocnění by lékaři jednoho dne měli být schopni přesněji předpovědět přežití pacientek s rakovinou prsu a každé pacientce naordinovat léčbu „na míru“.

Právě publikovaná studie je nejrozsáhlejší celosvětovou genetickou studií rakoviny prsu, která byla kdy uskutečněna, a je završením několika desítek let výzkumu tohoto onemocnění.

Tým britských vědců z Cambridge Research Institute – ve spolupráci s BC Cancer Agency v kanadském Vancouveru – analyzoval DNA a RNA z 2000 vzorků rakoviny prsu, které byly odebrány pacientkám s tímto onemocněním v období před 5 až 10 lety.

Vědci dospěli k následujícím závěrům:

  • Rakovina prsu byla klasifikována do nejméně 10 podtypů se společnými genetickými znaky, které korelují s přežitím. Tento nový způsob klasifikace by mohl ve svém důsledku představovat zásadní změnu ve způsobu, jakým je ženám s rakovinou prsu předepisována cílená léčba.
  • Nově bylo odhaleno několik genů, které se podílejí na rozvoji onemocnění. Všechny tyto nově odhalené geny představují potenciální cíl pro nové typy léků. Tyto informace budou zpřístupněny vědcům na celém světě, což by podle očekávání mělo podpořit vývoj nových léků.
  • Byly odhaleny vztahy mezi těmito geny a známými signálními drahami (komplikovaná buněčná signalizace, která řídí růst a dělení buněk). Z těchto poznatků by se dalo odvodit, jakým způsobem genetické vady narušují významné buněčné procesy a tím přispívají ke vzniku nádoru.

Jedním z hlavních autorů studie je prof. Carlos Caldas, který působí na Department of Oncology Cambridgeské univerzity. Prof. Caldas vysvětlil: „Výsledky naší studie v budoucnu umožní lékařům daleko přesněji [než dnes] diagnostikovat typ rakoviny prsu u konkrétní ženy, a také určit léky, které budou a nebudou zabírat.“

„Závěry z této studie se ještě nebudou týkat žen, u kterých je rakovina prsu diagnostikována dnes. V budoucnosti však pacientky s rakovinou prsu dostanou takovou léčbu, která bude šita přesně na míru "genetickému otisku" jejich nádoru.“

„V této komplexní genetické studii jsme se ponořili až do nejmenších detailů biologické příčiny rakoviny prsu. Na základě našich výstupů jsme překlasifikovali rakovinu prsu do deseti typů, takže výraz "rakovina prsu" se z tohoto pohledu stal zastřešujícím termínem pro nejméně deset (ale spíše více) různých onemocnění.“

„Zásadním krokem vpřed je to, že jsme se posunuli od znalosti mikroskopického obrazu rakoviny prsu ke znalosti její molekulární anatomie – a nakonec zjistíme i to, které léky budou na konkrétní typ nádoru zabírat.“

„V další fázi výzkumu se budeme zabývat tím, jak se chovají nádory v každé skupině – například rostou nebo šíří se rychle? Bude také zapotřebí dalšího výzkumu v laboratoři i na reálných pacientkách, abychom zjistili nejúčinnější způsob léčby pro každý z nově definovaných 10 typů rakoviny prsu.“

Na koordinaci studie se přibližně stejnou měrou podílel i prof. Samuel Aparicio z vancouverské BC Cancer Agency, který ještě upřesnil: „Rakovina prsu představuje celosvětový problém a jsme nadšeni, že ve spolupráci s našimi britskými partnery se nám daří odhalovat nové souvislosti v porozumění mechanismu vzniku tohoto onemocnění.“

„Právě odhalená "molekulární mapa" rakoviny prsu nás směřuje na nové genetické cíle, na které se musíme zaměřit při léčbě onemocnění, a definuje také skupiny pacientek, které budou mít z cílené léčby největší prospěch.“

Prof. Aparicio závěrem dodal: „Takto komplexní studie nemá v historii výzkumu rakoviny prsu obdoby, a možná díky ní lépe porozumíme i takovým aspektům onemocnění, jako je úloha imunitního systému, což otevírá cestu pro další směry klinického výzkumu.“

Dr. Harpal Kumar z Cancer Reserach UK uvedl: „Tato vskutku přelomová studie zcela mění dosavadní způsob našeho náhledu na rakovinu prsu. Je završením několika desítek let výzkumu britských vědců, jejichž cílem bylo identifikovat příčiny a hnací mechanismy tohoto onemocnění, a kteří kdysi objevili i dnes notoricky známé geny BRCA.“

„Britští výzkumníci se také významně podíleli např. na vývoji tamoxifenu a trastuzumabu (Herceptin®), které jsou dnes běžně používány v klinické praxi a zachránily život tisícovkám pacientek s rakovinou prsu. Pracujeme také na neustálém zdokonalování modalit radioterapeutické léčby rakoviny prsu, která je dnes již neodmyslitelnou součástí léčby tohoto onemocnění.“

„Tyto nejnovější závěry znovu prokázaly, že solidní vědecký výzkum představuje opravdový základ pro personalizovanou léčbu nádorových onemocnění, a ve svém důsledku zlepší přežití onkologických pacientů.“

Reference

  1. Curtis, C., Shah, S. P., et al. (2012). The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature DOI: 10.1038/nature10983

Klíčová slova: rakovina prsu, personalizovaná léčba

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU